LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации (Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. Т.М.Сеченова, м.Ялта)
 • Актуальные проблемы медицины и биологии. (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця)
 • Акустичний вісник (Інститут гідромеханіки НАН України) (акустика, механіка)
 • Альгологія (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України)
 • АПК: наука, техніка, практика
 • Арсенал XXI века (м.Київ)
 • Артиллерийское и стрелковое вооружение (Державний науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння Мінпромполітики України)
 • Археологический альманах (Інститут археології НАН України, Управління культури Донецької облдержадміністрації, Донецький краєзнавчий музей, Донецька обласна організація українського товариства охорони пам'ятників історії і культури, Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, Краматорський економіко-гуманітарний інститут)
 • Археологічний літопис Лівобережної України (м.Полтава)
 • Археологічні відкриття в Україні (Інститут археології НАН України)
 • Археологічні дослідження Львівського університету
 • Археологічні студії (Інститут археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича)
 • Археологія (Інститут археології, м.Київ)
 • Археометрія та охорона історико-культурної спадщини (НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України)
 • Архив клинической и экспериментальной медицины (Донецький державний медичний університет)
 • Архів клінічної медицини (Івано-Франківська державна медична академія)
 • Архів психіатрії (Український НДІ соціальної та судової психіатрії, м.Київ)
 • Архіви України (м.Київ)
 • Архівознавство. Археографія. Джерелознавство (Державний комітет архівів України, Український державний НДІ архівної справи та документознавства, НАН України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв)
 • Архітектура України
 • Архітектурна спадщина України (Державний НДІ теорії та історії архітектури і містобудування, Державний комітет у справах будівництва, архітектури і житлової політики України)
 • Астма та алергія (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України)
 • Банківська справа
 • Бахмутський шлях (Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, "Бахмутський шлях"), (літературознавство)
 • Безпека дорожнього руху (Міністерство внутрішніх справ України)
 • Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Серія: Педагогічні науки
 • Биополимеры и клетка (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України)
 • Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України)
 • Бібліотечна планета (Національна парламентська бібліотека України)
 • Бібліотечний вісник (Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України)
 • Біблія і культура (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України)
 • Бізнес-навігатор (Міжнародний університет бізнесу і права)
 • Біль, знеболювання та інтенсивна терапія (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика)
 • Біологічний вісник (Харківський державний університет)
 • Біологія і хімія в школі (Міносвіти, АПН України)
 • Біологія та валеологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)
 • Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН)
 • Біополімери і клітина (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)
 • Близькосхідний кур'єр (Центр близькосхідних досліджень, Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАН України)
 • Борисфен
 • Боспорские исследования (Кримське відділення Інституту сходознавства ім.А.Кримського НАН України)
 • Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції (Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України)
 • Будівельне виробництво (НДІБВ Держбуду України)
 • Будівельні конструкції (Державний НДІ будівельних конструкцій, м.Київ)
 • Будівельні матеріали та вироби ("НДІБМВ", "Укрбудматеріали", "Київміськбудматеріали")
 • Будівництво України (м.Київ)
 • Буковинський журнал (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України)
 • Буковинський журнал (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, обласна організація Товариства "Просвіта" ім. Т.Шевченка, обласне відділення Українського фонду культури, комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації)
 • Буковинський медичний вісник (Буковинська державна медична академія, м.Чернівці)
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Бюлетень Інституту зернового господарства
 • Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН
 • Бюлетень Міністерства юстиції України
 • Бюлетень української асоціації нейрохірургів (Інститут нейрохірурги ім. акад. А.П.Ромоданова, м.Київ)
 • Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада
 • Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України)
 • Вестник гигиены и эпидемиологии (Донецький державний медичний університет)
 • Вестник зоологии (Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України)
 • Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Серия: философия
 • Вестник СевГТУ. Серия: политология
 • Вестник СевГТУ. Серия: филология
 • Вестник СевГТУ. Серия: философия (Севастопольський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України)
 • Вестник физиотерапии и курортологии (Кримський медичний університет, м.Сімферополь)
 • Вестник Харьковского государственного политехнического университета
 • Вестник Харьковского государственного политехнического университета Минобразования и науки Украины.Серия: философия
 • Вестник Харьковского политехнического университета. Серия: технический прогресс и єффективность производства
 • Вестник Харьковского университета. Серия: Радиофизика и электроника
 • Вестник Херсонского государственного технического университета
 • Ветеринарна біотехнологія (Інститут ветеринарної медицини УААН)
 • Ветеринарна медицина (Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН)
 • Ветеринарна медицина України (Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України)
 • Взрывозащищенное электрооборудование (Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний

 •