LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

нової техніки і технологій для сільського господарства України (Український НДІ по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва)
 • Технічна електродинаміка (Інститут електродинаміки НАН України)
 • Технічна механіка (Інститут технічної механіки НАН України)
 • Технологические системы (м.Київ)
 • Технология и конструирование в єлектронной аппаратуре (Мінпромполітики України)
 • Технология и конструирование в єлектронной аппаратуре (Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем)
 • Технология приборостроения (Технологічний інститут приладобудування, м.Харків)
 • Торгівля і ринок України (Донецький державний університет економіки і торгівлі)
 • Торгівля, комерція, підприємництво (Львівська комерційна академія)
 • Травма (Донецький державний медичний університет МОН України, НДІ травматології та ортопедії)
 • Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України)
 • Тракторная єнергетика в растениеводстве (Харківський державний технічний університет сільського господарства)
 • Трансплантологія (Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України, "КРС - медичні технології", "Інвестиційно-консалтингова компанія "Універсал-контракт")
 • Транспортний комплекс України: економіка, організація, розвиток [ВАТ Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем]
 • Трибуна
 • Труди Національної Академії оборони України
 • Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. С.І.Вєркіна НАН України (математика, фізика)
 • Трудова підготовка в закладах освіти (Міністерство освіти України)
 • Труды Института проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины. Серия: композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия
 • Труды Института проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины. Серия: физико-химические основы технологии порошковых материалов
 • Труды Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика)
 • Труды Никитского ботанического сада
 • Труды Одесского государственного политехнического университета
 • Углехимический журнал (Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут, м.Харків)
 • Уголь Украины (Міністерство вугільної промисловості України, Спілка гірничих спеціалістів України)
 • Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні (Донбаська державна машинобудівна академія)
 • Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання (Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України)
 • Украинский биохимический журнал (Інститут біохімії ім. О.І.Палладіна НАН України)
 • Український селянин (Інститут історії НАН України, Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького)
 • Украинский химический журнал (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України)
 • Україна: аспекти праці (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці України, ТОВ "Праця")
 • Україна в Центрально-Східній Європі (НАН України, Інститут історії України НАН України)
 • Україна модерна (Львівський державний університет імені Івана Франка)
 • Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)
 • Українознавчі студії (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника МОН України)
 • Українська біографістика (Інститут біографічних досліджень, ЦНБ ім. Вернадського)
 • Українська історична та діалектна лексика (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)
 • Український керамологічний журнал (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)
 • Українська керамологія (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)
 • Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку - наукові записки РДГУ (Рівненський державний гуманітарний університет Міністерства освіти і науки України)
 • Українська література в загальноосвітній школі (Інститут педагогіки АПН України)
 • Українська література в загальноосвітній школі
 • Українська мова (Інститут української мови НАН України)
 • Українська мова і література в школі (Інститут педагогіки АПН України)
 • Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах
 • Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє (Тернопільська академія народного господарства)
 • Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (Інститут народознавства НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, Національний університет "Львівська політехніка")
 • Українська термінологія і сучасність (Інститут української мови НАН України, Київський національний економічний університет МОН України)
 • Українське журналістикознавство (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Українське літературознавство (Львівський державний університет імені Івана Франка)
 • Українське мовознавство (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Українське музикознавство (Національна музична академія імені П.І.Чайковського)
 • Українське право (Українська правнича фундація)
 • Українське релігієзнавство (Бюлетень Української асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України)
 • Український археографічний щорічник (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України)
 • Український бальнеологічний журнал (Львівський державний медичний університет)
 • Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України)
 • Український вісник психоневрології (Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, м.Харків)
 • Український географічний журнал (Інститут географії НАН України)
 • Український журнал гематології та трансфузіології (Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут гематології та трансфузіології АМН України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, ТОВ "Гемаком")
 • Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України)
 • Український журнал дерматології, венерології, косметології (Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ")
 • Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва (Луганський державний медичний університет)
 • Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (Головне військово-медичне управління МО України)
 • Український журнал медичної техніки і технології (Український науково-інженерний

 •