LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(Одеський державний університет) (фізика)
 • Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии (Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України)
 • Функціональні матеріали (Інститут монокристалів НАН України) (фізика)
 • Харківська хірургічна школа (Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України)
 • Харківський історіографічний збірник (Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна МОН України)
 • Харчова і переробна промисловість (м.Київ)
 • Харчова промисловість (Український державний університет харчових технологій)
 • Харчова промисловість (Національний університет харчових технологій)
 • Херсонесский сборник (Національний заповідник "Херсонес Таврійський" Мінкультури України, Кримський філіал Інституту археології НАН України)
 • Херсонський державний педагогічний університет. Серія: педагогічні науки
 • Хімічна промисловість України (АТ "ВНДІХІМПРОЕКТ" Держпромполітики України, Українське хімічне товариство)
 • Хімічна промисловість України (Міністерство промислової політики України)
 • Химия и технология воды (НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України)
 • Хімія, технологія речовин та їх застосування (Державний університет "Львівська політехніка")
 • Хімія, фізика і технологія поверхні (Інститут хімії поверхні НАН України) (фізика)
 • Хірургія України (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Асоціація хірургів-гепатологів України)
 • Холодильна техніка і технологія (Одеська державна академія холоду)
 • Хранение и переработка зерна (ТОВ ІА "АПК-ЗЕРНО")
 • Цитологія і генетика (НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України)
 • Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості, Національна асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр "Цукор України")
 • Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості, Національний університет харчових технологій, Національна асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр "Цукор України")
 • Цукрові буряки (Інститут цукрових буряків УААН)
 • Часопис Київського університету права (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України)
 • Честь і закон (Головне управління внутрішніх військ МВС України)
 • Чорнобиль і соціум (Інститут соціології НАН України)
 • Шашкевичіана (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)
 • Шевченкознавчі студії (Київський університет імені Тараса Шевченка)
 • Шлях освіти (Міносвіти України, АПН, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України)
 • Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України)
 • Шовківництво (Інститут шовківництва УААН)
 • Шпитальна хірургія (Тернопільська державна медична академія)
 • Штучний інтелект (Інститут проблем штучного інтелекту, м. Донецьк)
 • Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут НАН України) (геофізика)
 • Экономика и управление (Кримська академія наук, Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, Кримське республіканське науково-педагогічне товариство "Інтелект")
 • Экономика Крыма (Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва)
 • Экономика промышленности (Інститут економіки промисловості, м.Донецьк)
 • Экономические инновации (Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень)
 • Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины (Інститут економіки промисловості НАН України)
 • Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського МОН України)
 • Экотехнологии и ресурсосбережение (Інститут газу НАН України)
 • Экспериментальная онкология (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України)
 • Электронное моделирование (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України)
 • Энергетика и электрификация (Міністерство енергетики України)
 • Юридичний вісник (Одеська державна юридична академія)
 • Ядерная и радиационная безопасность (Одеський державний політехнічний університет) (фізика)
 • Acta Hungarica (Ужгородський державний університет, Центр гунгарології)
 • Art line (м.Київ)
 • Carpatica - Карпатика (Ужгородський національний університет, НДІ карпатознавства)
 • Cybernetics and computing technology (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти) (інформатика)
 • Ex professo (Дніпропетровський державний університет)
 • Functional materials (Інститут монокристалів НАН України)
 • Journal of Nonlinear Mathematical Physics Інститут математики НАН України) (фізика, математика)
 • Methods of Functional Analysis and Topology (Інститут математики НАН України) (математика)
 • Odessa Astronomical Pablikations (Одеський державний університет)
 • Philosophia Prima: метафізичні питання (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України)
 • Post office (Харківський державний університет)
 • Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (HAH України, Інститут фізики напівпровідників НАН України)
 • Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (Вінницький державний технічний університет, Український філософський фонд)
 • Studia methodologica. Серія: філологія; філософія (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка)
 • Totallogy. Постнекласичні дослідження (Центр гуманітарної освіти НАН України)
 • Ukrainian Journal of Physical Optics (Інститут фізичної оптики Мін. освіти і науки України) (фізика)

  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського


 •