LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

інститут вибухозахищеного і рудничного електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом)
 • Вибрации в технике и технологиях (Вінницький державний сільськогосподарський інститут)
 • Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Технологічний університет Поділля, м.Хмельницький)
 • Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет "Львівська політехніка")
 • Виноградарство і виноробство (Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Таїрова УААН)
 • Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і вина "Магарач")
 • Високі технології в машинобудуванні (Харківський державний політехнічний університет)
 • Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України)
 • Вівчарство (Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова "Асканія-Нова")
 • Від бароко до модернізму (Дніпропетровський державний університет)
 • Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України) (інформатика, м.Львів)
 • Військова медицина України (Українська військово-медична академія України Міноборони України)
 • Військова освіта (Головне управління військової освіти Міноборони України, Науково-методичний центр військової освіти, Київський інститут внутрішніх справ)
 • Військово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка")
 • Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання
 • Вісник аграрної науки (УААН)
 • Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївська державна аграрна академія Мінагрополітики України)
 • Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України)
 • Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки
 • Вісник Академії правових наук України (м.Харків)
 • Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
 • Вісник Астрономічної школи (Уманський педагогічний університет ім. Павла Тичини МОН України), (астрономія)
 • Вісник Білоцерківського державного аграрного університету
 • Вісник Верховного Суду України (м.Київ)
 • Вісник Вищого арбітражного суду України
 • Вісник Вінницького державного медичного університету
 • Вісник Вінницького національного медичного університету
 • Вісник Вінницького політехнічного інституту
 • Вісник геодезії та картографії (Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, Українське товариство геодезії аерокосмічних зйомок і картографії)
 • Вісник гігієни і епідеміології (Донецький державний медичний університет)
 • Вісник господарського судочинства (Вищий арбітражний суд України)
 • Вісник двигунобудування (Запорізький національний технічний університет МОН України, ВАТ "Мотор Січ", Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "ХАІ" МОН України)
 • Вісник Державного агроекологічного університету
 • Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Електроніка
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка" (математика, фізика приладів, елементів і систем, інформатика)
 • Вісник Державного університету "Львівська політехника". Радіоелектроніка та телекомунікації
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Держава та армія
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Інформаційні системи та мережі"
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології"
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Комп'ютерні системи проектуванн Теорія і практика"
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі"
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Теплоенергетика. Інженерія довкілл Автоматизація
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
 • Вісник Державної агроекологічної академії України
 • Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
 • Вісник Державної академії легкої промисловості України
 • Вісник державної служби України (Головне управління державної служби України)
 • Вісник ДІТБ (Донецький інститут туристичного бізнесу). Серія: Підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній сфері)
 • Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету
 • Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Біологія і екологія
 • Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Геологія і географія
 • Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія
 • Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Хімія
 • Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. Економічні науки
 • Вісник Дніпропетровського університету "Ракетно-космічна техніка"
 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки
 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія
 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство; журналістика
 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка
 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство
 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія
 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія; філософія; політологія
 • Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури
 • Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки
 • Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Гуманітарні науки
 • Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки
 • Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. Серія: економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)
 • Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки
 • Вісник

 •