LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки
 • Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право
 • Вісник економіки транспорту і промисловості (Українська державна академія залізничного транспорту)
 • Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: технічні науки
 • Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки
 • Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Технічні науки
 • Вісник Житомирського педагогічного університету
 • Вісник Запорізького державного університету. Серія: Фізико-математичні науки, біологічні науки (математичне моделювання та обчислювальні методи)
 • Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки
 • Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України
 • Вісник інженерної академії України (Кіровоградський державний технічний університет МОН України, Інженерна академія України, Університет внутрішніх справ МВС України)
 • Вісник Інституту економічного прогнозування НАН України
 • Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія
 • Вісник Київського державного торговельно-економічного університету
 • Вісник Київського державного університету технологій та дизайну
 • Вісник Київського інституту "Слов'янський університет". Серія: Історія
 • Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Київського міжнародного університету цивільної авіації
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки
 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: історія, теорія культури (книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство)
 • Вісник Київського славістичного університету. Серія: історія
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика (інформатика)
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: українознавство
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Астрономі
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Геологія
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економічні науки
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Журналістика
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Іноземна філологія
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство, мовознавство, фольклористика
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Математика, механіка
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Східні мови та література
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка (Серії Фізико-математичні науки; математика і механіка)
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Хімія
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка (Юридичні науки)
 • Вісник Книжкової палати України (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)
 • Вісник Конституційного суду України
 • Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету
 • Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки
 • Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія: Біологічні науки
 • Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України
 • Вісник Львівського державного аграрного університету. Агрономія
 • Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: агроінженерні дослідження
 • Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: архітектура і сільськогосподарське будівництво
 • Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: економіка АПК
 • Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: землевпорядкування і земельний кадастр
 • Вісник Львівського державного університету. Серія: Геологія
 • Вісник Львівського державного університету. Серія: Журналістика
 • Вісник Львівського державного університету. Серія: Іноземні мови
 • Вісник Львівського державного університету. Серія: Міжнародні відносини
 • Вісник Львівського державного університету. Серія педагогічна
 • Вісник Львівського державного університету. Серія: Українська фольклористика
 • Вісник Львівського державного університету. Серія: Філологічна
 • Вісник Львівського державного університету. Серія: філософські науки
 • Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України
 • Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки
 • Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: теорія і практика будівництва
 • Вісник Львівського університету. Серія біологічна
 • Вісник Львівського університету. Серія економічна
 • Вісник Львівського університету. Серія історична
 • Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини
 • Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки
 • Вісник Львівського університету. Серія: юридична
 • Вісник Львівської академії мистецтв
 • Вісник Львівської комерційної академії. Серія: гуманітарні науки
 • Вісник Львівської комерційної академії. Серія: економічна
 • Вісник Львівської комерційної академії. Серія: товарознавча
 • Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права. Серія: літературознавчі студії
 • Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Серія: економіка (м.Харків)
 • Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків. Серія: технічні науки
 • Вісник морської медицини (ДП "Український НДІ морської медицини", м.Одеса)
 • Вісник морфології (Вінницький державний медичний університет)
 • Вісник науки і техніки (Національний технічний університет "ХПІ" МОН України, Харківський Будинок науки і техніки)
 • Вісник наукових досліджень (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського)
 • Вісник Національного банку України (м.Київ)
 • Вісник

 •