LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Національного технічного університету "ХПІ"
 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: гірництво
 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: інформатика, управління та обчислювальна техніка
 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: приладобудування
 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка
 • Вісник Національного транспортного університету та Транспортної академії України
 • Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: електроніка (фізика твердого тіла, фізика напівпровідників і діелектриків)
 • Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика
 • Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України)
 • Вісник невідкладної і відновної медицини (Інститут невідкладної і відновної хірургії АМН України)
 • Вісник Одеського державного морського університету
 • Вісник Одеського державного університету. Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право
 • Вісник Одеського державного університету. Серія: географічні та геологічні науки
 • Вісник Одеського державного університету (математика, механіка, фізика)
 • Вісник Одеського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Одеського інституту внутрішніх справ
 • Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України
 • Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури МОН України
 • Вісник Одеського національного університету. Серія: психологія
 • Вісник Одеського національного університету. Серія: хімія
 • Вісник Податкової служби України (Державна податкова адміністрація України, м.Київ)
 • Вісник Полтавської державної аграрної академії
 • Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту
 • Вісник Приазовського державного технічного університету
 • Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
 • Вісник Прикарпатського університету (фізика)
 • Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія: Філософія, соціологія, психологія
 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія (м.Івано-Франківськ)
 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: мистецтвознавство
 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка (м.Івано-Франківськ)
 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (м.Івано-Франківськ)
 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: філософські і психологічні науки
 • Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія)
 • Вісник прокуратури (Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)
 • Вісник Рівненського державного технічного університету. Серія: економіка
 • Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія: автоматизація процесів та управління
 • Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія: механіка, енергетика, екологія
 • Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія: інформатика, електроніка, зв'язок
 • Вісник соціально-економічних досліджень (Одеський державний економічний університет Міносвіти України)
 • Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України (Український інститут громадського здоров'я, м. Київ)
 • Вісник стоматології (Одеський НДІ стоматології)
 • Вісник Сумського державного аграрного університету. Науково-методичний журнал
 • Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит
 • Вісник Сумського державного аграрного університету
 • Вісник Сумського державного університету (фізика)
 • Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Сумського державного університету. Серія: Медицина
 • Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки
 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: агрономія і біологія
 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: будівництво
 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент
 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів
 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: тваринництво
 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: фінанси і кредит
 • Вісник Східноукраїнського державного університету (м.Луганськ)
 • Вісник Східноукраїнського національного університету (фізика)
 • Вісник Тернопільського державного технічного університету
 • Вісник Тернопільської академії народного господарства
 • Вісник Технологічного університету Поділля. Серія: Економічні науки
 • Вісник Транспортної академії України та Українського транспортного університету
 • Вісник Українського транспортного університету
 • Вісник Української академії банківської справи (м.Суми)
 • Вісник Української Академії державного управління при Президентові України
 • Вісник університету внутрішніх справ МВС України
 • Вісник фармації (Українська фармацевтична академія, м.Харків)
 • Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Серія: мистецтвознавство, архітектура
 • Вісник Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету
 • Вісник Харківського державного аграрного університету
 • Вісник Харківського державного економічного університету
 • Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія: Історія та географія
 • Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія: Психологія
 • Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства Мінагрополітики України
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Біофізичний вісник
 • Вісник Харківського державного університету. Серія економічна
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Історія України
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Історія
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Питання політології
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Романо-германська філологія
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Теорія культури та філософія науки
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Фізика
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: філософія. Філософські перипетії
 • Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
 • Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Серія: медицина
 • Вісник Харківського університету. Серія: Математика, прикладна математика, механіка
 • Вісник Харківського університету. Серія: Психологія
 • Вісник Харківського

 •