LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

університету. Серії фізична: Ядра, частинки, поля
 • Вісник Харківського університету. Серія: Філологія
 • Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 • Вісник Харківської державної академії культури
 • Вісник ХДАУ (Харківський державний аграрний університет). Серія "Економіка АПК і природокористування"
 • Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
 • Вісник Черкаського державного технологічного університету
 • Вісник Черкаського державного університету. Серія: Філологічні науки
 • Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту
 • Вісник Черкаського університету. Серія: соціально-гуманітарні науки
 • Вісник Черкаського університету (фізика)
 • Вісник Черкаського університету. Серія: філософія
 • Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія: економіка
 • Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія: технічні науки
 • Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова"
 • Вісті Донецького гірничого інституту (Донецький національний технічний університет)
 • Віськово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка")
 • Віче
 • Водне господарство України (Державний комітет України з водного господарства, Український інститут підвищення кваліфікації працівників водного господарства та охорони природи)
 • Водний транспорт (Київська державна академія водного транспорту МОН України)
 • Воєнна історія (Український інститут воєнної історії, Інститут історії України НАН України, Національна академія оборони України)
 • Волинський математичний вісник (математика, інформатика)
 • Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика)
 • Вопросы германской истории (Дніпропетровський державний університет)
 • Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов (Харківський авіаційний інститут ім. Жуковського)
 • Вопросы русской литературы (Кримський центр гуманітарних досліджень, м.Сімферополь)
 • Вопросы химии и химической технологии (Український державний хіміко-технологічний університет)
 • Вопросы химии и химической технологии. (Український державний хіміко-технологічний університет, м.Дніпропетровськ)
 • Восточноукраинский лингвистический сборник (Донецький державний університет)
 • Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (Міносвіти України, видавництво "Педагогічна преса")
 • Вчені записки (Київський національний економічний університет)
 • Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія"
 • Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія"
 • Галицький лікарський вісник (Івано-Франківська державна медична академія)
 • Галичина (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника)
 • Гастроентерологія (Український НДІ гастроентерології МОЗ України)
 • Гематологія і переливання крові (Київський НДІ гематології та переливання крові)
 • Географія і сучасність (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України)
 • Географія та основи економіки в школі (Міносвіти, АПН України)
 • Геодезія, картографія, аерофотознімання (Державний університет "Львівська політехніка")
 • Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України) (геофізика)
 • Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України)
 • Геологічний журнал (Інститут геологічних наук НАН України)
 • Геологія і геохімія горючих копалин (Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України)
 • Геолого-мінералогічний вісник (Криворізький технічний університет МОН України)
 • Геотехническая механика (Інститут геотехнічної механіки НАН України)
 • Геофизический журнал (Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України)
 • Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України)
 • Гигиена населенных мест (Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України)
 • Гигиена населенных мест (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України)
 • Гидробиологический журнал (Інститут гідробіології НАН України)
 • Гігієна праці (Інститут медицини праці Міністерства охорони здоров'я України, АМН України)
 • Гідравліка і гідротехніка (Український транспортний університет)
 • Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українське географічне товариство)
 • Гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАН України)
 • Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво (Рівненський державний технічний університет Мін. освіти і науки України)
 • Гірнича електромеханіка та автоматика (Національна гірнича академія України)
 • Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури)
 • Гоголезнавчі студії (Ніжинський державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя, Гегелівський науково-методичний центр)
 • Горноспасательное дело (НДІ гірничорятувальної справи Мінпаливенерго України, НВО "Респіратор")
 • Грані (Дніпропетровський національний університет, Центр соціально-політичних досліджень)
 • Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський державний торговельно-економічний університет)
 • Грунтознавство (Дніпропетровський національний університет МОН України, ТОВ "Агентство "Телепресінформ")
 • Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і методів навчання, Слов'янський державний педагогічний інститут Міносвіти України)
 • Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (Національний авіаційний університет МОН України)
 • Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України)
 • Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії МОН України
 • Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди
 • Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: іноземна філологія
 • Гуманітарний вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: іноземна філологія
 • Гуманітарний журнал (Національна гірнича академія України)
 • Двигуни внутрішнього згоряння (Харківський державний політехнічний університет)
 • Держава і право (Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Вища школа права)
 • Держава і регіони. Серія: економіка та підприємництво (Запорізький інститут державного та муніципального управління)
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України)
 • Державний інформаційний бюлетень про приватизацію (Фонд державного майна України)
 • Дерматология, косметология, сексопатология (Дніпропетровська державна медична академія)
 • Дефектологія (Міносвіти України, АПН України)

 •