LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 • Джерела (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників)
 • Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України (Дніпропетровський державний університет)
 • Дивослово
 • Дидактика математики: проблеми і дослідження (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Інститут педагогіки АПН України, Донецький державний університет Міносвіти України, Донецька фірма наукоємних технологій НАН України)
 • Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України)
 • Динамические системы (Сімферопольський державний університет)
 • Динаміка і міцність машин (Харківський державний політехнічний університет)
 • Директор школи, ліцею, гімназії (МОН України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, "Педагогічна преса")
 • Дитячі інфекції (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І.Громашевського)
 • Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України)
 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр)
 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України)
 • Довкілля і здоров'я (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України, м.Київ)
 • Довкілля та здоров'я (Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України, Українське відділення міжнародного центру наукової культури - Всесвітня лабораторія)
 • Донецкий археологический сборник
 • Доповіді НАН України (Президія НАН України)
 • Досвід та перспективи розвитку міст України (Український НДІ проектування міст "Діпромісто")
 • Дослідження з історії техніки (Національний технічний університет України "КПІ")
 • Дослідження з лексикології і граматики української мови (м.Дніпропетровськ)
 • Дослідження з мовознавства (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України, видавництво "Навчальна книга")
 • Дослідження світової політики. Проблеми і судження Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
 • Досягнення біології і медицини (Одеський державний медичний університет МОЗ України)
 • Досягнення біології та медицини (НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет)
 • Дошкільне виховання
 • Дрогобицький краєзнавчий збірник (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка МОН України, Дрогобицький осередок Українського товариства ім. М.Грушевського, Дрогобицька філія Інституту центрально-східної Європи)
 • Друкарство (Український НДІ спеціальних видів друку, Держкомітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, ЗАТ "Видавництво "Бліц-інформ")
 • Духовний світ бароко (Національна музична академія України імені П.І.Чайковського)
 • Екологія (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України), (екологічна безпека)
 • Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (НАН України, МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут геологічних наук НАН України, Товариство "Знання" України)
 • Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (Товариство "Знання" України, НАН України, МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України), (екологічна безпека)
 • Екологія і природокористування (Інститут проблем природокористування та екології НАН України)
 • Екологія і ресурси (Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів Ради національної безпеки і оборони України)
 • Екологія моря (Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН України)
 • Екологія та ноосферологія (Дніпропетровський національний університет, ТОВ "Агентство "Телепресінформ")
 • Економіка (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди МОН України)
 • Економіка АПК
 • Економіка і підприємництво: стан та перспективи (Київський державний торговельно-економічний університет Міносвіти України)
 • Економіка і прогнозування (Інститут економічного прогнозування НАН України)
 • Економіка та право (НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний технічний університет МОН України)
 • Економіка. Менеджмент. Підприємництво (Східноукраїнський національний університет Мін. освіти і науки України)
 • Економіка природокористування і охорони довкілля (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України)
 • Економіка промисловості (Інститут економіки промисловості НАН України)
 • Економіка промисловості України (Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України)
 • Економіка та підприємництво (Київський національний економічний університет)
 • Економіка транспортного комплексу (Харківський державний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України)
 • Економіка України (Інститут економіки НАН України)
 • Економіка: проблеми теорії та практики (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України)
 • Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України)
 • Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем (Одеський національний морський університет МОН України)
 • Економіст (Інститут економічного прогнозування НАН України, видавничо-поліграфічне підприємство "Колегіум")
 • Економічна кібернетика (Донецький національний університет МОН України)
 • Економічна та соціальна географія (Київський університет імені Тараса Шевченка)
 • Економічний вісник Національного гірничого університету
 • Експериментальна і клінічна медицина (Харківський державний медичний університет)
 • Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львівський державний медичний університет)
 • Електрифікація та автоматизація сільського господарства (Національний аграрний університет, ВАТ "Київсільелектро")
 • Електромашинобудування та електрообладнання (Одеський державний політехнічний університет)
 • Електроніка та зв'язок (Національний технічний університет України "КПІ" та Київський військовий інститут управління та зв'язку)
 • Електронна мікроскопія та міцність матеріалів (Інститут проблем міцності НАН України) (механіка, фізика твердого тіла)
 • Електротехніка та електроенергетика (Запорізький державний технічний університет)
 • Електротехніка і електромеханіка (Національний технічний університет "КПІ")
 • Ендокринологія (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України, м.Київ)
 • Енергетика: економіка, технологія, екологія (Національний технічний університет України "КПІ" МОН України)
 • Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у степу України. (Інститут зернового господарства УААН)

 •