LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 • Етнічна історія народів Європи. Київський університет імені Тараса Шевченка
 • Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України)
 • Єврейська історія та культура в Україні (Інститут юдаїки)
 • Журнал Академії медичних наук України
 • Журнал вушних, носових і горлових хвороб (Київський НДІ отоларингології)
 • Журнал дерматологии и венерологии (Український НДІ дерматології та венерології, м.Харків)
 • Журнал дерматовенерології і косметології ім.М.О.Торсуєва (Донецький державний медичний університет, Асоціація дерматовенерологів та косметологів "Здоровий світ")
 • Журнал європейської економіки (Тернопільська академія народного господарства МОН України)
 • Журнал обчислювальної та прикладної математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, мале підприємство "ТВ і МС") (математика, інформатика)
 • Журнал органічної та фармацевтичної хімії (Інститут органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет)
 • Журнал практикуючого психолога (Київський державний лінгвістичний університет Міністерства освіти і науки України)
 • Журнал психиатрии и медицинской психологии (Донецький державний медичний університет)
 • Журнал фізичних досліджень (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Західноукраїнське фізичне товариство), (астрономія)
 • Журналістика (Київський університет імені Тараса Шевченка)
 • Економіка розвитку (Харківський державний економічний університет МОН України)
 • З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ (м.Київ)
 • Зайнятість та ринок праці (Рада вивчення продуктивних сил України НАН України)
 • Залізничний транспорт України (Державна адміністрація залізничного транспорту України, Харківська державна академія залізничного транспорту)
 • Записки з загальної лінгвістики (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова)
 • Записки з ономастики (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова)
 • Записки з романо-германської філології (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, Одеське лінгвістичне товариство)
 • Записки з українського мовознавства (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова)
 • Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України
 • Записки Наукового товариства ім.Шевченка. Праці Історично-філософської секції
 • Записки Наукового товариства ім.Шевченка. Праці секції етнографії та фольклористики
 • Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Праці Філологічної секції (м.Львів)
 • Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття
 • Заповідна справа в Україні (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги)
 • Запорізький медичний журнал (Запорізький державний медичний університет, ТОВ "Ледум")
 • Запорожский медицинский журнал (Запорізький державний медичний університет, ТОВ "Ледум")
 • Зарубіжна література в навчальних закладах (м.Київ)
 • Засоби навчальної та науково-дослідної роботи (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)
 • Захист довкілля від антропогенного навантаження (Харківський державний університет, Кременчуцький міськвиконком, Кременчуцький державний політехнічний інститут Міністерства освіти і науки України)
 • Захист і карантин рослин (Інститут захисту рослин УААН)
 • Захист інформації (Національний авіаційний університет)
 • Захист металургійних машин від поломок (Приазовський державний технічний університет)
 • Захист рослин (Інститут захисту рослин УААН)
 • Защитные покрытия на металлах (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України)
 • Збагачення корисних копалин (Національна гірнича академія)
 • Збірка наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України. Серія Г: процеси механічної обробки, верстати та інструменти
 • Збірник "Вестник НТУУ "КПИ", серія "Машиностроение", м. Київ
 • Збірник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія
 • Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету (Волинський державний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України)
 • Збірник наукових праць Академії образотворчого мистецтва і архітектури "Українська академія мистецтва" (м.Київ)
 • Збірник наукових праць ВАТ "Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд - Механобрчормет", м.Кривий Ріг
 • Збірник наукових праць ВАТ "УкрНДІВогнетривів імені А.С.Бережного"
 • Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова історія)
 • Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова педагогіка)
 • Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова психологія)
 • Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту
 • Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Серія: транспорт
 • Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України
 • Збірник наукових праць Донецької державної академії управління. Серія: державне управління
 • Збірник наукових праць Донецької державної академії управління. Серія: економіка
 • Збірник наукових праць Донбаського гірничо-металургійного інституту, м.Алчевськ
 • Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу
 • Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
 • Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
 • Збірник наукових праць Інституту економіки НАН України
 • Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України
 • Збірник наукових праць Інституту законодавства Верховної Ради України
 • Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН
 • Збірник наукових праць Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
 • Збірник наукових праць Інституту луб'яних культур УААН
 • Збірник наукових праць Інституту математики НАН України
 • Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України
 • Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН
 • Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень НАН України (фізика)
 • Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: педагогічна
 • Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: соціально-педагогічна
 • Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова історія)
 • Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного

 •