LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

інституту Міноборони України (військова педагогіка)
 • Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова психологія)
 • Збірник наукових праць Київського військового інституту управління і зв'язку Міноборони України
 • Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту
 • Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: економіка і управління
 • Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: транспортні системи і технології
 • Збірник наукових праць КІ ВПС (Київський інститут військово-повітряних сил)
 • Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету
 • Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки
 • Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: економічні науки
 • Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки
 • Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: технічні науки
 • Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: ветеринарні науки
 • Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту
 • Збірник наукових праць Морського гідрофізичного інституту НАН України
 • Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту, м.Кривий Ріг
 • Збірник наукових праць Науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України
 • Збірник наукових праць Науково-дослідного центру періодики (Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України)
 • Збірник наукових праць Національної академії оборони України
 • Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького
 • Збірник наукових праць Національної гірничої академії України
 • Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ Міноборони України
 • Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагропрому України
 • Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Міністерства аграрної політики України
 • Збірник наукових праць "Пожежна безпека" (Український НДІ пожежної безпеки МВС України, Львівський інститут пожежної безпеки МВС України)
 • Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка. Серія: філологічні науки
 • Збірник наукових праць Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво
 • Збірник наукових праць Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості
 • Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту УААН
 • Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України)
 • Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту
 • Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова МОН України
 • Збірник наукових праць Українського зонального науково-дослідного і проектного інституту цивільного будівництва, м.Київ
 • Збірник наукових праць Української академії мистецтв
 • Збірник наукових праць Української державної академії зв'язку, м.Одеса
 • Збірник наукових праць УкрНДІвогнетривів
 • Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини Міністерства освіти і науки України
 • Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії
 • Збірник наукових праць Харківського військового університету
 • Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного транспорту
 • Збірник наукових праць Харківського інституту військово-повітряних сил імені Івана Кожедуба МО України
 • Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України
 • Збірник наукових праць Центрального НДІ Збройних Сил України
 • Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки
 • Збірник наукових праць Черкаського державного університету
 • Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України)
 • Збірник пакових праць Донецького державного технічного університету. Серія: Електротехніка і енергетика
 • Зв'язок (Держкомітет зв'язку)
 • Здоровье женщины (Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, ТОВ "Експерт ЛТД")
 • Здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, ТОВ "Експериментальні психологічні розробки")
 • Здоровье мужчины (Інститут урології АМН України, Видавничий центр і РА "Професіонал")
 • Землевпорядкування (Інститут землеустрою УААН, Спілка землевпорядників України, Центр земельної реформи в Україні)
 • Землевпорядний вісник (Державний комітет України по земельних ресурсах)
 • Землеробство (Інститут землеробства УААН)
 • Зерно і хліб (ДАК "Хліб України", ЗАТ "Київмлин", АТ "Київхліб", Інститут аграрної економіки УААН)
 • Зернові продукти і комбікорми (Одеська державна академія харчових технологій)
 • Зовнішня торгівля (м.Київ)
 • Зовнішня торгівля: право та економіка (Українська академія зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України)
 • Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи (Українська академія зовнішньої торгівлі)
 • Известия вузов. Радиоэлектроника (НТУУ "КШ") (радіофізика)
 • Известия высших учебных заведений. Серия: Радиоэлектроника (Національний технічний університет України "КПІ")
 • Известия Донецкого горного института (Донецький державний технічний університет)
 • Известия Крымской астрофизической обсерватории (астрономія)
 • Известия Харьковского энтомологического общества
 • Імідж сучасного педагога (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М.В.Остроградського, ТОВ "АСМІ")
 • Імунологія та алергологія (Інститут урології та нефрології АМН України)
 • Інженерна геодезія (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України)
 • Іноземна філологія (Львівський державний університет імені Івана Франка)
 • Іноземні мови (Київський державний лінгвістичний університет)
 • Іноземні мови у навчальних закладах (МОН України, "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак-ЕКО")
 • Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
 • Інтегровані технології та енергозбереження (Харківський державний політехнічний університет)
 • Інтелект. Особистість.

 •