LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку

і інформаційних центрів з морських та водних наук (EURASLIC) та офіційний представник України в цій асоціації вводить свою бібліографічну інформацію до світового банку даних ASFA і натомість забезпечує можливість здійснення в ній інформаційного пошуку, використовуючи як CD-ASFA, так і онлайновий доступ, не лише співробітникам свого Інституту, а й інших установ і організацій України.

Державна науково-технічна бібліотека України як член Міжнародної асоціації користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ) за участю фахівців ДПНТБ Росії провела міжнародний науково-практичний семінар "Автоматизовані бібліотечно-інформаційні технології: проекти та рішення" та виїзне засідання "Школи ІРБІС" для бібліотек – користувачів ІРБІС. Для членів АБУ, представників провідних бібліотек України у травні 2002 р. ДНТБ організувала спільно з Державним підприємством по розповсюдженню періодичних видань "Преса" (ДП "Преса") міжнародний "круглий стіл" на тему "Російські наукові та науково-технічні періодичні видання – передплатникам України".

Плідно розвивались міжнародні наукові контакти. Так, за видавничою угодою, укладеною ще в 1996 р. між Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Українським музичним товариством Альберти (Канада), здійснене спільне видання творів Артема Веделя. У співпраці з Російською національною бібліотекою велась робота над "Сводным каталогом российских нотных изданий", НБУВ надавала бібліографічні описи видань, що зберігаються в її фондах. У рамках двосторонньої угоди про співробітництво між НБУВ та Бібліотекою Народовою (Польща) здійснюється обмін спеціалістами та готується до видання каталог бібліотеки польського короля Станіслава Августа Понятовського.

Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника є членом Міжнародної асоціації музичних бібліотек і бере активну участь у формуванні "Міжнародного репертуару музичних джерел", редакція якого розташована у м. Франкфурт-на-Майні (ФРН).

АБУ активно співробітничає і з зарубіжними організаціями в Україні: Центром інформаційних ресурсів Посольства США, Представництвом ООН, Британською Радою, Французьким культурним центром; Гете-Інститутом у Києві, Радою Міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта та ін.

У бібліотекознавчих читаннях "Бібліотеці Конгресу США – 200 років", проведених НБУВ спільно з Центром інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, взяли участь бібліотекарі головних книгозбірень Києва, викладачі Київського національного університету культури та мистецтв, іноземні гості. У виступах американських гостей Джеймса Ленда (заступника аташе з питань культури Посольства США в Україні) та Джеї Баррет (заступника голови Асоціації наукових бібліотек США) наголошувалось, що співпраця американських та українських бібліотекарів триватиме, а такі зустрічі дадуть змогу розширити професійне спілкування колег з різних напрямів роботи бібліотеки.

Бібліотекознавчі читання "Британська бібліотека: інновації, що спираються на традиції" (2001), проведені НБУВ спільно з Британською Радою в Україні, були присвячені бібліотечно-інформаційній справі Сполученого Королівства. Бібліотекарі АБУ мали змогу ознайомитися з інноваційними програмами співпраці, найновішими ініціативами, пілотними проектами, новими методами роботи британських бібліотечно-інформаційних фахівців.

Зарубіжні організації надавали фахівцям АБУ різноманітні можливості для відвідання бібліотек Заходу через спільні проекти, програми обміну, конференції, стажування, а також гранти. В 2000 р. зав. сектора НБУВ В. Д. Шульгіна представляла Україну на Конгресі Міжнародної асоціації музичних бібліотек у Единбурзі, де виступила з доповіддю "Колекція нотних видань кобзарського мистецтва у фондах НБУВ"; у 2001 р. зав. бібліотеки Інституту біології південних морів О. А. Акімова виступала зі звітом про роботу бібліотеки на засіданні Європейської асоціації бібліотек і інформаційних центрів з морських і водних наук (EURASLIC) у Бресті (Франція); зав. бібліотеки Інституту ботаніки О. В. Назаренко виступила з інформацією про бібліотеку на восьмій Міжнародній конференції ботанічних бібліотек (Брюссель).

Наше громадське об'єднання має певний досвід у роботі з зарубіжними партнерами. Так, бібліотеки – члени АБУ беруть участь у проектах, які фінансує фонд "Відродження". Зокрема, в інформаційному забезпеченні пріоритетних напрямів науки українським бібліотекам значно допоміг проект Міжнародної асоціації сприяння співробітництву з науковцями країн СНД INTAS, який надав можливість науковцям України безкоштовно замовляти копії наукових статей із зарубіжних періодичних видань, що зберігаються в бібліотеках Західної Європи, з проблем фізики та наук про Землю. За весь період участі в донорському проекті постачальникам було направлено близько 4 тис. заявок на статті обсягом від 1 до 50 сторінок. Ксерокопії статей з більш ніж 500 зарубіжних періодичних видань, що зберігаються в British Library (Великобританія), INIST (Франція), Royal Library (Нідерланди), UB/TIB (Німеччина), ZB Med (Німеччина), отримали вчені 45 установ НАН України.

АБУ продовжує розширювати сферу своєї діяльності, підтримуючи і розвиваючи співробітництво з бібліотеками, інформаційними установами, товариствами різного відомчого підпорядкування та форм власності. З 1992 р. НБУВ одержує і розповсюджує по бібліотеках зарубіжні періодичні видання, що надійшли від благодійних фондів ("Фонд Сороса", "Відродження", "Сейбр-Сяйво" та ін.) і громадських організацій; щорічно видає "Список іноземних періодичних видань децентралізованого комплектування, що надійшли до фондів бібліотек НДУ НАН України".

Спеціалісти – члени Асоціації брали участь у конференціях, семінарах, "круглих столах", організованих бібліотечними асоціаціями інших держав (Білорусі, Литви, Латвії, Росії) та спорідненими асоціаціями книговидавців, архівістів, інформаційних та музейних працівників. НБУВ є співорганізатором та учасником міжнародних конференцій "Бібліотеки та асоціації у світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва", які щороку проводить ДПНТБ Росії.

Слід зазначити, що за останні роки активізувався обмін інформаційними ресурсами за допомогою комп'ютерних мереж, триває обмін академічними виданнями, виставками літератури, фотовиставками з нашими постійними партнерами в галузі міжнародного співробітництва, зокрема, з Петербурзьким бібліотечним товариством, Білоруською бібліотечною асоціацією, Товариством бібліотекарів Литви. На базі НБУВ започатковано видання науково-практичного й теоретичного збірника "Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития", перший випуск якого вийшов друком у 2000 р.

Питання підготовки наукових кадрів для бібліотек – членів АБУ вирішується НБУВ, яка з 1993 р. має свою аспірантуру та спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій. У 1997 р. здійснено захист шести; в 1998 р. – семи; в 1999 р. – дев'яти кандидатських та однієї докторської дисертації; у 2000 р. – семи кандидатських; у 2001 р. – п'яти кандидатських і однієї докторської дисертацій.

Захистили дисертації та здобули звання кандидата наук фахівці Національної парламентської бібліотеки України Виноградова О. Б., Зворський С. Л.; Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника – Колосовська О. М.; Центральної наукової сільськогосподарської