LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку

бібліотеки УААН – Пинда Л. А.; Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки – Ярощук В. П.; Львівської академії друкарства – Клименко О. З.; Харківського інституту експериментальної і клінічної ветеринарії – Шемаєва Г. В. та ін.

В аспірантурі НБУВ навчається 17 аспірантів; як пошукачі над кандидатськими дисертаціями працюють фахівці Державної наукової медичної бібліотеки, Державної наукової педагогічної бібліотеки, Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові здобутки членів Асоціації втілюються у видання колективних праць* та в публікації на сторінках фахового науково-теоретичного та практичного журналу "Бібліотечний вісник". Для молодих учених щорічно проводяться "День аспіранта" та семінари-практикуми з основ бібліотечно-бібліографічних знань.

Бібліотечні об'єднання та асоціації є важливою та перспективною ланкою в системі безперервної фахової освіти. Відмінною ознакою професійного розвитку бібліотекарів у фахових об'єднаннях та асоціаціях є залучення до даного процесу фахівців бібліотек різних систем і відомств, викладачів вищих навчальних закладів, Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Зведений план заходів АБУ пропонує бібліотекарям усіх систем і відомств різні форми професійного навчання, організовані НБУВ та державними бібліотеками України. Проблеми професіоналізації бібліотечних фахівців всебічно обговорювалися на семінарах "Професіоналізм, етика та культура бібліотечного обслуговування" (2001) та "Професія, професіоналізм: система безперервної освіти" (2002), організованих НБУВ. Діяльність Асоціації бібліотек України, Української бібліотечної асоціації, Донецького, Одеського та Харківського бібліотечних товариств позитивно впливає на професійний розвиток бібліотекарів, певною мірою визначає коло проблем розвитку галузі та професії. Координація та кооперація між мережами бібліотек й існуючими в Україні бібліотечними товариствами й асоціаціями потребує наукового обґрунтування і практичного удосконалення змісту бібліотечної освіти, об'єднання зусиль для вирішення нагальних проблем бібліотечної професії.

Бібліотекарі АБУ мали можливість не тільки займатися удосконаленням професійної діяльності, а й брати участь у комплексних лекційно-масових заходах, організованих НБУВ: відвідувати клуби та лекторії, виставки образотворчого мистецтва, літературно-мистецькі вечори тощо. Великий інтерес у бібліотекарів АБУ та читачів викликали організовані НБУВ фотовиставки:

"Історія бібліотек" – представлена Міністерством закордонних справ Франції та Французьким культурним центром в Україні;

"Відродження Литви. 1988–1998" – з фондів Національної бібліотеки Литви імені Мартінаса Мажвідаса;

"50-річний шлях нового Китаю" – організована спільно з Посольством Китайської Народної Республіки в Україні;

"Дні солідарності" до 20-ї річниці "Солідарності" – за сприяння Посольства Республіки Польщі в Україні та Польського інституту в Києві;

"Латвія – Україна: дружба крізь віки" та виставка кераміки Антона Ушпеліса "Кераміка-2000" – організовані Латвійською академічною бібліотекою;

"Сучасна література франкомовної Швейцарії" – книжково-ілюстративна виставка, організована за сприяння Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні.

Окрасою культурного життя нашої бібліотечної спільноти стали виставки комп'ютерних копій з картин Леонардо да Вінчі та Миколи Реріха, створені видавництвом "Агні" Центру духовної культури (Самара, РФ).

Десятирічний досвід діяльності АБУ свідчить, що Асоціація стала консолідуючою силою у формуванні бібліотечної політики та розвитку бібліотечної галузі в державі. Визначаючи орієнтири на майбутнє, Асоціація вважає за необхідне посилювати свій вплив на громадськість, неухильно домагатися розуміння того, що без бібліотек не може бути демократичного інтелектуально розвиненого суспільства. Потребує подальшої розробки і питання взаємодії АБУ з товариствами та об'єднаннями інформаційної, архівної, видавничої, музейної галузей.

Перед нашою Асоціацією – широке поле діяльності. Вона має стати професійним союзом бібліотекарів, школою бібліотечного самоврядування, що забезпечить перехід від монополії державної влади до поділу її в рамках громадсько-державної системи управління бібліотеками. А головне – необхідно пробудити ініціативу бібліотекарів усіх рівнів, створити сприятливі умови для прояву соціальної та творчої активності всіх зацікавлених у перебудові бібліотечної справи.

Адаптуючись до нових умов існування, визначаючи нову бібліотечну політику, бібліотечне співтовариство повинно розробити іншу модель соціальних дій, взяти на себе роль ініціатора реформ, пропонувати основні перебудовчі акції та активно впливати на їх реалізацію. Передбачається тривала та копітка робота, успішний розвиток якої залежить не стільки від наявності ресурсів, скільки від вміння правильно розпорядитися ними, від високого професіоналізму членів асоціації, їх самовіддачі.

Асоціації бібліотек України – десять років, і поки що ми не можемо сказати, що за цей короткий час нами зроблено багато. Порівняння нашої діяльності з діяльністю міжнародних товариств та асоціацій, на жаль, не на нашу користь. Бібліотеки Заходу накопичили досвід і дають нам повчальні приклади кооперації на національному та транснаціональному рівнях – кооперації, в основу якої покладено ідею економічно вигідного поділу праці і колективного використання його результатів. Наші професійні об'єднання суттєво відрізняються від бібліотечних об'єднань західних країн, які мають вікову історію (АЛА, приміром, утворена у 1876 р.), матеріальну базу, визнання суспільства та високий професіоналізм. Але слід врахувати, що ми діяли майже у кризових умовах розвитку галузі – і все ж в Україні є бібліотеки, рівень роботи яких відповідає світовим зразкам і які бажають працювати спільно, вступаючи до асоціації бібліотек та бібліотекарів.

У всіх розвинених країнах формування національних інформаційних ресурсів розпочиналося у книгозбірнях. Ми не повинні стати винятком з даного правила. Тільки разом, об'єднавши наші зусилля, наш науковий та кадровий потенціал, наші ідеї, здобутки та прагнення, ми зможемо забезпечити включення накопичених упродовж століть бібліотечних фондів у нову інформаційну інфраструктуру суспільства.

Асоціація бібліотек України розширює членство, запрошує до співпраці бібліотеки та інформаційні служби, книготорговельні фірми, фонди та установи як державних, так і недержавних форм власності, що займаються інформаційною, аналітичною діяльністю, володіють документно-інформаційними ресурсами, сприяють культурній, освітній та просвітницькій діяльності держави.

Повідомляємо, що засідання Ради, комітетів та секцій АБУ відбувається згідно з перспективним планом роботи АБУ за адресою:

03039 Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3, НБУВ.

Тел. 264-85-13, 264-35-92. http///

* Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наукові праці НБУВ. Вип. 1. – К., 1998. – 483 с.; Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 2. – К., 1999. – 352 с.; Вип. 3. – К., 2000. – 388 с.; Вип. 4. – К., 2000. – 245 с.; Вип. 5. – К., 2000. – 447 с.; Вип. 6. – К., 2001. – 534 с.; Вип. 7. – К., 2001. – 479 с.