LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → База даних "Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798 - 1923 рр." як частина зведеного каталогу україномовної книги

документів, котрі підняли інформаційну вартість переглянутих видань, що потім були відображені в покажчиках (назв, іменному, предметно-систематичному).

В області приміток вказувались також відомості про автора, якщо він не вказаний на титульній сторонці, мови, на котрих надрукована книга (при наявності паралельних текстів) та довідковий апарат документа.

У бібліографічних описах анотації застосовувались тільки довідкового характеру, що надають інформацію про джерело, звідки взятий передрук чи відбиток, назву першої книги конволюту, до якої вплетена книга.

Варто зазначити, що авторським колективом була проведена громіздка пошукова робота зі встановлення елементів бібліографічного опису: авторства, місць і років видання, інших вихідних даних книги з посиланнями на джерела, що наводяться в примітках. При опрацьовуванні книг з особливою увагою вивчались передмови, примітки, присвяти. Пошук відбувався за різноманітними джерелами довідкового, історичного, літературного характеру. Зокрема, при розкритті псевдонімів, криптонімів активно використовувалися: "Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.)" О. І. Дея (К., 1969), "Нові матеріали до словника українських псевдонімів" В. Еппеля (К., 1999), "Словарь псевдонимов" И. Ф. Масанова (М., 1956), різноманітні довідкові та бібліографічні видання, друковані каталоги бібліотек. Наприклад, "Українська Літературна енциклопедія", "Українська радянська енциклопедія", "Енциклопедія українознавства", "Бібліографія літератури Т. Г. Шевченка" та ін.

Справжні прізвища авторів, чиї псевдоніми були розкриті в процесі роботи, наводяться в бібліографічних записах у квадратних дужках. Псевдоніми, під котрими були видані книги, наводяться в області відомостей про відповідальність без скорочень зі збереженням особливостей тогочасного правопису. Псевдоніми, які стали літературними іменами, не розкривались.

Формальне розміщення матеріалу з різних галузей знань (хронологічно- алфавітний порядок розташування документів) у випусках покажчика "Україномовна книга..." вимагало добре продуманої та розробленої системи допоміжних покажчиків, що стала ключем до всього видання. Рівень їх виконання заслуговує високої оцінки. Система допоміжних покажчиків охоплює всі можливості комплексного пошуку за відповідними принципами – покажчик назв творів, іменний та предметно-систематичний покажчики, покажчик місць видання творів друку, покажчик друкарень, видавців, видавничих організацій.

Кожний допоміжний покажчик починається невеликою анотацією, що розкриває функціональне призначення та особливості його структури. Застосовуючи єдині методичні підходи, всі вони спрямовані на максимальне розкриття користувачеві складу, змісту документального масиву україномовної книги кінця XVIII – початку XX ст.

Наприклад, в іменному покажчику відображаються за алфавітом усі прізвища, які зустрічаються в бібліографічних записах (автори, перекладачі, укладачі, редактори, художники), а також прізвища осіб, про яких йдеться в тексті або яким присвячені видання (персоналії). Прізвища наведені за сучасними правописом, поруч подається їх написання у книзі. Від розкритих псевдонімів та криптонімів подаються посилання на справжні прізвища.

Покажчик назв в алфавітному порядку подає назви документів, окремих творів зі збірників, альманахів, наукових праць, календарів, які подані в примітках у тій формі, що була у виданні.

Предметно-систематичний покажчик відображає основні поняття, терміни, які розкривають зміст вміщених документів у каталозі. Для зручності користування застосовано триступеневий розподіл рубрик.

У покажчику місць видання творів друку користувачам надається інформація про міста і населені пункти.

Покажчик друкарень, видавців, видавничих організацій подає відомості за місцем знаходження друкарень та діяльності видавців і видавничих установ у такій послідовності: друкарні, видавці, видавничі організації. Матеріал подається в алфавітному порядку за правописом, що використано в книзі.

Таким чином, випуски науково-бібліографічного видання "Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" є не лише довідником вторинного рівня, а і джерелом, що дозволяє простежити за історичним розвитком україномовної книги, а система покажчиків – проаналізувати статистичні дані у сукупності зі змістовним аналізом авторського складу, предметно-тематичною спрямованістю, діяльністю видавництв, зробити книгознавчо-порівняльний аналіз книжкової продукції.

У зв'язку з опрацюванням нових надходжень документів до фондів НБУВ, у подальшому планується видати двотомне доповнене видання "Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798–1923", яке базуватиметься на основі п'яти здійснених випусків, що розширить можливості доступу користувачів до цього унікального матеріалу.

Послідовно реалізуючи проекти науково-дослідних робіт, спрямовані на створення бази даних "Україномовна книга. 1798–1923 рр.", відділ національної бібліографії Інституту української книги розглядає її як основу для розробки проекту зведеного каталогу україномовної книги НБУВ з подальшим визначенням кола бібліографічних джерел, які призначені для суцільного виявлення україномовної книги. Це стане реальним інформаційним ресурсом, який в сукупності вперше відобразить інформаційний потенціал україномовної книги за 1798–1923 рр. та вкаже місцезнаходження, розкриє характер літератури, яка знаходиться в фондах бібліотек України, що сприятиме задоволенню різноманітних інформаційних потреб користувачів.

Зведений каталог буде створено на основі фондів НБУВ, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Національної Парламентської бібліотеки України, бібліотек інститутів системи Національної академії наук України, державних бібліотек та музеїв системи Міністерства культури і мистецтв України, Державної наукової медичної бібліотеки Міністерства охорони здоров'я України, Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук, Державної науково-технічної бібліотеки України, Наукової