LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Шкаріна В. А.БАЗИ ДАНИХ

EBSCO PUBLISHING

НА CD-ROMСистема пошуку


КИЇВ - 2001 УДК 025.5 ББК 78.5 Ш 66 Шкаріна В. А. Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; Наук. ред. Т. В. Добко. – К., 2001. – 52 с.

Науково-інформаційне видання підготовлене з метою активізації використання електронних інформаційних ресурсів EBSCO Publishing на компакт-дисках. Пропонується методика пошуку інформації та експорту документів з баз даних, отриманих Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського за програмою EIFL Direct (Електронна інформація для бібліотек), що є спільним проектом Інституту Відкритого Суспільства та фірми EBSCO Publishing. Для науковців, фахівців, бібліотечних та інформаційних працівників, які здійснюють пошук документів у галузі гуманітарних і суспільних наук та медицини.


Автор Віталіна Анатоліївна Шкаріна
Науковий редактор Т. В. Добко, канд. іст. наук, ст. наук. співроб.
Рецензенти: Т.І. Арсеєнко

Л.Й. Костенко, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Є.О. Пілянкевич, канд. фіз.-мат. наукISBN 966-02-2259-9


Видання здійснене за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження"

Національна бібліотека України

імені В. І. Вернадського, 2001

Шкаріна В. А.


З М І С Т

Передмова .....................................................................2

1.Методика пошуку .........................................................5

1.1. Інтерфейс користувача: головне вікно ..............................5

1.2. Пошук у режимі Boolean Search ....................................6

1.3. Пошук у режимі Natural Language Searching ..................14

1.4. Поля для пошуку та відображення інформації ...................16

1.5. Результати пошуку у вікні Result List ..............................22

1.6. Вікно повного тексту документаText ..............................26

1.7. Панель інструментів ....................................................28

1.7.1. Друк – Print .............................................................28

1.7.2. Запис до файлуDownload .........................................30

1.7.3. Предметний покажчикSubjects .................................32

1.7.4. Покажчик періодичних видань – Magazines ...................34

1.7.5. Вибір бази даних – Select CD/Host ...............................34

1.7.6. Бібліотека-утримувач – Library Holdings ........................35

1.7.7. Електронна поштаE-mail .........................................35

2.Консультативна допомога ..........................................35

3. Використання баз даних EBSCO в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського ......................36

3.1. Academic Search FullTEXT International ..........................37

3.2. Public Library FullTEXT .....................................................37

3.3. Newspaper Source ............................................................38

3.4. Comprehensive MEDLINE Fulltext .....................................38

4. Бази даних EBSCO Publishing в Internet за програмою eIFLDirect ....................................................................44

Література .....................................................................46


Передмова


Нова широкомасштабна програма EIFLDirect(Електронна інформація для бібліотек) є спільним проектом Інституту Відкритого Суспільства (м. Будапешт) та фірми EBSCOPublishing(складової частини EBSCOIndustriesInc.), одного з найбільших світових виробників електронних інформаційних ресурсів. Почавши зі створення вторинної інформації в електронній формі, опрацьовуючи власні видання та продукцію інших видавців, EBSCOPublishing перейшла незабаром до переведення першоджерел на електронні носії, супроводжуючи повні тексти рефератами та бібліографічними записами. Саме комбінація електронних первинного і вторинного документів, на думку EBSCO, є найкращою моделлю для надання інформації користувачеві.

Програма EIFLDirect відкриває перед користувачем доступ до понад 3000 повнотекстових електронних журналів, близько 1300 брошур, більш як 150 газет, текстів інформаційних стрічок 6 найбільших служб новин, а також бюлетнів і довідників. Це продукція таких відомих наукових видавництв, як American Institute of Physics, Blackwell Publishers, Carfax Publishing, Gordon & Breach Science Publishers, Harvard Business School Publishing, MCB University Press, Springer Verlag, Taylor & Francis, University of California Press та ін.В Україні програма працює за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження". Реалізувати програму планується протягом трьох років (2000 - 2002). На сьогоднішній день нею охоплені понад 160 бібліотек та інших установ України.

EIFL Directвключає дві системи: електронні журнали та бази даних (БД). Режими доступу – on-lineчерез мережу Internetта компакт-диски(CD/DVD-ROM). Переважна частина інформації – гуманітарної та суспільної тематики, частково відображені й інші галузі. До проекту включено також БД з медицини MEDLINE.

До Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) за програмою EIFLDirect надійшли чотири БД на компакт-дисках, що містять бібліографічну інформацію з рефератами, яка на 70 відсотків забезпечена повними текстами: три бази з гуманітарних та суспільних наук і одна з медицини.
БД EBSCO, що вже близько року використовуються у відділі довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ для задоволення найрізноманітніших запитів користувачів, є на сьогоднішній день найбільшим за обсягом електронним зібранням зарубіжної бібліографії та повних текстів, доступних для українського користувача. Наряду з БД ІНІСН РАН та ДЦНМБ Росії вони є тими зовнішніми інформаційними ресурсами на електронних носіях, що практично без дублювання доповнюють наші власні і тому так необхідні українським науковцям.
У виданні висвітлена загальна методика роботи з клієнтським програмним забезпеченням EBSCO Publishingдля баз даних на компакт-дисках.Детально описано пошукові режими та діалогові вікна з усіма їх елементами та допоміжні вікна у тій послідовності, у якій вони, як правило, використовуються. Визначено функції кнопок на панелі інструментів, що забезпечують