LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку

експорт даних та відкривають нормативні файли. Детально розкрито зміст пошукових полів та специфіку побудови запиту за окремим полем.
Користувачі, які добре володіють англійською мовою, можуть на будь-якому етапі роботи скористатись допомогою, що передбачена у пошуковій системі: активізувати кнопку Helpабо натиснути клавіші Alt + H. Але слід враховувати, що путівник Helpне містить повної інформації щодо змісту пошукових полів, правил формування запиту для окремих полів та деяких інших відомостей.

Запропоновані рекомендації дозволять активізувати використання пошукової системи та підвищать його ефективність.

Видання розраховане на науковців, фахівців, бібліотечних та інформаційних працівників, користувачів, що мають певні навички роботи на персональному комп'ютері в операційній системі Windows.

 • Методика пошуку


  1.1. Інтерфейс користувача: головне вікно

  Після встановлення окремого диска у комп'ютері, на якому попередньо проінстальоване програмне забезпечення EBSCOPublishing або завантаження багатодискового пристрою можна розпочинати роботу. Запустіть програму стандартними засобами Windows. Вікно, що відкривається першим, є головним вікном програми:  Інтерфейс користувача програми EBSCOPublishingмає певний набір кнопок, що відповідають традиційним командам і повторюються:

  Searchздійснити пошук;

  SearchNowздійснити пошук тепер;

  Clear – очистити рядок;

  StartOver – стартувати заново; те саме, що Clear;

  CloseList – закрити вікно;

  Helpдопомога;

  Exit – вихід з програми.

  На початковому етапі роботи потрібно обрати режим, в якому ви здійснюватимете пошук. Системою передбачено два режими пошуку:

  Booleansearching–логічний пошук – основний режим: формалізований пошук за ключовими словами з можливістю побудови складного запиту з логічними (булевими) операціями. Результати "логічного пошуку" подаються у зворотному хронологічному порядку;

  NaturalLanguagesearching –пошук природною мовою – додатковий режим: пошук з можливістю побудови запиту з використанням слів та виразів звичайної мови. Він дає змогу розшукати усі документи, в яких зустрічаються певні слова або вирази у тих полях, що не містять елементів контрольованої мови. Результати пошуку в даному режимі подаються за ступенем релевантності.

  При відкритті БД основний режим пошуку є активним. Для зміни режиму потрібно активізувати позначку біля його назви.


  1.2. Пошук у режиміBoolean Search

  Якщо ви працюєте з БД, яка має два режими пошуку, доцільно починати роботу з основного. Він передбачає наявність пошукового виразу у тих полях, що є тематичними індикаторами представлених у БД джерел: Subject,TitleтаAbstract– в усіх трьох або хоча б у одному. (При підключенні опцій для розширення результатів пошуку ця умова буде ігнорована). Коли вам потрібно знайти матеріал за темою, а не просто ті джерела, у яких певні слова та вирази формально зафіксовані, але не несуть необхідного змістового навантаження, працюйте в режимі BooleanSearch. Крім того, він передбачає побудову складного запиту та забезпечує всі можливості, передбачені програмою.
  У текстовому рядку друкуєте пошуковий вираз англійською мовою і можете натискати кнопку Search(або Enter ) для виконання пошуку. До того, як ви її натиснете, спробуйте скористатися додатковими можливостями системи.
  Перш за все, використовуйте оператор правостороннього відсікання (*) для нехтування закінчень слів, які можуть змінюватися, щоб відшукати документи з загальною початковою частиною. Наприклад, щоб знайти матеріали про комп'ютерну техніку, друкуйте тільки основну частину слова, а закінчення замінюйте на знак обмеження: comput*.
  При необхідності використовуйте оператор маскування (?), що ставиться на місці невідомої або сумнівної літери.

  У текстовому рядку передбачене також використання логічних (булевих) і контекстних операторів, які визначають відношення між заданими умовами пошуку для його розширення або звуження:

  and логічний оператор для обмеження результатів пошуку, який передбачає присутність двох або кількох умов. Наприклад, якщо ви шукаєте матеріал про подорож по Європі, потрібно у текстовому рядку надрукувати обидва слова, поєднавши їх логічним оператором: travel*andEurop*;
  or– логічний оператор для розширення результатів пошуку, який передбачає присутність хоча б однієї з умов. В результаті такого пошуку у одному переліку можуть поєднуватися матеріали різної тематики. Наприклад, для пошуку документів про школи та університети у текстовому рядку потрібно надрукувати: schooloruniversity;
  not– логічний оператор для обмеження результатів пошуку, який передбачає при наявності однієї умови виключення іншої (інших). Цей оператор допоможе вам виключити непотрібні аспекти певної тематики. Наприклад, щоб знайти документи про авторське право різних країн, крім США та України, у текстовому рядку потрібно надрукувати: copyrightnotusnotukraine.
  n– контекстний оператор для обмеження результатів пошуку визначеною віддаленістю заданих умов пошуку. Використовується разом з цифровим значенням. Цифра біля оператора визначає максимальну кількість слів, що можуть знаходитись між заданими умовами пошуку. При використанні даного оператора порядок розташування умов пошуку не має значення. Наприклад, для пошуку матеріалів про податкову реформу ми друкуємо: taxn5 reform. У цьому випадку вирази "tax in the ongoing housing reform" та"reformofincometax" однаково відповідатимуть умовам пошуку, незважаючи на те, що у другому виразі слово "реформа" знаходиться попереду;
  w– контекстний оператор для обмеження результатів пошуку визначеною віддаленістю та місцезнаходженням заданих умов пошуку. Використовується разом з цифровим значенням. Цифра біля оператора визначає максимальну кількість слів, що можуть знаходитись між умовами пошуку. При використанні даного оператора порядок розташування умов пошуку повинен відповідати пошуковому запису. Наприклад, ми задаємо: taxw8 reform. У цьому випадку вираз "tax in the ongoing housing reform" відповідає заданим параметрам, а вираз "reformofincometax"не відповідає, тому що слово "tax"повинно знаходитись завжди попереду слова

 •