LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку

"reform";

Опції для розширення результатів пошуку:

Searchusingsynonims– автоматичне включення до запиту релевантних ключових слів з тезауруса, перш за все синонімів, абревіатури, форми множини іменників тощо;

Alsosearchfulltext– додатковий пошук повних текстів.

Опція Availableinfulltextпередбачає наявність повного тексту.

Для доступу до інших обмежувачів натисніть кнопку More у пошуковому вікні.Відкриється діалогове вікно Limiters:Ви можете ще більше конкретизувати свій запит, додавши до нього наступні вимоги.

CoverStoriesпередові статті;
NumberofPagesкількість сторінок; поруч у текстовому рядку потрібно вказати число; будуть відібрані тільки тексти з заданою кількістю сторінок;
PeerReviewed–відібрано експертами (фахівцями); при підключенні даної опції певна кількість релевантних документів буде відокремлена від тих, що відібрані інформаційними працівниками;
PublicationTypeвид документа: Pamphlet – брошура;Periodical – періодичне видання;Newspaper – газета;Book – книга;NewsWire– телеграфні новини; Transcript – копія;GovernmentDocument – урядовий документ.
Після встановлення обмежень натисніть OK для повернення до пошукового вікна; натисніть SearchабоEnterдля здійснення пошуку. Щоб відмінити усі попередньо визначені обмеження, натисніть Reset, щоб відмінити одне – активізуйте заданий параметр повторно.

Для ознайомлення з іншими можливостями вдосконалення пошуку натисніть кнопку Assistant у пошуковому вікні. Відкриється діалогове вікноSearchAssistant. Замість натискання кнопки Assistantможете використати клавішіAlt + S, щоб активізувати меню Search, потім натиснути клавішуA або за допомогою миші обрати пункт Assistant.У вікні є три текстові рядки з набором логічних операторів. Натисніть кнопку Fields для підключення переліку пошукових полів. Пошук за кожною із заданих умов може здійснюватись у рамках певного поля. Така можливість є дуже доречною у багатьох випадках. Якщо не маєте у цьому потреби, залиште встановлену по умовчанню опцію AllFields – пошук за всіма полями.

У першому текстовому рядку друкуєте пошуковий вираз, у наступних текстових рядках друкуєте інші пошукові вирази, обираєте логічні оператори, якими повинні бути пов'язані задані умови. Інформацію про пошукові поля ви знайдете у розділі 6 даної інструкції "Поля для пошуку та відображення інформації ".

При натисканні кнопки Limiters ви отримаєте доступ до додаткових обмежувачів у допоміжному діалоговому вікні:
(До аналогічних параметрів ви маєте доступ також з пошукового вікна після натискання кнопки More).

Availableinfulltext – наявність повного тексту;
Datepublishedдата публікації; дана опція доступна також у пошуковому вікні;
CoverStories–передові статті;
NumberofPages – кількість сторінок; поруч у текстовому рядку потрібно вказати число; будуть відібрані документи з заданою кількістю сторінок;
PeerReviewedдокументи, відібрані для БД експертами (фахівцями); при підключенні даної опції певна кількість релевантних документів буде відокремлена від тих, що відібрані інформаційними працівниками;
PublicationTypeвид документа: Pamphlet – брошура;Periodical – періодичне видання;Newspaper – газета;Book – книга;NewsWire– телеграфні новини; Transcript – копія;GovernmentDocument – урядовий документ.
Встановивши обмежувальні параметри, закрийте допоміжне вікно, щоб повернутись до вікна SearchAssistant. Перевірте встановлені параметри і натисніть Search або Enterдля пошуку інформації.
Кнопка Assistantне працює в режимі Natural Language searching.
Усі запити, що здійснені у БД протягом одного сеансу, фіксуються у протоколі. Натисніть кнопку History у пошуковому вікні або натисніть клавіші Alt+ S, щоб активізувати меню Search, а потім натисніть Hабо за допомогою миші оберіть пункт History. Відкриється діалогове вікно SearchHistory:У нижній частині екрана є кнопки та опції, які дозволяють по-різному використати перелік виконаних запитів, попередньо встановивши світловий курсор на обраному:

SearchNow здійснити пошук тепер;
AddtoQueryдодати до запиту: запис автоматично переноситься у текстовий рядок пошукового вікна;
NewQueryновий запит: запит автоматично переноситься у текстовий рядок пошукового вікна для здійснення повторного пошуку;
Howtoconnectqueriesifmorethanoneselected – як поєднати запити, якщо відібрано більше одного (обрати логічний оператор);
Howtoappendthesetocurrentquery – як додати обраний запит до поточного, що зафіксований у пошуковому вікні (обрати логічний оператор).1.3. Пошук у режимі

NaturalLanguagesearching

Режим пошуку за елементами природної мови є додатковим режимом і наявний не у всіх БД EBSCO. Запит може бути сформульований так, як це зустрічаються у документах і складатися з багатьох слів, службові частини мови можна опускати. Працювати у цьому режимі доцільно тоді, коли вам потрібно відслідкувати усі джерела, де задане слово чи вираз зустрічається хоча б один раз у будь-якому з полів, що містять не детерміновану інформацію. Записи будуть подані до результату, якщо навіть вони не містять усіх слів з пошукового припису.
У головному вікні програми активізуйте позначку біля назви режиму. Відкриється пошукове вікно Natural Language searching:У даному режимі відсутні деякі опції для розширення та обмеження результатів пошуку, які є у режимі логічного пошуку. Пошукова робота в обох режимах виконується аналогічно.

Якщо у БД не передбачено NaturalLanguagesearching, ви можете здійснити такий самий пошук у режимі BooleanSearch і отримати однакові результати. Для цього потрібно: підключити опції для розширення результатів пошуку Searchusingsynonims та Alsosearchfulltext або: формулювати запит у текстовому