LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку

рядку вікна SearchAssistant, здійснюючи пошук за усіма полями.


1.4. Поля для пошуку та відображення інформації

Доступу до словників пошукових полів у програмі EBSCOPublishingне передбачено, тому пошук за окремим полями здійснюється тільки через використання відповідних команд при формулюванні запиту. Запит може бути сформульовано або шляхом включення відповідних команд до пошукового виразу, або шляхом використання передбаченого у пошуковій системі допоміжного засобу Assistant .
Сформулювати запит для пошуку за окремим полем ви можете безпосередньо у пошуковому вікні згідно з синтаксисом формування запитів пошукової системи EBSCO. Для цього у текстовому рядку потрібно спочатку подати скорочену назву поля, далі через інтервал вказати ключове слово або вираз в лапках.
Можна також скористатись командою Assistant, далі у діалоговому вікні натиснути кнопку Fields і обрати поле, за яким потрібно здійснити пошук. У текстовому рядку біля обраного поля надрукуйте ключове слово або вираз і натисніть Search .

Звернніть увагу на однозначність побудови запиту для здійснення пошуку за тими полями, що містять нормативну інформацію, тобто інформацію з нормативних (авторитетних) файлів. Не усі з цих файлів відкриті для користувача, але відомостей, поданих у даному розділі, достатньо для коректної роботи в системі.

Нижче подано перелік полів зі скороченою та повною назвою, інформацією про їх зміст, вказівками щодо формулювання запиту та прикладами.


Основні поля

(у послідовності, що передбачена у вікні ResultListдля повного варіанту запису)

SUSubject
Один або кілька предметів, що тематично розкривають документ. Інформація детермінована. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування. Пошук за даним полем можна здійснювати через предметний покажчик ієрархічної будови: кнопка Subjectна панелі інструментів.

Приклад:

su "ukrain*"
su "foreing relations"


TITitle

Назва статті в оригіналі для англомовних документів або: назва статті в перекладі на англійську – для неангломовних документів. Пошук здійснюється за будь-яким словом з назви документа. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

ti "crimea"

ti "chernobyl*"


SO – Source
Джерело, у якому опублікована стаття, а саме: повна назва журналу (газети), дата публікації, номер тома і частини, сторінки. Дане поле не подається у переліку наданих для пошуку полів, тому щоб здійснити пошук за даним полем, потрібно сформулювати пошуковий припис в основному пошуковому вікні або здійснити пошук за іншими полями, які містять подібну інформацію: TA,RD. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування. Зручно також скористатись покажчиком журналів (газет): кнопка Magazine, Journals або Newsрapersна панелі інструментів для пошуку за назвами періодичних видань.

Приклад:

so "science"
so "9904*"


AUAuthor

Прізвища та ініціали індивідуальних авторів. Можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

au "dalton t"
au "jefferson d"


ABAbstract

Реферат, стислий виклад змісту документа, що включає основні відомості. При здійсненні пошуку за словами з реферата можна використовувати оператор правостороннього відсікання.

Приклад:

ab "national independent"

ab "nato expansion"


ANAccessionNumber
Реєстраційний номер надходження документа до БД. AN-AccessionNumber та UI-UniqueIdentifier – це два аналогічні поля, які по-різному називаються у різних БД. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

an "35441*"

an "134170"


IS – ISSN

Міжнародний стандартний номер періодичного видання. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

is "0029-7844"

is "0008-7252"


Додаткові поля (за абеткою)

AAAbstractAvailable
Нормативна інформація про наявність реферату: відмітка Y означає, що реферат є, відмітка Nвідсутність реферату.

Приклад:

aa "y"

aa "n"


AD – Author Adress

Адреса першого автора. Це установа, яку представляє автор. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

ad "oxford uk"

ad "section biophys* france"


CYCountry

Країна-видавник періодичного видання, у якому розміщена стаття. Можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

cy "germany"

cy "united states"


DT – Date of Publication (YYMM)
Дата публікації у форматі YYMM(YY: year – рік; MM: month місяць). Оператор правостороннього відсікання та оператор маскування не використовуються. Інформація, яку містить дане поле, є детермінованою; виводиться на дисплей у полі SO.

Приклад:

dt "9912"

dt "9701"


EMEntryMonth
Місяць надходження до БД. Оператор правостороннього відсікання та оператор маскування не використовуються. Запит для пошуку подається у форматі YYMM.

Приклад:

em "9705"
em "9802"


LALanguage

Трисимвольний код, що відображається у вихідному форматі та подається до запиту, є нормативною інформацією і відповідає певній мові:

 English – ENG – англійська;
 French – FRE – французька;
 German – GER – німецька;
 Italian – ITA – італійська;
 Japanese – JAP – японська;
 Russian – RUS – російська;
 Spanish – SPA – іспанська.
Поле використовується для пошуку документів за мовною ознакою. Дане поле не подається у переліку пошукових полів, тому щоб здійснити пошук за даним полем, потрібно сформулювати запит в основному пошуковому вікні або скористатися кнопкою Limitersу діалоговому вікні Assistant для обмеження пошуку опцією Language, що передбачена для тих БД, де присутні не тільки англомовні джерела.

Приклад:

la "ita"

la "eng"


RD – Date of Publication (YYMMDD)
Дата публікації статті в журналі. Подається у