LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку

форматі YYMMDD(YY – рік, MMмісяць, DD – число). На дисплей виводиться у полі SO. При формулюванні запиту оператор правостороннього відсікання та оператор маскування не використовуються, інформація подається повністю.

Приклад:

rd "990116"

rd "970510"


TA – Journal Title Abbrv
Абревіатура назви журналу, у якому розміщена стаття. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування. Інформація даного поля виводиться дисплей у полі SO.

Приклад:

ta "j med"

ta "j bacter*"


TTTransliteratedTitle
Транслітерація назви статті латинськими літерами. Використовується для неангломовних документів. Пошук здійснюється за будь-якими словами з транслітерованої назви документа. Поле відсутнє у переліку наданих для пошуку, тому щоб здійснити пошук за даним полем, потрібно сформулювати запит у текстовому рядку пошукового вікна BooleanSearch. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

tt "gimnastiq*"

tt "asthme professionnel chez"


1.5. Результати пошуку у вікні Result List

Вікно відкривається після натискання кнопки Search у пошуковому вікні і відображає результати пошуку у скороченому вигляді.У верхньому лівому кутку вікна вказано режим та запит, за яким здійснено пошук, у правій частині – номер запису, на якому зупинено світловий курсор та загальна кількість отриманих записів. Можна задавати будь-який номер запису для перегляду (друкуєте номер, натискаєте Enter та рухатись по списку за допомогою кнопок та або користуватись мишею. Основну частину вікна займає перелік скорочених бібліографічних записів з відображенням трьох полів: Subject(предмет), Title(назва), Source(джерело). У полі Subject подано тільки перший предметний заголовок.

При здійсненні логічного пошуку результати подаються у зворотному хронологічному порядку, а за елементами природної мови – за ступенем релевантності, починаючи від найбільш відповідного документа.

Ліворуч біля порядкового номера документа клітинка для його маркування та відмітка про наявність повного тексту. Зупиніть світловий курсор на потрібному записі. Маркування здійснюється клацанням миші на клітинці біля запису або натисканням клавіш Alt+R, потімM. Використовують також клавішу для інтервалів. Щоб відмінити маркування повторно клацніть мишею на визначеній клітинці.

Для виведення на дисплей повного запису (з відображенням усіх полів) того джерела, на якому зупинено світловий курсор, натисніть кнопку Full або клавішу F. Для повернення до скороченого варіанту натисніть Brief або клавішу B. Для виведення на дисплей повного тексту можна скористатись кнопкою Text або клацнути мишею на позначці у вигляді розгорнутої книги біля порядкового номера джерела.

Кнопка Refineу нижній частині екрана дозволяє вдосконалювати пошук на даному етапі за допомогою формулювання додаткових умов пошуку, що можуть виконуватись за окремим полем та поєднуються з результатами здійсненого пошуку логічними операторами (and, or, not). Вона відкриває допоміжне вікно RefineQuery:У вікні є текстовий рядок з набором логічних операторів та кнопки Fieldsі Limitersдля встановлення обмежувальних параметрів пошуку. У текстовому рядку задаєте умови пошуку та обираєте логічний оператор, яким вони поєднуються з результатами здійсненого пошуку. Встановлюєте необхідні обмежувальні параметри і натискаєте кнопку Search.Отримуєте результат. Якщо ви маєте намір повернутись до попереднього матеріалу, знов переходите до вікна RefineQuery за допомогою кнопки Refineі натискаєте UndoList, а потім Search. Останній пошук анулюється, і ви повертаєтесь до результатів попереднього.

Кнопка Similar дозволяє здійснювати пошук джерел, що пов'язані з поточним записом або виділеним у ньому фрагментом.

Перелік результатів можна розташувати у певному порядку: активізувати мишею меню Sortабо натиснути Alt + S.

З вікна ResultListє доступ до усіх кнопок, винесених на панель інструментів.

Результати пошуку можна відсилати електронною поштою. Для цього в меню Fileоберіть пункт E-mail або активізуйте кнопку E-mail, якщо вона винесена на панель інструментів.


1.6. Вікно повного тексту документа Text

Відкривається після натискання кнопки Textабо позначки ліворуч біля запису у діалоговому вікні ResultList.


Основну частину вікна займає повний текст документа. Перед текстом подається інформація про джерело публікації. Повний текст може включати схеми, діаграми і навіть зображення (малюнки), про наявність яких говорять позначки у тексті. Для перегляду цих додаткових матеріалів двічі клацніть мишею на відповідній позначці. Якщо зображення недоступне, з'являється відповідне повідомлення.

Для пошуку найзмістовнішої частини статті (такою вважається та частина, у якій частота присутності заданого терміну найвища) натисніть клавіші Alt+ E, щоб активізувати меню Edit, потім натисніть R. Або: клацніть мишею меню Editі оберіть пункт BestPart.

Для пошуку потрібного слова (виразу, символу, формули, цитати) у тексті (це особливо актуально, коли текст великий за об'ємом) натисніть кнопку Find. У текстовому рядку надрукуйте слово (можна копіювати з буфера) і натисніть Forward – для руху від слова до слова у наступній (відносно курсора) частині тексту або Backward – для руху від слова до слова у попередній (відносно курсора) частині тексту.

Додаткова опція Casesensitiveдає можливість пошуку у тексті точної копії слова. Наприклад, якщо ви подаєте слово з великої літери, – при умові Casesensitive буде здійснюватись пошук тільки такого варіанту, а без підключення даної опції програма ігноруватиме велику літеру .

Ви маєте можливість пов'язати текст з покажчиками, які передбачені у БД. Для цього виділяєте слово з тексту ( Shift + або мишею) і натискаєте на кнопку потрібного покажчика на панелі інструментів. Покажчик відкриється на тому слові, яке ви виділили у тексті. Можете здійснити пошук за покажчиком і повернутись до відкритого тексту.

З вікна Textє доступ до усіх кнопок на панелі інструментів.

Фрагмент тексту або увесь текст можна відіслати електронною поштою. Для цього виділіть фрагмент ( Shift + або мишею) або увесь текст ( Alt +