LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку

E, потім A. Потім у меню Fileоберіть пункт E-mail.


1.7. Панель інструментів

Всього програмою передбачено сім кнопок-піктограм, що винесені на панель інструментів.


1.7.1.ДрукPrint Активізація кнопки Printна панелі інструментів можлива з діалогових вікон ResultListта Text.

Після натискання даної кнопки у вікні ResultList відкривається діалогове вікно PrintResultList:Ви маєте можливість уточнити, які саме записи (Currentrecordпоточний запис, Markedrecordsмарковані записи,Allrecordsусі записи) і у якому форматі (Citationскорочений, Detailed – повний) друкувати. Обираєте необхідне і натискаєте OK.

Якщо ви натискаєте кнопку Printу вікні Text, відкривається діалогове вікно PrintText.У вікні подано інформацію про те, який матеріал потрібно друкувати та кількість сторінок для друку. Якщо ви виділяли фрагмент, можете обирати з двох варіантів: Alltext(увесь текст) абоSelectedtext(виділений фрагмент), якщо не виділяли фрагмент – маєте тільки один варіант – увесь текст.

Якщо до вашого комп'ютера підключений не тільки локальний, а також віддалений принтер та є можливість друку за базовою адресою електронної пошти, все це буде представлено у переліку на вибір.

При роздрукуванні списку пам'ятайте, що програмою передбачена одноразова подача до друку не більше 10 записів. Тому наступні (також по 10) подавайте до друку шляхом маркування (нагадуємо, що для маркування запису потрібно клацнути мишею на клітинці біля порядкового номера запису, а для відміни маркування клацнути повторно). Майте на увазі, що функція автоматичної відміни попереднього маркування відсутня, тому це потрібно робити вручну, повторно звертаючись до кожного з маркованих джерел. Можливість подачі до друку окремих номерів записів також відсутня.

При роздрукуванні повного тексту подаються до друку перші 10 сторінок, наступні сторінки подавайте (також по 10) через виділення наступних фрагментів. При великих об'ємах необхідного матеріалу це потребує додаткових витрат часу.

Інший спосіб для друку: в меню File обираєте пункт Print.


1.7.2.Запис до файлу – Download

При натисканні даної кнопки у вікні ResultListвідкривається діалогове вікно DownloadResultList:Уточніть, які саме записи зберігати (Currentrecord, Markedrecords, Allrecords: поточний, марковані або усі) і у якому форматі (Citation, Detailed: скорочений або повний).

Якщо ви натискаєте кнопку Download у вікні Text, відкривається діалогове вікно DownloadText:Ви отримуєте інформацію про кількість сторінок для файла повного тексту та фрагмента. Натисніть OKі у наступному вікні оберіть параметри для збереження інформації: диск, папка, тип та ім'я файла.
При записі до файлу пам'ятайте, що програмою передбачено одноразовий запис не більше 10 джерел з переліку. Інші джерела потрібно додавати до файлу шляхом маркування. При зберіганні повного тексту одноразово зберігається перші 10 сторінок. Наступні сторінки (також по 10) зберігаються шляхом виділення фрагменту. При великих об'ємах матеріалу це створює певні незручності та потребує додаткових витрат часу.

Інший спосіб запису до файлу: обираєте пункт Downloadу меню File.


1.7.3. Предметний покажчик –Subjects
Активізація кнопки Subjects на панелі інструментів, що є можливою з усіх вікон, які використовуються при пошуковій роботі, відкриває вікно Subjects. Відкрити його можна також через пункт Subjects у меню Browse.Це предметний покажчик до БД. Для здійснення пошуку за обраним предметом потрібно відмітити його, клацнувши мишею на позначці біля терміна. Після цього кнопки Searchта Selections стають робочими. Можна відразу здійснити пошук.

Пропонується два режими для роботи з покажчиком:

Goto... – для пошуку за першим словом предметного заголовка. Друкуєте слово (словосполучення) і натискаєте Enter: На дисплей буде виведена та частина словника, у якій назва предметного заголовка починається з заданого слова (словосполучення);
Findmorelike... – для пошуку за будь-яким словом предметного заголовка. Друкуєте слово (словосполучення) і натискаєте Enter: отримаєте перелік предметних заголовків, у яких присутнє дане слово (словосполучення), незалежно від його місцезнаходження у назві предметного заголовка.
Відмічені предмети можна також збирати в колекцію відібраних для пошуку. Відмітьте предметні заголовки (один або кілька), клацнувши мишею на клітинці для маркування і натисніть кнопку Selections. Відкриється допоміжне діалогове вікно SelectionList, де ви маєте натупні можливості за допомогою відповідних кнопок:
SearchNow – здійснення пошук тепер;
AddtoQuery – активізація кнопки переносить відібрані предметні заголовки до пошукового вікна і додає їх до запиту. Після натискання цієї кнопки вікно Subjects закривається;
DeleteTerm – видалення з переліку відібраних термін, на який наведено світловий курсор;
DeleteAll – видалення усіх відібраних термінів;
NewSеarch – повернення до пошукового вікна для здійснення нового пошуку;
CloseList – закрити вікно SelectionList і повернутись до вікна Subjects для продовження відбору предметних заголовків.
Стрілка біля предметного заголовка дає можливість перейти до предмета, пов'язаного з даним. Кожний перехід автоматично фіксується у власному протоколі вікна, а кнопка Prevповертає вас до попереднього терміну, відображаючи протокол у зворотному напрямку. До протоколу записується кожний пошук, який ви здійснюєте у покажчику, щоб потім до нього можна було звертатись без повторного формулювання запиту.
Відмітка NarrowerTermбіля предметного заголовка означає, що це більш вузький термін, а RelatedTerm означає, що це споріднений термін.
Додаткова опція Combinewithsearchscreenterms дозволяє комбінувати пошук у покажчику Subjectsта у основному пошуковому вікні.


1.7.4. Покажчик періодичних видань – Magazines (Journals, Newspapers)
Активізація кнопки відкриває покажчик журналів у діалоговому вікні MagazinesName. БД