LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку

оператор правостороннього відсікання та оператор маскування не використовуються. У вихідному форматі відображається у полі MH.

Приклад:

mw "fluorescence"

mw "radiation"


PTPublicationType
Поділ документів у межах визначеного переліку у БД Medline:
 Clinical – Trialклінічне випробування;
 Editorial – редакційний матеріал;
 Letter – лист;
 Meta-Analisis – аналітичний матеріал;
 Practice Guideline – практичне керівництво;
 Randomized Controlled Trial – відібрано експертами;
 Review – огляд.

Інформація нормативна. Можна використовувати оператор правостороннього відсікання.

Приклад:

pt "practic*"

pt "randomiz*"


RN – CAS Registry Number
Унікальний 5-9-значний цифровий код CAS Registry, що відповідає певній хімічній сполуці. Пошук можна здійснювати як за номером, так і за назвою сполуки. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

rn "53-86-1"

rn "2571*"


SBJournalSubset
Групи журналів у межах визначеного переліку, включені до БД Medline:
a – Abridged Index Medicine Journals(загальні);
d – Dentictry Journals(стоматологічні);
n – Nursing Journals(педіатричні);
x – Cancer Journals(онкологічні).

Інформація нормативна.

Приклад:

sb "a"

sb "n"


UIUniqueIdentifier
Реєстраційний номер надходження документа до БД. UI- UniqueIdentifier та AN-AccessionNumber – це два аналогічні поля, які по-різному називаються у різних БД. При формулюванні запиту можна використовувати оператор правостороннього відсікання та оператор маскування.

Приклад:

ui "92170226"

ui "1890?2*"


 • Бази даних EBSCOPublishing в Internet за програмою eIFL Direct


  Academic Search Premier

  Повні тексти публікацій більш як 3200 наукових видань з широкого спектру гуманітарних та суспільних дисциплін.

  Newspaper Source

  Повні тексти 159 регіональних газет США, 18 міжнародних газет, тексти інформаційних стрічок 6 найбільших служб новин. Всього – 194 повнотекстові газети та інші джерела.

  Comprehensive MEDLINEwith Fulltext with MeSH

  БД забезпечує інформацію з багатьох галузей медичної науки та практики: медикаментозна терапія, догляд за хворими, стоматологія, система охорони здоров'я тощо. Вона містить повні тексти публікацій з майже 90 провідних медичних журналів. База є повним зібранням MEDLINE, що включає реферати з біомедичних журналів та посилання на додаткові джерела.


  Health Source: Consumer Edition

  БД містить інформацію з широкого кола питань, що стосуються здоров'я, включаючи дієтологію, педіатрію, спортивну медицину, медидикаментозну терапію тощо. Повні текти та бібліографія зі 165 періодичних видань зібрані у 180 основних розділах. Видавці попереджають, що інформація з БД не повинна беззастережно використовуватись для самодіагностики та самолікування і не може замінити професійної медичної допомоги.


  Health Source: Nursing/Academic Edition

  БД з проблем здоров'я містить повні тексти публікацій з більш як 520 наукових видань та бібліографічну інформацію з рефератами з понад 560 видань.


  Clinical Reference Systems

  Більше 7 000 доповідей різними мовами: клінічні дослідження щодо симптомів, перебігу та наслідків багатьох захворювань, а також великий масив інших документів медичної тематики.


  USP DI Volume II, Advice for the Patient

  БД містить орієнтовану на пацієнтів інформацію про лікувальні препарати: показання, застереження, побічні дії.
  Література


  1 Поллит А. С. Система MenUSE для области медицины: свободный просмотр и поиск конечным пользователем в массиве MEDLINE с помощью тезауруса MeSH // Междунар. форум по информ. и документации. – 1988. – Т. 13, № 4. – С. 11 – 17.

  2 Подписное агентство EBSCO Subscription Services и Библиотека РАН: некоторые итоги и перспективы сотрудничества (междунар. семинар, Санкт-Петербург, 1 марта 1994 г.) // Междунар. форум по информ. и документации. – 1994. – Т. 19, № 1. – С. 16 – 18.

  3 Шемберко Л. В., Глухов В. А. Доступ к внешним информационным ресурсам по социальным и гуманитарным наукам // Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. – 2000. – № 7. – С. 10 – 23.

  4Davis M. NetLibrary e-books offered through Blackwell's and EBSCO // College & Research Libraries News. – 2001. – Vol. 62, Iss. 5. – P. 486.

  5EBSCO Adds to Its EBSCOhost Collection // Computers in Libraries. – 2001. – Vol. 21, Iss 4. – P. 18 – 20.

  6 EBSCO Publishing Hosts New Databases Plus netLibrary's E-Books via EBSCOhost // Computers in Libraries. – 2001. – Vol. 21, Iss. 6. – P. 25.

  7 Hane P. J. EBSCO Publishing Provides Integrated Serials Solutions // Information Today. – 2001. – Vol. 18, Iss. 5. – P. 1 – 4.

  8 Krumenaker L. A Tempest in a Librarian's Teapot: EBSCO, ProQuest, Gale Exclusive, and Unique Titles // Searcher. – 2001. – Vol. 9, Iss. 7. – P. 40 – 46.  Довідкова інформація

  про доступ до баз даних EBSCO у НБУВ


  Читачі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського можуть скористатися базами даних EBSCOу читальному залі відділу довідково-бібліографічного обслуговування (кімн. 203) або шляхом on-line доступу до Web-сервера фірми: search.global.epnet.com.

  Обслуговування за базами даних здійснюється

  щодня з 10 до 17 год., крім суботи та неділі.

  Приймаються замовлення на пошук інформації у базах даних від установ, організацій, приватних осіб.

  З пропозиціями та зауваженнями просимо звертатися за адресою:

  03039, м.Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3

  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ)

  Відділ довідково-бібліографічного обслуговування

  Тел.: (044) 264-25-96; 264-27-63

  Е-mail: dobko@csl.freenet.kiev.ua •