LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука

спеціалізованих радах Так, він був опонентом на захисті кандидатських дисертацій (зі спеціальності "Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографознавство"): Т. В. Добко "Масові бібліотеки України в культурному розвитку суспільства 80-х років"; Т. В. Коваль "Журнали України 1917-1928 рр. у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як історико-книгознавче джерело"; А. А. Волинець "Становлення та розвиток мережі публічних бібліотек України (XIX — початок XX століття)" та В. В. Матусевич "Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності"; Ф. В. Стояна "Документальна спадщина України в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій XIX-XX століття"; О. М. Яценка "Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (90-ті роки XX ст.)"; М. Б. Сороки "Становлення та розвиток системи реферування української наукової літератури (1991-2000 рр.)".

Серед опонованих докторських дисертацій: М. С. Слободяника "Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій у період освоєння інформаційних технологій"; А. А. Непомнящого "Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці XVIII — на початку XX століть"; В. П. Ляхоцького "Видавнича, архівно-археографічна та бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Огієнка". Часто нашого колегу запрошують виступати опонентом не тільки наукові установи та вищі навчальні заклади України, а й Росії, зокрема провідні НДІ Москви.

Невід'ємною частиною діяльності В. Ю. Омельчука є його активна участь у роботі редакційних колегій ряду збірників наукових праць, наукових журналів і видань (зокрема збірників наукових праць "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського"; "Рукописна та книжкова спадщини України"; збірників документів і матеріалів "Історія Національної академії наук України. 1924-1928. Документи і матеріали" (К., 1998) та "Історія Національної Академії наук України. 1929-1933. Документи і матеріали" (К., 1998); журналу "Бібліотечний вісник"), а також у численних бібліографічних працях, підготовлених спеціалізованими відділами НБУВ. Його характеризує вдумлива і ретельна робота з авторами, проведення консультацій, до яких В. Ю. Омельчук ставиться надзвичайно відповідально.

Володимирові Юхимовичу властиві відповідальність за власне слово, справу, людей, що його оточують, він щиро вболіває за справу, за кожне видання, за свій відділ, за "своїх дівчат", як подоброму називає Володимир Юхимович співробітниць підрозділу, стаж роботи більшості яких у Бібліотеці перевищує 30 років… Як людина професійна, вимоглива, енергійна і водночас виважена, доброзичлива і справедлива, він не може не користуватися надзвичайною повагою у колективі науковців, бібліотекарів та бібліографів-практиків, у наукової молоді.

Не можна не відзначити особливий внесок Володимира Юхимовича Омельчука в українське книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, у розвиток теорії та практики цих наук, а також у створення творчої, доброзичливої, шанобливої атмосфери не лише у колективі відділу, а й у Бібліотеці загалом. Чудово поєднуючи в собі молоду гарячність і виваженість, принциповість і доброзичливість, він завоював серця і душі багатьох співробітників НБУВ, здобув повагу колег і читачів Бібліотеки. Вітаючи нашого колегу з днем народження, хочемо не лише відзначити його безсумнівний науковий здобуток на славу України і бібліотечної науки, а й щиро побажати йому подальших успіхів на цьому важкому, але дуже важливому шляху, а також здоров'я і щастя в особистому житті.

Основні наукові праці,
підготовлені відділом національної бібліографії у 1993-2002 рр.

 • Україномовна книга. 1798-1916. Вип. 1 : 1798-1885 / Уклад. М. Д. Бойченко; Відп. ред. В. Ю. Омельчук. — 1996. — 256 с.
 • Джерела українознавства. Вип. 2. Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / Уклад. Н. М. Погребецька, Л. М. Ковінченко; Відп. ред. В. Ю. Омельчук. — 1996. — 128 с.
 • . 1918-1998 : Бібліогр. покажч. літ. за 1993-1998 рр. / Уклад. Н. М. Погребецька, за участю В. В. Матусевич; Відп. ред. В. Ю. Омельчук. — 1998. — 165 с.
 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1916 : Бібліографічний покажчик. Вип. 2 : 1886-1900 / Уклад. М. Д. Бойченко; Відп. ред. В. Ю. Омельчук. — 1998. — 375 с. (1753 поз.)
 • Археологія України : Бібліографічний покажчик. 1981-1990 / Автор-уклад. І. Г. Шовкопляс; Відп. ред. О. С. Онищенко. — К., 1999. — 458 с.
 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1916 : Бібліографічний покажчик. Вип. 3 : 1901-1910 / Уклад. М. Д. Бойченко, Л. В. Лісовська, Л. С. Новосьолова, О. О. Фіклістова, Т. Є. Яковець; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 1999. — 731 с. (3780 поз.)
 • Книга в Україні. 1861-1917 : Матеріали до репертуару української книги. Вип. 2 : "Б" / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 1999. — 365 с.
 • Петро Тимофійович Тронько : Біобібліографія вчених України / Уклад. Л. І. Тіманова; В. Ю. Омельчук (член редкол.). — К., 2000. — 106 с.
 • Вервес Григорій Давидович : Біобібліографія до 80-річчя / Уклад. Л. В. Бєляєва. — К., 2000. — 100 с.
 • Українська революція і державність (1917-1920 рр.): Науково-бібліогр. видання / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2001. — 816 с. (6848 поз.)
 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1916 : Бібліогр. покажчик. Вип. 4 : 1911-1916 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. М. Д. Бойченко та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2001. — 310 с.
 • Книга в Україні. 1861-1917 : Матеріали до репертуару української книги. Вип. 3 : "В" / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2001. — 336 с.
 • Книга в Україні. 1861-1917 : Матеріали до репертуару української книги. Вип. 4 : "Г" / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2002. — 422 с.
 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1916 : Бібліографічний покажчик. Вип. 5 : 1917-1923. — У 2 т. / Уклад. Л. С. Новосьолова та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2002. (Готується до друку.)

Петро Тимофійович ТРОНЬКО,
академік НАН України,
директор Інституту української книги,
Любов Андріївна ДУБРОВІНА,
д-р іст. наук, директор Інституту рукопису