LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліограф Олена Павлівна Довгопола

Ніна Рева, Лариса Рева

Бібліограф Олена Павлівна Довгопола


Олена Павлівна Довгопола (6.09.1927 — 1. 01. 2001) — відомий український бібліограф, книгознавець, активний діяч української культури, к. с.-г. н., професор. Народилася вона в Харкові в родині службовців.

Після закінчення школи в 1947 р. вступила до Харківського сільськогосподарського інституту. На другому курсі екстерном склала іспити за третій курс і вже в березні 1951 р. одержала диплом з відзнакою про закінчення агрономічного факультету за фахом "Селекція і насінництво", а також рекомендацію Вченої ради інституту про вступ до аспірантури, яку і закінчила в 1956 р. та стала викладати "Основи сільськогосподарського виробництва" в Харківському бібліотечному інституті, зосереджуючи творчі зусилля на загальній та галузевій бібліографії.

Уперше в СРСР вона видає посібник для студентів бібліотечних факультетів "Бібліографія сільськогосподарської літератури" (1959). 1964 р. їй було присвоєно наукове звання доцента кафедри бібліографії.

Чоловіка Олени Павлівни переводять із Харкова до Києва, на роботу в Міністерство сільського господарства, а її саму — до Київської філії Харківського інституту культури доцентом кафедри бібліотекознавства. Згодом філія стає самостійним вузом. Тут Олена Павлівна обіймає посаду доцента кафедри бібліографії, декана. Потім — професора кафедри галузевої бібліографії.

О. П. Довгопола — автор близько 180 наукових, науково- та навчально-методичних праць, присвячених питанням підготовки бібліотечних кадрів і вдосконалення навчального процесу на бібліотечних факультетах, розвитку бібліотечної та інформаційно-бібліографічної справи, створенню навчальних підручників та посібників, історії сільськогосподарської книги й періодичних видань в Росії та Україні, історії і теорії бібліографії, сільськогосподарської літератури, організації і методики бібліографічної роботи галузевих наукових і публічних бібліотек, поліпшенню бібліотечно-бібліографічного обслуговування працівників сільського господарства та вчених.

Вона з особливою повагою і любов'ю писала про один із найстаріших в Україні (заснований 1816 р.) Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва, вихованкою якого була. Олена Павлівна писала про його викладачів і науковців: В. В. Докучаєва, О. Н. Соколовського, О. М. Можейка, М. К. Крупського, О. М. Грінченка, М. М. Кулешова, П. В. Будріна, Г. В. Пилипця, В. Я. Юр'єва, М. А. Ільїнську-Центилович, Л. М. Делоне, А. Д. Алексєєва, Ф. П. Мац-кова, Т. Д. Страхова, В. Г. Аверіна, П. С. Піщемуки, Л. М. Клецького, Б. Г. Лазарєва, Г. Г. Скробанського, П. Т. Медвєдєва, Д. І. Сарану та ін., а потім — і про досягнення своїх однокурсників — акад. І. І. Лукінова, Г. Ф. Наумова, Б. Ф. Остапенка, Б. П. Гурьєва, В. С. Цибулька, Б. М. Литвинова, В. С. Кочеткова, А. М. Лук'янченка, В. В. Милого, які стали професорами та заслуженими діячами науки і вищої школи, ректорами сільськогосподарських вузів, директорами науково-дослідних інститутів, деканами. В колі її наукових зацікавлень були праці вчених Української сільськогосподарської академії, багатьох сільськогосподарських інститутів України, які проводили бібліографічну роботу. Допомагала також у налагодженні роботи Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української аграрної академії наук.

Олена Павлівна була редактором і рецензентом ряду монографій, збірок бібліографічних праць, підручників, посібників, статей, у т. ч. монографій: Корнейчик И. И. "Украинские революционные демократы и библиография"; Коршунов О. П. "Проблемы общей теории библиографии"; Барсук А. И. "Библиографоведение в системе книговедческих дисциплин"; збірки "Библиотека и научно-технический прогресс" та ін., а також була опонентом дисертацій і давала відгуки на них.

Олена Павлівна постійно підтримувала творчі контакти з колегами з інститутів культури України, Росії, Білорусі, з бібліографами провідних бібліотек, котрі працювали в галузі сільського господарства. Серед них були й її вихованці.

Майже 25 років О. П. Довгопола була активним членом Бібліотечної комісії та Вищої навчально-методичної ради Міністерства культури СРСР, головою навчально-методичної ради і членом Ученої ради бібліотечного факультету Київського державного інституту культури, в останні роки діяльності — членом Ученої ради Київського національного університету культури і мистецтв і понад 20 років — членом Комісії з підготовки бібліотечних кадрів Міністерства культури України. Очолювала в інституті культури Комітет соціального захисту професорсько-викладацького складу і студентів.... Енергійно виступала проти руйнівних перетворень у навчальному процесі, проти фактичного згортання бібліотечного факультету, проти введення невластивих цьому навчальному закладу спеціалізацій, закриття кафедри історії України, руйнування творчих здобутків колективу в створенні змістовних національних програм і впровадження часто безглуздих шоу та хіт-парадів.

Її лекції були взірцем змістовності, бездоганної логічної послідовності, розкутості мислення і глибини знань.


Основні праці О. П. Довгополої:

1. Формирование хозяйственно-биологических свойств гибридов озимой пшеницы от прямых и обратных скрещиваний при разных сроках посева: Автореф. дис.... — Х.: Харьк. с.-х. ин-т им. В. В. Докучаева, 1956. — 14 с.

2. Рекомендаційно-бібліографічні видання бібліотек України з питань сільського господарства (1950—1956) // Учені зап. (Харк. держ. бібл. ін-т), 1957. — Вип. III. — С. 239—256.

3. Об отражении принципа зональности в рекомендательной сельскохозяйственной библиографии // Сов. библиогр. — 1958. — Вып. 49. — С. 45—52.

4. Бібліографія радянських сільськогосподарських журналів: Учб.-метод. посібник для студентів з курсу "Бібліографія с.-г. літератури". — Х.: ХДБІ, 1960. — 51 с.

5. Бібліографія дореволюційних сільськогосподарських журналів: Лекція з курсу "Бібліографія с.-г. літератури". — Х.: ХДБІ, 1961. — 34 с.

6. Рекомендательная библиография сельскохозяйственной литературы на Украине: Лекция для студ. по курсу "Библиография с.-х. литературы". — Х.: Изд-во Кн. палаты УССР, 1962. — 32 с.

7. Поточна загальносільськогосподарська науково-інформаційна бібліографія вітчизняної літератури // Бібліотекознавство та бібліогр. — 1965. —