LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси - науці, культурі та освіті (підсумки 10-ї міжнародної конференції "Крим - 2003")

переважно, в аспекті надання інформації користувачам засобами Інтернет. Н.В.Соколова (Санкт-Петербузький державний політехнічний університет) і Ф.С.Воройський (ДПНТБ Росії) у доповідях "Бібліотечні консорціуми: куди вони ведуть" та "Інформаційні ресурси корпоративної мережі московських бібліотек — їх створення, розвиток і використання" інформували учасників конференції про організацію використання електронних каталогів і баз даних територіальних об'єднань книгозбірень. Кількість таких об'єднань в Росії постійно зростає і для координації їх взаємодії було організовано Асоціацію регіональних бібліотечних консорціумів. Про інший підхід до інтеграції інформаційних ресурсів, який базується на концепції зведених електронних каталогів, розповіла М.О.Рагімова (ДПНТБ Росії) в доповіді "Зведений каталог з науково-технічної літератури: напрями розвитку".

А. Чекмарьов
Українські фахівці йдуть шляхом створення Інтернет-центрів і регіональних інформаційних порталів, які крім бібліотечних ресурсів надають користувачам широкий спектр відомостей про економіку, демографію, природні ресурси тощо конкретного регіону. З доповідями та повідомленнями на цю тему виступили О.М.Волохін (Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.Чижевського, О.П.Кислова (Херсонська обласна бібліотека для дітей), Т.М.Руських (Національна парламентська бібліотека України, Київ), В.П.Ярощук (Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека) та ін. Учасники форуму виявили зацікавленність опублікованою в матеріалах конференції працею А.О.Чекмарьова "Корпоративні проекти Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського", де наведено сутність 5 проектів, які знаходяться на різних стадіях реалізації й передбачають створення та розвиток Національної електронної бібліотеки України, Національної системи реферування української наукової літератури, Національного формату представлення бібліографічних даних UKRMARC, Державного реєстру "Книжкові пам'ятки України" та корпоративної комп'ютерної мережі київських бібліотек.

Значний інтерес викликали повідомлення представників ряду зарубіжних і вітчизняних інформаційних центрів, які надають електронну інформацію на комерційних засадах. Наявність таких центрів, з одного боку слід розглядати як позитивне явище, з другого ж — надмірна комерціоналізація цифрової інформації вступає в протиріччя з основними принципами Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства та положеннями програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх".

Обговорювалися на конференції і питання МБА та електронної доставки документів. Ці види бібліотечно-інформаційного сервісу розглядалися, переважно, в аспекті обміну досвідом, про принципові новації не повідомлялося.

М. Гончаров
Цікаві статистичні факти з використання онлайнових ресурсів бібліотек навів у своїй доповіді "Чому люди заходять на сайт ДПНТБ Росії" М.В.Гончаров. Представлені ним матеріали свідчать про наступне: географічне охоплення читачів традиційної книгозбірні і користувачів Веб-сайта якісно відмінне: якщо традиційна бібліотека в цьому аспекті локальна, то аудиторія Веб-сайта охоплює весь світ; телекомунікаційні технології значно розширюють час роботи бібліотеки (сайт працює цілодобово і без вихідних днів); найбільш інтенсивним є звернення до пошукових сторінок; практично відсутня залежність попиту на документи від їх обсягу, тобто на сайт заходять швидше за довідками, ніж за матеріалами, що потребують тривалого вивчення; всі показники використання інформаційних ресурсів Веб-сайта мають усталену тенденцію до зростання.

Президент Української бібліотечної асоціації В.Г.Дригайло навів широкий спектр статистичних даних щодо діяльності вітчизняних книгозбірень і бібліотекарів. Згідно цим даним в Україні сьогодні 45 тис. бібліотек, сукупний книжковий фонд яких становить 700 млн. примірників. Бібліотеки обслуговують 25 млн. читачів, яким щорічно видається 500 млн. документів. Загальна кількість бібліотечних співробітників — 70 тис.

Спеціальні заходи конференції

Традиційно під час проведення форуму проходили щорічні конференції Міжнародної асоціації користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій, Міжнародного бібліотечного, інформаційного й аналітичного центру та Української бібліотечної асоціації. На них наводилися звіти про діяльність асоціацій, вручалися посвідчення новим членам, уточнювалася стратегія та тактика розвитку на перспективу. У підготовку та проведення цих заходів вагомий внесок внесли В.М.Волинець і С.І.Барабаш (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут").

Під час роботи конференції працювала постійно діюча виставка, на якій було представлено інформаційну та видавничу продукцію бібліотек і системи їх автоматизації. Потрібно констатувати суттєвий прогрес російських книгозбірень у підготовці та виданні наукової й інструктивно-методичної літератури з усіх питань розвитку бібліотечної справи на сучасному етапі: РДБ, РНБ, ДПНТБ Росії щорічно випускають кілька десятків видань, де розглядаються актуальні питання сучасного бібліотекознавства та бібліографознавства.

На стенді ДПНТБ Росії О.Й.Бродовським і С.М.Дунаєвською було проведено презентацію нового покоління системи ІРБІС — ІРБІС64, а для зацікавлених осіб — школу-семінар "Система ІРБІС і сучасні інформаційні технології в бібліотеках". У новій версії системи реалізовано архітектуру "клієнт-сервер", практично знято кількісні обмеження на ряд параметрів, (зокрема, максимальний розмір запису доведено до 4 GB), надано можливість використання Web-технологій для клієнта (як читача, так і каталогізатора). Можна стверджувати, що за своїми функціональними можливостями ІРБІС вийшов на рівень кращих світових систем автоматизації бібліотек, вигідно відрізняючись від них ціновими характеристиками та наявністю підтримки всього розмаїття традицій вітчизняної бібліотечної справи (зокрема, друку каталожних карток у відповідності з чинними стандартами). Однак не це є принциповим. Один з розробників системи — К.О.Сбойчаков (ДПНТБ Росії) — зробив доповідь на тему "Перспективи розвитку ІРБІС: