LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004"

Костенко Л.Й. Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004" / Л.Й. Костенко, А.Г. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 2004. — N 4. — С. 39-45. — укр.

Бібліотека та інформаційні ресурси
в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу:
підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004"

Костенко Леонід Йосипович
Чекмарьов Анатолій Олексійович
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ

Я. Шрайберг
Шрайберг
З 7 по 11 червня 2004 р. у Судаку та ряді інших міст Крима (Євпаторії, Коктебелі, Новому Світі, Сімферополі, Старому Криму, Феодосії) проходила 11-та міжнародна конференція "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу". Головний організатор форуму — Державна публічна науково-технічна бібліотека (ДПНТБ) Росії, серед співорганізаторів Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство культури Російської Федерації, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (НБУВ, Київ), Російська державна бібліотека (РДБ, Москва). Оргкомітет очолював президент Міжнародної асоціації розробників і користувачів електронних бібліотек і нових інформаційних технологій, президент Міжнародного бібліотечного, інформаційного та аналітичного центру, перший заступник директора ДПНТБ Росії, докт. техн. наук, проф. Яків Леонідович Шрайберг. Головна тема форуму 2004 р. — "Роль бібліотек, видавництв і виробників інформаційної продукції в еволюції сучасного суспільства".

Голова
Верховної Ради
АР Крим
Борис Дейч
на конференції
Дейч
У роботі конференції взяли участь 1500 фахівців з 40 країн (у тому числі 400 з України і 950 з Росії). Зросла кількість представників владних структур (губернатори, віце-губернатори, парламентарі) та бізнесменів. У програму конференції було включено засідання 17 секцій, 12 семінарів, кілька десятків "круглих столів", презентацій, виїзних сесій тощо. Учасниками форуму проголошено 400 доповідей і повідомлень. Традиційною для конференції була щорічна доповідь голови оргкомітету Я.Л.Шрайберга, яка мала назву "Світові тенденції розвитку бібліотечно-інформаційної сфери та їх відображення на теренах СНД". У ній він охарактеризував основні чинники, що визначатимуть розвиток бібліотечно-інформаційних інституцій:
  • стрімке зростання обсягів електронної інформації та формування колекцій електронних документів;
  • коригування стратегії формування фондів у зв'язку з розширенням можливостей телекомунікаційного доступу до віддалених інформаційних ресурсів;
  • використання Інтернет-технологій і визначення особливого статусу бібліотек як гарантів загальнодоступності мережевої інформації;
  • розвиток нормативної бази для діяльності бібліотек в електронному середовищі з урахуванням авторського права;
  • проведення теоретичних досліджень, спрямованих на визначеннях нових функцій бібліотек у інформаційному суспільстві.

Є. Кузьмін
Кузьмін
Концептуальні положення, викладені в щорічній доповіді голови оргкомітету конференції, знайшли логічне продовження у виступах начальника відділу бібліотек та інформаційних мереж Міністерства культури і мистецтв України Т.М.Прокошевої й начальника відділу бібліотек Міністерства культури Російської федерації Є.І.Кузьміна, темами яких були відповідно "Бібліотеки в інформаційному просторі України: нові технології, нові можливості" й "Бібліотеки та проблеми створення глобального суспільства знань". Сутність доповіді Т.М.Прокошевої — необхідність активізації бібліотеками роботи з електронними ресурсами та Інтернет-технологіями. Зосередження зусиль бібліотечної України в цьому напрямі вже дає результати — сайти регіональних бібліотек трансформуються в регіональні інформаційні портали, відбувається активізація використання зарубіжних наукових електронних журналів, безпосередньо в бібліотеках користувачам надаються ресурси баз даних з нормативними актами України. У доповіді Є.І.Кузьміна наголошувалось, що в умовах глобалізації бібліотеки мають стати не лише центрами інформаційних комунікацій, а й осередками знань, освіти, культури. Просуваючись у цьому напрямі вони зміцнять свої позиції в суспільстві та забезпечать підвищення власного статусу. Про необхідність урахування іншого аспекту розвитку бібліотек — як стратегічних партнерів бізнесу та владних структур — свідчить назва доповіді губернатора Новгородської області М.М.Прусака "Торговельні зв'язки та інформаційний обмін у Європі: від середніх віків до сьогодення. Спроба розвитку нової історичної концепції", що була представлена на пленарному засіданні.

Корпоратині технології та системи

Конференція "Крим 2004" проходила під знаком інтеграції — кількість доповідей, присвячених проблематиці взаємодії бібліотек була найбільш чисельною. З одного боку, це свідчить про зростаючі можливості трансформації нових технологій у нові форми співробітництва бібліотек для якісного підвищення ефективності їх діяльності. З другого, — розмаїття представлених матеріалів є ознакою того, що просування в напрямі створення корпоративних бібліотечних технологій і систем здіснюється методом "проб і помилок".

Прикладом успішної реалізації корпоративної системи можна вважати АРБІКОН — Асоціацію Регіональних Бібліотечних Консорціумів, засновану 2002 року Російською книжковою палатою (РКП), Некомерційним фондом підтримки книговидання, освіти та нових інформаційних технологій "Пушкінська бібліотека" і Санкт-Петербурзьким політехнічним університетом. Географія АРБІКОН — 54 регіони Росії, 13 консорціумів, кілька сотень публічних, вузівських і академічних бібліотек, а також ряд бібліотек федерального рівня. Сукупні інформаційні ресурси Асоціації включають 25 млн. бібліографічних записів і 50 тис. повнотекстових документів. Виконавчий директор АРБІКОН, директор Інституту корпоративних бібліотечно-інформаційних систем Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету А.І.Племнек повідомив про проекти Асоціації. Основним з них є проект використання записів поточної національної бібліографії РКП для створення електронних каталогів бібліотек. У рамках цього проекту всі члени АРБІКОН упродовж 2-х років отримують безкоштовний доступ до виставлених РКП в Інтернет бібліографічних записів. Слід відзначити високу оперативність обробки поточних надходжень у РКП (не більше тижня з дня отримання документа), а також повноту представлення елементів бібліографічних даних у записах. Члени АРБІКОН