LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004"

інформаційного й аналітичного центру та Міжнародної асоціації користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ). На них наводилися звіти про діяльність асоціацій, вручалися посвідчення новим членам, уточнювалася стратегія та тактика розвитку на перспективу. Було проінформовано про організацію в Україні та Білорусії офіційних представництв Міжнародної асоціації ЕБНІТ, які очолюватимуть відповідно Л.Й.Костенко (Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського) і В.О.Голубєв (Білоруська сільськогосподарська бібліотека). На робочій нараді Представництва Асоціації в Україні, досягнуто домовленості про те, що українізацію системи автоматизації бібліотек ІРБІС32 здійснюватимуть фахівці Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського, а ІРБІС64-UNICODE — спеціалісти Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Під головуванням Президента Української бібліотечної асоціації, директора Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ") В.Г.Дригайла відбулося розширене засідання цієї громадської організації. У підготовку проведення засідання значний внесок зробили С.І.Барабаш (НТУУ "КПІ") і О.В.Шишка (Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка").

Значний інтерес учасників конференції викликали презентації публікацій наших земляків. Це — друге, перероблене та доповнене матеріалами Росії і Білорусії видання книги "Основи управління бібліотекою вищого навчального закладу" (автори — В.Г.Дригайло, В.М.Волинець, О.В.Башун) і представлені директором Державної наукової медичної бібліотеки України Р.І.Павленко два випуски бібліографічного посібника "Медицина в Україні: видатні медики".

Під час роботи конференції працювала постійно діюча виставка, на якій було представлено інформаційну та видавничу продукцію бібліотек і системи їх автоматизації. На стенді ДПНТБ Росії О.Й.Бродовським і С.М.Дунаєвською було проведено презентацію нового покоління системи ІРБІС — ІРБІС64-UNICODE. Вона реалізована за архітектурою "клієнт-сервер", практично не має кількісних обмежень на параметри, (зокрема, максимальний розмір запису доведено до 4 GB), має можливість використання Web-технологій як читача, так і каталогізатора. За своїми функціональними можливостями ІРБІС вийшов на рівень кращих світових систем автоматизації бібліотек, вигідно відрізняючись від них ціновими характеристиками та наявністю підтримки всього розмаїття традицій вітчизняної бібліотечної справи (зокрема, друку каталожних карток). Користувався популярністю і стенд науково-виробничого об'єднання "Інформ-система" (Москва), де Л.В.Левовою та С.В.Єфремовим презентувалася система автоматизації бібліотек МАРК-SQL.

Слід зазначити, що ці дві системи використовуються в ряді українських бібліотек. Про географію їх поширення в нашій державі інформували дистриб'ютори ІРБІС Т.І.Березна (приватне підприємство "Матрикс", Київ), О.М.Волохін (Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського), Л.З.Рудзький (державне підприєство "Технопром", Київ), а також В.О.Копанєва (приватне підприємство "Обрій", Київ), яка здійснює дистриб'юцію МАРК-SQL. Позитивну оцінку цим системам давали і їх користувачі, зокрема Н.В.Дика та І.Д.Чорний з Центральної бібліотеки Національного банку України, де встановлено ІРБІС, і І.Г.Торлін з Національної бібліотеки України для дітей, у якій використовується МАРК-SQL.

Представленою на виставці була й видавнича продукція бібліотек. Потрібно констатувати суттєвий прогрес російських книгозбірень у підготовці та виданні наукової й інструктивно-методичної літератури з усіх питань розвитку бібліотечної справи на сучасному етапі: РДБ, РНБ і ДПНТБ Росії щорічно випускають кілька десятків видань, де розглядаються актуальні питання сучасного бібліотекознавства, бібліографознавства та науково-інформаційної діяльності.

Висновки

 • З урахуванням розгортання робіт у рамках "Державної програми розвитку Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського на 2005-2010 рр." і "Програми інформатизації НАН України" набуває актуальності проблема створення корпоративної науково-інформаційної системи НАН України як інтеграційної основи для розбудови єдиного науково-інформаційного простору держави. До основних завдань при започаткуванні згаданої системи слід віднести формування наукової електронної бібліотеки публікацій академії.

 • Підписку на серіальні видання потрібно поступово переорієнтовувати на оперативне отримання інформації в електронній формі. При цьому слід поєднувати як телекомунікаційних доступ до зовнішніх джерел інформації, так і формування фонду електронної періодики на компакт-дисках безпосередньо в бібліотеці. Наявність останнього — одна зі складових інформаційної безпеки України. Доцільно також започаткувати роботи з каталогізації значущих для України науково-інформаційних ресурсів глобальних комп'ютерних мереж.

 • Потребує уваги проблема розробки наукових засад комп'ютерного інформаційного аналізу змісту інформаційних ресурсів і творення нових знань. Як першочергове завдання доцільно розглядати створення програмно-технологічного забезпечення для проведення бібліометричних, інформометричних і наукометричних досліджень у електронних ресурсах.

 • При проведенні теоретичних досліджень слід надати певних пріоритетів науковому обгрунтуванню шляхів трансформації бібліотек у базові документально-комунікаційні комплекси глобального електронного середовища, головні центри забезпечення суспільства загальнодоступною інформації.

 • Розвиток бібліотечної освіти має здійснюватися з урахуванням "Болонського процесу" і переорієнтуватися з випуску фахівців за широким спектром професій на підготовку бакалаврів і магістрів за визначеними "болонськими" спеціальностями.

 • Слід посилити увагу до інформаційного забезпечення розвитку бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності в Україні шляхом більш повного комплектування профільними виданнями зарубіжних країн на традиційних і електронних носіях.

  Матеріали про попередні Кримські міжнародні конференції

  • Конференція "Крим 2003" очима учасників
  • Конференція "Крим 2002" очима учасників
  • Конференція "Крим 2001" очима учасників
  • Конференція "Крим 2000" очима учасників
  • Конференція "Крим 1999" очима учасників
  • Конференція "Крим 1996" очима учасників
  • Конференція "Крим 1995" очима учасників

  Костенко Леонід Йосипович, 2004
  Чекмарьов Анатолій Олексійович, 2004
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського


 •