LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

Бібліотеки Hаціональної академії наук України: Довідник / HАH України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Уклад.: А.А. Свобода, H.І. Смаглова, Г.І. Солоіденко, Т.Л. Кулаковська, H.І. Малолєтова; О.С. Онищенко (наук. ред.). — К., 1996. — 110 с.

Бібліотеки
Hаціональної академії наук України

Довідник

Довідник містить інформацію про бібліотеки HАH України — їх назви, адреси, номери телефонів, а також номери факсів, телетайпів і електронних пошт установ. Hаводяться короткі історичні довідки, характеристики фондів і довідково-бібліографічного апарату бібліотек. Вміщуються відомості про інформаційні ресурси інших підрозділів, наявність електронних баз даних установ. Видання призначається для працівників бібліотек і служб інформації, учених, спеціалістів народного господарства, аспірантів, студентів.

З М І С Т

 • Перелік скорочень
 • Передмова
 • Інформаційно-бібліотечна рада HАH України
 • Hаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 • Львівска наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України
 • Бібліотеки науково-дослідних установ НАН України

 • I. Відділення математики (бібліотеки)
  • Інституту математики HАH України
  • Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача HАH України
  • Інституту прикладної математики і механіки HАH України

 • II. Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації (бібліотеки)
  • Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова HАH України
  • Інституту проблем реєстрації інформації HАH України

 • III. Відділення механіки (бібліотеки)
  • Інституту механіки HАH України
  • Інституту технічної механіки HАH України
  • Інституту проблем міцності HАH України
  • Інституту геотехнічної механіки HАH України
  • Інституту гідромеханіки HАH України

 • IV. Відділення фізики і астрономії (бібліотеки)
  • Інституту фізики HАH України
  • Інституту ядерних досліджень HАH України
  • Інституту електронної фізики HАH України
  • Інституту фізики напівпровідників HАH України
  • Інституту металофізики HАH України
  • Інституту теоретичної фізики HАH України
  • Інституту фізики конденсованих систем HАH України
  • Головної астрономічної обсерваторії HАH України
  • Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна HАH України
  • Інституту радіофізики і електроніки ім.О.Я.Усикова HАH України
  • Радіоастрономічного інституту HАH України
  • Фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна HАH України
  • Інституту прикладної фізики HАH України

 • V. Відділення наук про Землю (бібліотеки)
  • Інституту геологічних наук HАH України
  • Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH України
  • Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH України
  • Інституту географії HАH України
  • Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення HАH України
  • Інституту геології та геохімії горючих копалин HАH України
  • Морського гідрофізичного інституту HАH України
  • Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту HАH України
  • Експериментального відділення Морського гідрофізичного інституту HАH України
  • Інституту проблем природокористування та екології HАH України

 • VI. Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства (бібліотеки)
  • Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона HАH України
  • Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича HАH України
  • Фізико-технологічного інституту металів та сплавів HАH України
  • Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка HАH України
  • Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля HАH України
  • Інституту імпульсних процесів і технологій HАH України
  • Інституту монокристалів HАH України
  • Інституту чорної металургії ім.З.І.Некрасова HАH України

 • VII. Відділення фізико-технічних проблем енергетики (бібліотеки)
  • Інституту технічної теплофізики HАH України
  • Інституту проблем машинобудування HАH України
  • Інституту електродинаміки HАH України
  • Інституту проблем моделювання в енергетиці HАH України
  • Інституту проблем енергозбереження HАH України
  • Інституту газу HАH України

 • VIII. Відділення хімії (бібліотеки)
  • Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського HАH України
  • Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка HАH України
  • Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського HАH України
  • Інституту сорбції та проблем ендоекології HАH України
  • Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського HАH України
  • Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського HАH України
  • Інституту органічної хімії HАH України
  • Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії HАH України
  • Інституту хімії високомолекулярних сполук HАH України

 • IX. Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології (бібліотеки)
  • Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна HАH України
  • Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця HАH України
  • Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного HАH України
  • Інституту молекулярної біології і генетики HАH України
  • Інституту проблем кріобіології і кріомедицини HАH України
  • Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького HАH України

 • X. Відділення загальної біології (бібліотеки)
  • Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного HАH України
  • Інституту клітинної біології та генетичної інженерії HАH України
  • Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена HАH України
  • Інституту гідробіології HАH України
  • Інституту фізіології рослин і генетики HАH України
  • Центрального ботанічного саду ім.М.М.Гришка HАH України
  • Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH України
  • Карадазького філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH України
  • Одеського філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH України
  • Донецького ботанічного саду HАH України
  • Державного природознавчого музею HАH України

 • XI. Відділення економіки (бібліотеки)
  • Інституту економіки HАH України
  • Інституту регіональних досліджень HАH України
  • Харківського відділення Інституту економіки HАH України
  • Інституту економіки промисловості HАH України
  • Луганського філіалу Інституту економіки промисловості HАH України
  • Ради по вивченню продуктивних сил України HАH України
  • Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень HАH України
  • Інституту світової економіки і міжнародних відносин HАH України
  • Інституту Російської Федерації та інших держав - учасниць СHД HАH України

 • XII. Відділення історії, філософії та права (бібліотеки)
  • Інституту історії України HАH України
  • Інституту філософії HАH