LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

прим. — іноземні видання). Книг — 25 тис. прим.; періодичних видань — 117 тис. прим.; спецвидів — 8 тис. од.

У фонді представлена література з питань фізики, математики, хімії, металознавства, обробки металів, радіоелектроніки. Зберігаються частина особистої бібліотеки академіка А.Ф.Іоффе (понад 700 прим. літератури з питань фізики твердого тіла); повні комплекти журналів Інституту "Физика низких температур", "Физика и техника высоких давлений".

Каталоги: алфавітні — на книги, журнали і видання, що продовжуються (з 1965 р.); систематичний — на книги (з 1965 р.).

Картотеки: статей з вітчизняних і зарубіжних періодичних видань і видань, що продовжуються (з 1965 р.); праць співробітників Інституту (з 1965 р.).

До послуг спеціалістів можливість отримання інформаціі через електронну пошту.

Бібліотека Інституту прикладної фізики HАH України

244000, Суми, МСП, вул. Римського-Корсакова, 2.

Тел. (0542) 33-35-76, факс (0542) 33-34-36,

E-mail: IAPUAS@GLUK.APC.ORG.

Заснована в 1989 р. при відділі прикладної фізики Інституту металофізики, з 1992 р. — бібліотека Інституту прикладної фізики АH УРСР. Бібліотечний фонд нараховує близько 15 тис. прим.; книг - 6 тис. прим.; періодичних видань — 8,5 тис. прим. У фонді представлена література з математики, фізики, хімії, медицини, біології, екології, обчислювальної техніки.

Каталоги: алфавітний та систематичний на книги.

V. ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Бібліотека Інституту геологічних наук HАH України

252054, Київ, МСП, вул. Чкалова, 55-Б.

Тел. (044) 216-33-78, телекс 131444 "Поиск SИ".

Заснована в 1926 р. як бібліотека Українського науково-дослідного геологічного інституту Наркомосвіти УРСР. З 1931 р. — бібліотека Українського науково-дослідного геологічного інституту АН УРСР, з 1934 р. — бібліотека Геологічного інституту, з 1939 р. — бібліотека Інституту геологічних наук АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 145 тис. прим. (48 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 50 тис. прим.; періодичних видань — 85 тис. прим.; спецвидів — 10 тис. од.

У фонді представлена література з питань загальної геології, геохімії, мінералогії, петрографії, стратиграфії, палеонтології і палеоботаніки, геології корисних копалин, гідрогеології, морської та інженерної геології, а також з суміжних питань фізичних, хімічних, геофізичних, географічних і технічних наук.

Зберігається література з особистих книжкових зібрань відомих вчених-геологів, академіків АН УРСР П.А.Тутковського, В.В.Різниченка, Б.С.Чернишова, професорів В.І.Крокоса, К.М.Феофілактова та ін.; значна кількість журналів та видань, що продовжуються, зокрема, багаторічні комплекти: "Бюллетень Московского общества испытателей природы" (з 1829 р.), "Записки Новороссийского общества естествоиспытателей" (1875-1912 рр.), " Труды Геологического комитета" (1884-1930 рр.), "Записки Всероссийского минералогического общества" (з 1885 р.), "Записки Киевского общества естествоиспытателей" (1886-1928 рр.); повний комплект "Геологического журнала", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання і видання, що продовжуються, автореферати дисертацій, дисертації, карти, звіти (з 1926 р.); систематичні — на вітчизняні та зарубіжні книги (з 1926 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1958 р.).

Бібліотека Інституту геофізики
ім.С.І.Субботіна HАH України

252680, Київ-680, просп. Академіка Палладіна, 32.

Тел. (044) 444-11-65, факс (044) 450-25-20,

телетайп 131754 "Кора".

Заснована в 1961 р. як бібліотека Інституту геофізики АН УРСР, з 1978 р. — бібліотека Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 105 тис. прим. (12 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 51 тис. прим. (921 прим. — іноземні); періодичних видань — 50 тис. прим. (11 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 4 тис. од. Обмінний фонд — 6 тис. прим. видань Інституту з 1961 р.

Основна тематика фонду — геофізика, сейсмологія, тектоніка, вулканологія, океанологія та ін.

У фонді зберігається повний комплект "Геофизического журнала", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на книги, журнали та видання, що продовжуються, автореферати дисертацій; систематичний — на книги (з 1961 р.).

Картотеки: за тематикою досліджень Інституту, праць співробітників Інституту (з 1971 р.); "Цитування" (з 1977 р.).

Бібліотека Полтавської гравіметричної обсерваторії
Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH України

314029, Полтава-29, вул. М'ясоєдова, 27/29.

Тел. (05322) 7-20-39, телетайп 164958 "ГЕО".

Заснована в 1926 р. як бібліотека Полтавської гравіметричної обсерваторії Палати мір і ваги, з 1938 р. — бібліотека Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна АH УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 25 тис. прим. (9 тис. — іноземні видання). Книг — 8 тис. прим. (912 прим. — іноземні); періодичних видань — 16 тис. прим. (8 тис. — іноземні); спецвидів 2 тис.од. Обмінний фонд — 900 прим. видань Обсерваторії (з 1946 р.).

Основні розділи бібліотечного фонду — астрономія та окремі суміжні питання геофізики, астрометрії, фізики, радіофізики, математики.

До складу фонду увійшла література з особистої бібліотеки члена-кореспондента АН СРСР, академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, засновника та першого директора Обсерваторії О.Я.Орлова (з питань астрономії).

Каталоги: алфавітний та предметний — на всі види видань.

Картотека праць співробітників Обсерваторії (з 1926 р.).

Бібліотека Інституту географії HАH України

252003, Київ-3, вул. Володимирська, 44.

Тел. (044) 224-14-31, факс (044) 224-32-30.

Бібліотека організована в 1970 р. як бібліотека Сектора географії Інституту геофізики АН УРСР, з 1978 р. — бібліотека Сектора географії Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна; з 1980 р. — бібліотека Сектора географії Морського гідрофізичного інституту АН УРСР, з 1981 р. —  географії Інституту геофізики ім.С.І. Субботіна, з 1991 р. — бібліотека Інституту географії АH України.

Бібліотечний фонд нараховує 29 тис. прим. (3 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 16 тис. прим. (529 прим. — іноземні); періодичних видань — 10,4 тис. прим. (2,9 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 1,6 тис. од.

Основна тематика фонду — географія, охорона природи, екологія, ландшафтознавство, картографічні видання. Обмінний фонд - 440 прим. (видання Інституту з 1970 р.).

У фонді зберігається повний комплект "Українського географічного журналу", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — книг (з 1970 р.), авторефератів дисертацій (з 1985 р.);