LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

систематичні — на книги, автореферати дисертацій (з 1985 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1970 р.).

Бібліотека Інституту геохімії,
мінералогії і рудоутворення HАH України

252142, Київ-142, просп. Академіка Палладіна, 34.

Тел. (044) 444-03-60, факс (044) 444-12-70.

Заснована в 1969 р. як бібліотека Інституту геохімії і фізики мінералів, з 1994 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 69 тис. прим. (18 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 30 тис. прим. (813 прим. — іноземні); періодичних видань — 37 тис. прим. (17 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од. Обмінний фонд — 6 тис. прим.

Основна проблематика фонду — геохімія, мінералогія, тектоніка, стратиграфія, петрографія; суміжні науки: математика, фізика, хімія. У складі фонду є ряд цінних старих видань, зокрема: Линдеманъ Б. Земля, ея жизнь и история. Спб., 1914; Мушкетов И.В Физическая геология. Спб., 1899 та ін. У фонді зберігається повний комплект "Минералогического журнала", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітний і систематичний — на вітчизняні і зарубіжні книги (з 1968 р.).

Картотеки за тематикою досліджень Інституту.

До послуг спеціалістів комп'ютерні БД з питань складу гірських порід і мінералів, аналітичної хімії; можливість отримання інформації через електронну пошту.

Бібліотека Інституту геології та
геохімії горючих копалин HАH України

290053, Львів-53, вул. Наукова, 3-А.

Тел. (0322) 63-71-44, факс (0322) 63-22-09.

Заснована в 1951 р. як бібліотека Інституту геології корисних копалин АН УРСР, з 1962 р. — бібліотека Інституту геології горючих копалин АН УРСР, з 1964 р. — бібліотека Інституту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 78 тис. прим. (23 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 20 тис. прим. (2 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 53 тис. прим. (21 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од. Обмінний фонд — 200 прим.

Інші підрозділи Інституту можуть надати фонди описів винаходів до авторських свідоцтв та патентів (18 тис. од.) і нормативно-технічних документів (823 од.).

У фонді бібліотеки представлена література з питань геології, геохімії, геофізики, мінералогії, тектоніки, петрографії, гідрогеології, геоморфології. Є також література з питань розробки родовищ корисних копалин, розробки і хімічної переробки горючих копалин. Особливу цінність мають багаторічні комплекти вітчизняних і зарубіжних журналів та видань, що продовжуються, серед яких: "Бюллетень Московского общества испытателей природы" (1893 -1993 рр.), "Nafta" (1922 — 1992 рр.) та ін. У фонді зберігається повний комплект журналу Інституту "Геология и геохимия горючих ископаемых".

Каталоги: алфавітні — на книги, періодику і видання, що продовжуються; систематичний — на книги (з 1946 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1968 р.).

Бібліотека Морського гідрофізичного інституту HАH України

335000, Севастополь, вул. Капітанська, 2.

Тел. (0692) 52-42-01, факс (0692) 44-42-53,

E-mail: postmaster@mhi.sevastopol.

Заснована в 1944 р. як бібліотека Морської гідрофізичної лабораторії, з 1948 р. — бібліотека Морського гідрофізичного інституту АН СРСР, з 1961 р. — бібліотека Морського гідрофізичного Інституту АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 102 тис. прим. (21 тис. - іноземні видання). Книг — 21 тис. прим.; періодичних видань — 78 тис. прим.; спецвидів — 3 тис. од.

У фонді — література з питань динаміки, акустики моря, терміки, а також з окремих суміжних питань математики, механіки, фізики, гідрології, метеорології, радіоелектроніки.

Зберігається ряд видань кінця XIX — початку XX ст., серед яких: Стойкович А. Начальные основания умозрительной и опытной физики. Ч.І. Х., 1809; Мор М.Ф. Физическая география моря. М., 1861; комплекти журналів: " Записки по гидрографии" (з 1889 р.) також "Морского гидрофизического журнала", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання і видання, що продовжуються, карти, автореферати дисертацій; систематичний — на книги.

Картотеки: ГДК з океанології (з 1960 р.); праць співробітників Інституту (з 1944 р.).

Читачам надається можливість отримувати інформацію із зарубіжних БД через комп'ютерну мережу Internet.

Бібліотека Відділення гідроакустики
Морського гідрофізичного інституту HАH України

270100, Одеса, вул. Радянської армії, 3.

Тел. (0482) 23-73-08, факс (0482) 23-35-32.

Бібліотека, як і Відділення, існує з 1975 р., підпорядкування неодноразово змінювалось, бібліотека припиняла роботу. Відновлено роботу з 1990 р.

Бібліотечний фонд нараховує 7 тис. прим.; книг — 3,5 тис. прим.; періодичних видань — 3 тис. прим.; спецвидів — 500 од.

Основна проблематика фонду — гідроакустика та суміжні питання фізики, математики, обчислювальної техніки, економіки.

Каталоги: алфавітний, предметний — на книги (з 1980 р.).

Бібліотека Експериментального відділення
Морського гідрофізичного інституту HАH України

334247, п/в Кацівелі Кримської області, вул. Шулейкіна, 9.

Тел. (0654) 77-13-30, телетайп 187971 "ПАССАТ".

Заснована в 1929 р. як бібліотека Чорноморської гідрофізичної станції, з 1948 р. — бібліотека Чорноморського відділення Морського гідрофізичного інституту АН СРСР, з 1961 р. - бібліотека Чорноморського відділення Морського гідрофізичного інституту АH УРСР, з 1969 р. — бібліотека Експериментального відділення Морського гідрофізичного інститутут АH УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 27 тис. прим. (2 тис. — іноземні видання). Книг — 17 тис. прим.; періодичних видань — 10 тис.прим. В основу фонду було покладено матеріали з особистої бібліотеки інженера, віце — адмірала, заслуженого діяча науки та техніки РРФСР М.М.Матусевича (понад 5 тис. прим. книг, рукописів з питань математики, фізики, астрономії, геодезії).

Основна тематика фонду — океанологія, метеорологія, кліматологія, електроніка.

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання та видання, що продовжуються, систематичний — на книги (з 1946 р.).

Картотеки: статей з вітчизняних і зарубіжних видань і видань, що продовжуються (з 1900 р.); праць співробітників Відділення (з 1937 р.); за тематикою досліджень установи.

Бібліотека Інституту проблем
природокористування і екології HАH України

320600, МСП, Дніпропетровськ, вул. Московська, 6.

Тел. (0562) 78-12-37, факс (0562) 44-87-00.

Заснована у 1982 р. як бібліотека Відділення Інституту економіки промисловості АН УРСР, з 1990 р. — бібліотека Відділення проблем природокористування і регіональної