LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

економіки Інституту технічної механіки АН УРСР, з 1992 р. — бібліотека Інституту проблем природокористування і екології АH України.

Фонд бібліотеки нараховує 22 тис. прим. (243 прим. - іноземні видання). Книг — 14 тис. прим.; періодичних видань — 8 тис. прим.

Представлена література з питань природокористування, охорони природи, екології, біології, геології, гірничої справи, математики, обчислювальної техніки, а також з окремих суміжних питань природознавства, технічних і суспільних наук.

Каталоги алфавітні — на книги і періодичні видання (з 1982 р.).

VI. ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Бібліотека Інституту електрозварювання
ім.Є.О.Патона HАH України

252650, Київ-150, вул. Боженка, ІІ.

Тел. (044) 227-07-77, телетайп 132174 "Стык",

факс (044) 268-04-86.

Організована в 1934 р. як бібліотека Інституту електрозварювання АН УРСР, з 1945 р. — бібліотека Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона АH УРСР, з 1955 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона АH УРСР, з 1967 р. — бібліотека ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 250 тис. прим. (іноземної літератури - 89 тис. прим.). Книг — 75 тис. прим. (7 тис.прим. — іноземних); періодичних видань — 121 тис. прим. (47 тис. прим. — іноземних); спецвидів — 52 тис. од. (34 тис. од. — іноземних); мікрофільмів — 406 од.

У фонді представлена література з питань зварювання металів, металознавства, металургії, а також з окремих суміжних питань математики, кібернетики, фізики, хімічних і технічних наук. Зберігаються багаторічні комплекти журналів і видань, що продовжуються, серед яких:"Автогенное дело" (з 1931 р.), "Электричество" (з 1932 р.), "Журнал технической физики" (з 1934 р.), "Сталь" (з 1934 р.), "Welding journal" (з 1932 р.) та ін., а також матеріали Міжнародного інституту зварюванн

У фонді зберігаються повні комплекти журналів Інституту: "Автоматическая сварка", "Проблемы специальной электрометаллургии", "Техническая диагностика".

Каталоги: алфавітні — на всі види видань, крім звітів (з 1934 р.); систематичний — на книги (з 1934 р.); електронний каталог — на нові надходження літератури (з 1992 р.).

Картотеки: тематична — з проблем зварювання та якісної металургії (статті з вітчизняних і іноземних періодичних видань і видань, що продовжуються (з 1961 р.); предметна — з проблем зварювання (статті з іноземних періодичних видань і видань, що продовжуються (з 1946 р.); алфавітні — перекладів (з 1961 р.), мікрофільмів (з 1964 р.), праць співробітників Інституту (з 1946 р.), матеріалів Міжнародного інституту зварювання (з 1962 р.), матеріалів іноземних фірм (з 1974 р.).

Бібліотека вміщує інформацію з проблем зварювання та споріднених технологій до електронної газети "Все — всім" Інституту проблем реєстрації інформації.

До послуг спеціалістів комп'ютерні БД за тематикою досліджень Інституту, можливість отримання інформації із зарубіжних БД, зокрема, "Current contents" Інституту наукової інформації, США.

Бібліотека Інституту проблем матеріалознавства
ім.І.М.Францевича НАН України

252680, Київ-142, МСП, вул. Кржижанівського, 3.

Тел. (044) 444-24-92, факс (044) 444-20-78,

E-mail: shvedt@ipms.kiev.ua.

Заснована в 1953 р. як бібліотека Лабораторії спеціальних сплавів АН УРСР відділу фізико-хімічних металургійних процесів Інституту чорної металургії АН УРСР, з 1955 р. — бібліотека Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, з 1967 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, з 1987 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 140,2 тис. прим. (38,2 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 38,2 тис.; періодичних видань — 98 тис. прим.; спецвидів — 4 тис. од. Фонди інших підрозділів Інституту: описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів — 50 тис.од. - вітчизняних, 8 тис.од. — іноземних; перекладів — 562 од.

У фонді бібліотеки представлена література з питань матеріалознавства, порошкової металургії, фізичних та хімічних властивостей матеріалів та їх сплавів, обробки металів і матеріалів, а також з окремих суміжних питань фізики і хімічних наук. До складу фондів увійшли: особиста бібліотека члена-кореспондента АН УРСР Г.В.Самсонова — 5701 прим., частина бібліотеки академіка АН УРСР І.М.Францевича — 844 прим.; зберігається повний комплект журналу Інституту "Порошковая металлургия".

Каталоги: алфавітні та систематичні — на книги (з 1936 р.), на періодичні видання (з 1940 р.), на видання, що продовжуються (з 1950 р.), алфавітні каталоги звітів, дисертацій, авторефератів дисертацій (з 1955 р.), серійних видань, іноземних журналів на мікрофішах (з 1984 р.).

Картотеки: матеріалів конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, з'їздів, конгресів, сесій за тематикою Інституту, які видані окремими збірниками (з 1972 р.); депонованих рукописів (з 1979 р.), перекладів (з 1980 р.), копій статей з іноземних видань; праць співробітників Інституту (з 1970 р.).

До послуг спеціалістів документально-фактографічна інформаційна система "ДОФІН" (Документальна (реферативна) інформаційно-пошукова система з порошкової металургії, нової кераміки, композитів і покрить); документальні БД "Організації" (підприємства та установи, які працюють в галузі порошкової металургії) та "Персоналії" (персоналії науковців, які працюють в галузі порошкової металургії); комп'ютеризований тримовний (російсько — українсько — англійський) словник сучасного матеріалознавства; можливість отримання інформації із зарубіжних БД.

Бібліотека Фізико-технологічного інституту
металів та сплавів HАH України

252680, Київ-180, МСП, просп. Вернадського, 34/1.

Тел. (044) 444-31-50, телетайп 132647,

факс (044) 444-12-10.

Заснована в 1945 р. як бібліотека Лабораторії машинобудування і проблем сільськогосподарської механіки АН УРСР, з 1950 р. - бібліотека Інституту машинознавства і сільськогосподарської механіки АН УРСР, з 1958 р. — бібліотека Інституту ливарного виробництва, з 1964 р. — бібліотека Інституту проблем лиття АН УРСР, з 1995 р. - сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 160,7 тис. прим. (51,1 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 69,7 тис. прим.; періодичних видань - 84,3 тис. прим.; спеціальних та інших видів документів — 6,6 тис. од. Фонди інших підрозділів Інституту: описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів — 150 тис. од.; нормативно-технічні документи - 7 тис. од.,