LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

промислові каталоги — 49 од., переклади — 764 од.. У фонді представлена література з питань ливарного виробництва, металознавства, металургії, а також з окремих питань математики, фізики, хімії, електроніки.

У фонді зберігаються: бібліотечна колекція члена-кореспондента АН УРСР А.А.Горшкова (література з проблем ливарного виробництва, 3500 прим.); зібрання праць міжнародних конгресів за проблематикою Інституту (з 1953 р.), значна кількість комплектів журналів за багато років, серед яких: "Литейное производство" (з 1930 р.), "Сталь" (з 1945 р.), "Заводская лаборатория" (з 1946 р.), "Foundry" (з 1945 р.), повні комплекти журналів Інституту: "Металл и литье Украины: Наука, техника, бизнес", "Металознавство та обробка металів", "Процессы литья".

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій і дисертації; систематичні — на книги, спецвиди (з 1945 р.).

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1945 р.); довідників (з 1945 р.); інформаційних матеріалів галузевих інститутів (з 1965 р.).

До послуг спеціалістів автоматизована БД з питань ливарного виробництва.

Бібліотека Фізико-механічного інституту
ім.Г.В.Карпенка HАH України

290601, Львів, вул. Наукова,5. Тел. (0322) 65-42-81

Філіал: вул. Наукова, 5А. Тел. (0322) 65-43-51.

E-mail: panasyuk@kvant.lviv.ua.

Бібліотека організована в 1951 р. як бібліотека Інституту машинознавства та автоматики АН УРСР, з 1964 р. — бібліотека Фізико-механічного інституту АН УРСР, з 1980 р. — бібліотека Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка АH УРСР. Філіал бібліотеки організовано в 1975 р.

Бібліотечний фонд нараховує 87 тис. прим. (іноземні видання - 25 тис. прим.). Книг — 19 тис. прим. (700 прим. — іноземні); періодичних видань — 66 тис. прим. (24 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 1,5 тис. од. Обмінний фонд — 1,2 тис. прим. видань Інституту.

Фонд філіалу нараховує 37 тис. прим. (іноземні видання — 10,5 тис. прим.). Книг — 12 тис. прим.; періодичних видань — 25,2 тис. прим. Обмінний фонд — 1 тис. прим..

У фонді бібліотеки та філіалу зібрана література з математики, хімії, фізики, металознавства, обчислювальної техніки та радіоелектроніки; зберігається література з особистої бібліотеки академіка АН УРСР Г.В.Карпенка; а також повний комплект журналу Інституту "Физико-химическая механика материалов".

Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1951 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1946 р.).

Довідково-бібліографічний апарат філіалу.

Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги.

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1967 р.); тематичні — "Розпізнавання простих образів", "Радіовиміри" (з 1977 р.).

Бібліотека Інституту надтвердих матеріалів
ім.В.М.Бакуля HАH України

254153, Київ-153, вул. Автозаводська, 2.

Тел. (044) 435-82-76, факс (044) 435-13-21, 435-32-91.

Заснована в 1956 р. на базі технічної бібліотеки Дослідного заводу твердосплавного інструменту, з 1959 р. — бібліотека Центрального конструкторсько-технологічного бюро Інституту твердосплавного і алмазного інструменту, з 1961 р. — бібліотека Інституту надтвердих матеріалів Держплану УРСР, з 1992 р. - бібліотека Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля АH України.

Бібліотечний фонд нараховує 118,1 тис. прим. (16,9 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 40 тис. прим., періодичних видань — 62 тис. прим., спецвидів — 16 тис. од.

В фонді представлена література з питань фізики та механіки твердого тіла, кристалографії, теорії руйнування, теорії тертя, фізхімії, порошкової металургії, синтезу алмазу та інших синтетичних надтвердих матеріалів, теорії різання та шліфування, інструментального виробництва, використання надтвердих матеріалів та інструменту з них в різних галузях народного господарства.

Інші підрозділи Інституту можуть надати фонди описів винаходів до авторських свідоцтв та патентів — 450 тис. од., нормативно-технічні документи — 93 тис. од., переклади — 5,6 тис. од. Здійснюються переклади та копіювання матеріалів.

У фонді зберігається повний комплект журналу "Сверхтвёрдые материалы".

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання, дисертації, автореферати дисертацій; систематичний — на книги (з 1961 р.).

Картотеки: систематична — перекладів статей з іноземних журналів (з 1957 р.); алфавітна — праць співробітників Інституту (з 1958 р.).

До послуг спеціалістів автоматизована БД "Hадтверді матеріали" (з 1980 р., 140 тис. документів), можливість отримання інформації із зарубіжних БД за системою CODAS.

Бібліотека Інституту імпульсних процесів
і технологій HАH України

327018, Миколаїв-18, Жовтневий проспект 43-А.

Тел. (0512) 29-02-26, телетайп 272168,

факс (0512) 22-61-40.

Заснована в 1963 році як бібліотека Проектно-конструкторського бюро електрогідравліки при Держплані УРСР, з 1991 року — бібліотека Інституту імпульсних процесів і технологій АH України.

Бібліотечний фонд нараховує 126 тис. прим. (3,2 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 56 тис. прим. (117 прим. — іноземні); періодичних видань — 45,5 тис. прим. (3 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 20 тис. од. (2,4 тис. од. — іноземні).

Основна тематика фонду — матеріалознавство, машинобудування, електротехніка, обробка матеріалів, обробка металів тиском, металургія, точна механіка: дослідження хвильових процесів у різних середовищах, застосування електрогідроімпульсних технологій в машинобудуванні, ливарному виробництві, видобуванні та розвідці нафти, в біології, медицині, сільському господарстві; організація науки та виробництва та ряд суміжних питань з математики, фізики, хімії.

Каталоги: алфавітні та систематичні — на книги (з 1960 р.).

Картотеки: ГДК; друкованих праць співробітників Інституту.

Бібліотека Інституту монокристалів HАH України

310001, Харків-1, МСП, просп. Леніна, 60.

Тел. (0572) 30-70-41, факс (0572) 32-02-73.

телетайп 125413 "Сервис",

E-mail: Seminozhenko@isc.kharkov.ua

Заснована в 1962 р. як бібліотека Всесоюзного науково-дослідного інституту монокристалів Міннафтопрому СРСР, з 1991 р. — бібліотека Інституту монокристалів АH України.

Бібліотечний фонд нараховує 129 тис. прим. (55 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 31 тис. прим., (350 прим. — іноземні); періодичних видань — 91 тис. прим. (50 тис прим. — іноземні).

Інші підрозділи Інституту мають фонди спецвидів науково-технічної документації, патентів, перекладів, препринтів.

Основна проблематика фонду — вища математика, електроніка, ядерна, атомна та молекулярна