LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

фізика, фізика твердого тіла, високотемпературна надпровідність, хімія (теоретична, аналітична, органічна та неорганічна), кристалографія, автоматика, радіоелектроніка, хімічна технологія, обчислювальна техніка.

У фонді зберігається повний комплект журналу Інституту "Функциональные материалы".

Каталоги: систематичний, алфавітний, алфавітно-предметний — на книги (з 1961 р.).

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1961 р.), алфавітні на різні види видань.

Бібліотека Інституту чорної металургії
ім.З.І.Некрасова HАH України

320050, Дніпропетровськ-50, майдан Академіка Стародубова, 1.

Тел. (0562) 30-13-64, факс (0562) 76-59-24.

Заснована в 1953 р. при Інституті чорної металургії АН УРСР, з 1965 р. — бібліотека Інституту чорної металургії ім.З.І.Hекрасова Міністерства чорної металургії СРСР, з 1992 р. — бібліотека Інституту чорної металургії ім.З.І.Hекрасова АH України.

Бібліотечний фонд нараховує 135 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 43 тис. прим.; періодичних видань — 84 тис. прим. Обмінний фонд — 6 тис. прим..

У фонді зберігається література з питань чорної металургії, а також з окремих суміжних питань обчислювальної техніки, математики, фізики.

До послуг спеціалістів фонди інших підрозділів Інституту: описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів — 8 тис. од.; нормативно-технічні документи — 7,5 тис. од.; промислові каталоги - 400 од.; переклади — 2,3 тис. од.

Каталоги: алфавітний і систематичний — на вітчизняні та зарубіжні книги (1940 — 1992 рр.).

Картотека: праць співробітників Інституту; звітів, перекладів, авторефератів дисертацій (з 1940 р.).

VII. ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ

Бібліотека Інституту технічної теплофізики HАH України

252057, Київ-57, вул. Желябова, 2-А.

Тел. (044) 441-71-34, факс (044) 446-60-91.

Філіал бібліотеки: Київ-68, вул. Булаховського, 2.

Тел. (044) 444-93-30.

Заснована в 1947 р. як бібліотека Інституту теплоенергетики АH УРСР, з 1964 р. — бібліотека Інституту технічної теплофізики АН УРСР. Філіал відкрито в 1976 р. Бібліотечний фонд нараховує 138 тис. прим. (іноземні видання — 8 тис. прим.). Книг — 55 тис. прим. (іноземні — 1,1 тис. прим.); періодичних видань — 78 тис. прим. (іноземні — 6,6 тис. прим.); спецвидів — 5 тис. од.

У фонді зберігається література з питань фізики, теплотехніки, гірничої справи, охорони навколишнього середовища, а також з окремих суміжних питань математики, механіки, хімічних наук, електроніки, хімічної технології. Є повний комплект журналу Інституту "Промышленная теплотехника".

Каталоги: алфавітні і систематичні — на вітчизняні та зарубіжні книги.

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1939 р.); тематична — "Теплопровідність. Теплопередача" (з 1965 р.).

Бібліотека Інституту проблем машинобудування HАH України

310046, Харків-46, вул. Д. Пожарського, 2(10.

Тел. (0572) 94-15-67, факс (0572) 94-46-35, 9429-14,

E-mail: ROOT@IPMACH.KHARKOV.UA

Організована в 1944 р. як бібліотека Харківського філіалу Інституту енергетики АН УРСР, з 1947 р. — бібліотека Лабораторії проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР, з 1955 р. - бібліотека Лабораторії гідравлічних машин АН УРСР, з 1964 р. - бібліотека філіалу Інституту механіки АН УРСР, з 1970 р. - бібліотека Харківського філіалу Інституту технічної теплофізики АН УРСР, з 1972 р. — бібліотека Інституту проблем машинобудування АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 157 тис. прим. ( іноземні видання - 20 тис. прим.). Книг — 55 тис. прим. (1 тис. прим. — іноземні видання); періодичних видань — 97 тис. прим., (19 тис. прим. - іноземні видання); спецвидів — 5 тис. од.. Патентний фонд — 14 тис. од. (у відділі НТІ).

У фонді представлена література з питань механіки, енергетики, математики, обчислювальної техніки, турбомашинобудування, хімічної промисловості, гідромеханіки, електротехніки, важкого машинобудування, газодинаміки, теплотехніки.

Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1945 р.); систематичний — на вітчизняні та зарубіжні книги (з 1945 р.).

Бібліотека Інституту електродинаміки HАH України

252680, Київ, просп. Перемоги, 56.

Тел. (044) 446-03-61, факс (044) 446-94-94,

телетайп 132310 "Герц".

Заснована в 1944 р. як бібліотека Інституту енергетики АН УРСР, з 1947 р. — бібліотека Інституту електротехніки АН УРСР, з 1963 р. - бібліотека Інституту електродинаміки АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 232 тис. прим. (іноземні видання - 59 тис. прим.). Книг — 51 тис. прим. (іноземні видання — 1,5 тис. прим.); періодичних видань — 158 тис. прим. (іноземні видання — 57,5 тис. прим.); спецвидів — 23 тис. од. Описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів — 165 тис. од., нормативно-технічні документи - 3 тис. од., промислові каталоги — 8 тис. од., переклади — 2 тис. од. Обмінний фонд бібліотеки нараховує 850 прим.

У фонді представлена література з питань електротехніки, а також з окремих суміжних питань математики, фізики, енергетики, радіотехніки, кібернетики, обчислювальної техніки. Зберігаються: література з особистої бібліотеки члена — кореспондента HАH України Б.П.Борисова (3 тис. прим. з питань електротехніки); багаторічні комплекти періодичних видань і видань, що продовжуються, зокрема: "Электричество" (1908 р.), "Электрические станции" (з 1930 р.); повний комплект журналу Інституту "Техническая электродинамика".

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій, дисертації; систематичні — на книги, спецвиди (з 1944 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1944 р.).

До послуг спеціалістів автоматизована БД "Діалог-2".

Бібліотека Інституту проблем моделювання
в енергетиці HАH України

252680, Київ, вул. Генерала Наумова, 15.

Тел. (044) 444-98-98, факс (044) 444-05-86,

E-mail: evf@ipme.kiev.ua

Бібліотека заснована у 1983 р.. Фонд складає 35 тис. прим. (іноземні видання — 6,5 тис. прим.). Книг — 7 тис. прим.; періодичних видань — 26 тис. прим.; спецвидів — 1,5 тис. од. Обмінний фонд — 750 прим.

У фонді представлена література з питань математики, електротехніки, обчислювальної техніки, автоматики, технічної кібернетики, енергетики, механіки. Зберігається повний комплект журналу Інституту "Электронное моделирование".

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій, дисертації; систематичний — на книги (з 1981 р.). Створюється електронний каталог.

Картотеки: звітів, перекладів, мікрофіш, праць співробітників Інституту (з 1981 р.).

Бібліотека Інституту