LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

проблем енергозбереження HАH України

252070, Київ-70, вул. Андріївська, 19.

Тел. (044) 416-31-69, факс (044) 417-07-37.

Бібліотека створена в 1977 р. при Інституті електродинаміки АH УРСР, з 1991 р. — бібліотека Інституту проблем енергозбереження АН України. Фонд бібліотеки нараховує 45 тис. прим. (іноземні видання - 2,5 тис. прим.). Книг — 12 тис. прим.; періодичних видань — 34 тис. прим.; нормативно-технічних документів — 2 тис. од.; промислових каталогів — 120 од.; перекладів — 126 од.

У фонді представлена література з питань енергетики, фізики плазми, тепломасообміну та ін. Зберігається повний комплект журналу Інституту "Проблемы энергосбережения".

Каталоги: алфавітні — на книги (вітчизняні та зарубіжні), на періодичні видання (з 1977 р.); систематичні — на вітчизняні і зарубіжні книги (з 1977 р.), автореферати дисертацій, препринти (з 1993 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1977 р.).

Бібліотека Інституту газу HАH України

252113, Київ-113, вул. Дегтяревська, 39.

Тел. (044) 446-81-42, факс (044) 446-88-30.

Організована в 1950 р. як бібліотека Інституту використання газу в комунальному господарстві та промисловості АН УРСР, з 1963 р. - бібліотека Інституту газу АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 115 тис. прим. (іноземні видання - 41 тис. прим.). Книг — 35 тис.прим. (1,1 тис. — іноземні); періодичних видань — 71,2 тис. прим. (40 тис. — іноземні); спецвидів -9,5 тис. од.; перекладів — 4 тис. од. Обмінний фонд становить 2,7 тис. прим. (з 1953 р.).

У фонді представлена література з питань горіння, теплообміну, палива, металургії, хімії та хімічної технології, автоматизованого управління та регулювання, обчислювальної техніки, палива для автомобільних двигунів та ін. У складі основного фонду зберігається бібліотека академіка АН УРСР М.М.Доброхотова (550 прим. з питань металургії, виробництва чавуну та сталі, промислової теплотехніки, зварювання); повний комплект журналу Інституту "Экотехнологии и ресурсосбережение".

Каталоги: алфавітні — на книги, журнали, видання, що продовжуються, автореферати дисертацій, дисертації, звіти, видання особистої бібліотеки академіка М.М.Доброхотова, іноземну літературу; систематичні — на періодичні видання, видання, що продовжуються, іноземну літературу.

Картотека: праць співробітників Інституту (з 1950 р.).

VIII. ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ

Бібліотека Інституту фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського HАH України

252039, Київ-39, просп. Науки, 31.

Тел. (044) 265-66-60, факс (044) 265-62-16,

E-mail: ipcukr@sovamsu.sovusa.com

Заснована в 1927 р. як біліотека Українського інституту фізичної хімії Народного комісаріату освіти УРСР, з 1938 р. - бібліотека Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського АH УРСР, з 1969 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського АН УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 130 тис. прим. (61 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 36 тис. прим. (2,5 тис. — іноземні); періодичних видань — 92,5 тис. прим. (58,5 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 1,5 тис. од.

У фонді широко представлена література з питань фізичної хімії, хімічної фізики, теорії хімічної будови, неорганічної хімії, хімії високих енергій, кінетики та ін.

Зберігається іноземна періодика (близько 400 прим.), видана протягом першої половини XX ст., зокрема "Journal of the American chemical society" (1919 -1995 pp.), "Journal of physical chemistry" (1920-1995 pp.) та ін. Значна кількість журналів представлена багаторічними комплектами, зокрема, "Журнал Русского физико-химического общества" (1873-1930 рр.), "Журнал общей химии" (з 1931 р.), "Журнал физической химии" (з 1931 р.); повний комплект журналу Інституту "Теоретическая и экспериментальная химия".

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання і видання, що продовжуються, автореферати дисертацій, дисертації; систематичний - на книги (з 1927 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1927 р.).

Спеціалісти мають можливість отримувати інформацію із зарубіжних БД через Internet.

Бібліотека Інституту фізико-органічної хімії
і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка HАH України

340114, Донецьк-114, вул. Р.Люксембург, 70.

Тел. (0622) 55-80-04,

Заснована в 1967 р. як бібліотека Донецького відділення фізико-органічної хімії ордена Трудового Червоного Прапора Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського АН УРСР, з 1975 р. - бібліотека Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка АH УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 125 тис. прим. (41 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 13 тис. прим. (700 прим. — іноземні); періодичних видань — 79 тис. прим. (40 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 34 тис. прим.

У фонді представлена література з фізичної та органічної хімії, вуглехімії, а також з окремих суміжних питань математики, фізики, біології.

До фонду увійшла література з особистої бібліотеки члена-кореспондента АН СРСР, академіка АН УРСР, Героя Соціалістичної Праці О.І.Бродського (основна тематика фонду — фізична хімія).

Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1968 р.).

Картотека праць співробітників Інституту.

Спеціалісти мають можливість зв'язуватися із зовнішніми БД через електронну пошту.

Бібліотека Інституту загальної та неорганічної хімії
ім.В.І.Вернадського HАH України

252680, Київ-172, просп. Академіка Палладіна, 32(34.

Тел. (044) 444-02-61, телетайп 131750,

факс (044) 444-30-70,

E-mail: Postmaster@IONC.KIEV.UA

Заснована в 1931 р. як бібліотека Інституту хімії АН УРСР, з 1944 р. — бібліотека Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР, з 1995 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 194 тис. прим. (82 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 28 тис. прим. (2 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 135 тис. прим. (78 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 30,8 тис. од. (1,5 тис. од. — іноземні).

У фонді представлена література із загальної і неорганічної хімії, електрохімії, корозії металів, металургії, хімічної технології, з окремих суміжних питань фізики та математики.

Значна частина періодичних видань, а також видань, що продовжуються, представлена багаторічними комплектами: "Журнал Русского физико-химического общества" (1901-1930 рр.), "Известия Сектора платины и других благородных металлов" (з 1921 р.), "Журнал прикладной химии" (з 1930 р.), "Журнал физической химии" (з 1930 р.), "Химическая промышленность" (з 1930 р.), "Цветные металлы" (з 1930 р.), "Журнал общей химии" (з 1931 р.), "Журнал технической