LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

физики" (з 1931 р.), "Журнал экспериментальной и теоретической физики" (з 1931 р.), "Заводская лаборатория" (з 1933 р.), "Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Akademie des sciences" (1835 — 1939 рр., з 1964 р.), "Chemishes Zentralblatt" (з 1851 р.), "Journal of the Ameriсan chemical society" (з 1890 р.), "Annales de chimie" (1914- 1940 рр., з 1962 р.). У фонді зберігається повний комплект "Українського хімічного журналу", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1931 р.); предметний — на монографії (з 1949 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (знаходиться у відділі інформації).

Бібліотека Інституту сорбції та
проблем ендоекології HАH України

252024, Київ-24, вул. Шовковична, 30.

Тел. (044) 293-05-80, факс (044) 293-06-39.

Заснована в 1990 р. Бібліотечний фонд нараховує 3 тис. прим. (200 прим. — іноземні видання). Основна проблематика фонду: біотехнологія, біологія, імунологія, сорбенти, неорганічні сорбенти, очищення стічних вод, газів, гемосорбці

Каталоги: алфавітний — на книги (з 1991 р.); систематичний — на книги (з 1991 р.). Створюється електронний каталог.

Бібліотека Фізико-хімічного інституту
ім.О.В.Богатського HАH України

270080, Одеса-80, Чорноморська дорога, 86.

Тел. (0482) 61-81-31, факс (0482) 65-20-12.

Бібліотека організована в 1911 р. при Одеському відділенні Російського науково-технічного товариства, з 1921 р. — бібліотека Інституту прикладної хімії та радіології Одеського науково-технічного відділення, з 1926 р. по 1977 р. неодноразово змінювались назва та підпорядкування, з 1977 р. — бібліотека Фізико-хімічного інституту АН УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 137 тис. прим. (56 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 21 тис. прим. (850 прим. — іноземні); періодичних видань — 111 тис. прим. (54 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 5 тис.од. (1,5 тис. од. — іноземні).

Фонд представлений виданнями з питань хімії, біохімії, біоорганічної хімії, біотехнології, хімтехнології РЗЕ (рідкоземельних елементів). Зберігається ряд багаторічних комплектів журналів і видань, що продовжуються, зокрема: "Журнал прикладной химии" (з 1929 р.), "Журнал общей химии" (з 1931 р.), "Заводская лаборатория" (з 1932 р.), "Доклады АН СССР" (з 1938 р.), "Журнал аналитической химии" (з 1946 р.), "Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie" (з 1926 р.)," Chemisches Zentralblatt" (з 1944 р.), "Analytical chemistry" (з 1947 р.).

Каталоги: алфавітні — на книги та інші види видань (з 1896 р.), на періодичні видання (з 1885 р.); систематичний — на книги (з 1930 р.).

Картотеки: "Друкованих праць співробітників Інституту" (з 1969 р.), "ФХІ на сторінках преси" (з 1971 р.); перекладів (з 1978 р.), депонованих рукописів (з 1978 р.).

Бібліотека Інституту колоїдної хімії та
хімії води ім.А.В.Думанського HАH України

252680, МСП, Київ, просп. Вернадського, 42.

Тел. (044) 444-35-89, факс (044) 452-02-76,

телетайп 132030 "Аква".

Заснована в 1968 р. як бібліотека Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, з 1980 р. — бібліотека Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 116 тис. прим. (37 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 23 тис. прим. (800 прим. — іноземні); періодичних видань — 69 тис. прим. (29 тис. — іноземні); спецвидів - 24 тис. од.

У фонді представлена література з питань колоїдної, загальної, органічної, неорганічної та фізичної хімії, з аналітичної хімії, охорони природи, хімії та технології води. Зберігається ряд комплектів періодичних видань, зокрема,"Kolloid Zeitschrift" (з 1906 р.), повний комплект журналу Інституту "Химия и технология воды".

Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1969 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1930 р.).

Бібліотека Інституту органічної хімії HАH України

25366, Київ-94, вул. Мурманська, 5.

Тел. (044) 551-06-37, факс (044) 552-83-08,

телетайп 132687 "Фосфор".

Заснована в 1939 р. як бібліотека Інституту органічної хімії та технології АH УРСР, з 1945 р. — бібліотека Інституту органічної хімії АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 130 тис. прим. (75 тис. прим. - іноземних). Книг — 16 тис. прим. (2 тис. прим. — іноземних); періодичних видань — 99 тис. прим. (56 тис. прим. — іноземних); на мікроносіях — 16 тис. од.; спецвидів — 15 тис. од. (3 тис. — іноземних).

Основні розділи фонду: хімія, хімічна технологія, сільське господарство, медицина, фармакологія; фосфор — сірка — і фтороганічні сполуки, хімія гетероциклічних сполук, теорія колірності, полімери медичного призначенн

У фонді зберігаються багаторічні комплекти періодичних видань та видань, що продовжуються: "Журнал Русского физико-химического общества. Часть химическая" (1873-1930 рр.); "Журнал прикладной химии" (з 1924 р.); "Журнал физической химии" (з 1930 р.( "Журнал общей химии" (з 1931 р.); "Chemische Berichte" (з 1868 р.); "Bulletin de la Societe chimique de France" (з 1866 р.); повний комплект міжвідомчого збірника "Физиологически активные вещества", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на книги, журнали і видання, що продовжуються, автореферати дисертацій, дисертації; систематичний - на книги (з 1945 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1963 р.).

Спеціалісти мають можливість зв'язуватись із зовнішніми БД через електронну пошту.

Бібліотека Інституту біоорганічної хімії
та нафтохімії HАH України

253094, Київ-94, Мурманська, 1.

Тел. (044) 543-53-56, факс (044) 543-51-52,

E-mail: kukhar@bioorganic.kiev.ua

Бібліотека заснована у 1978 р. як бібліотека Сектора нафтохімії, з 1981 р. — Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АH УРСР, з 1989 р. - бібліотека Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії АH УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 57 тис. прим. (10 тис. прим. - іноземні). Книг — 11 тис. прим. (400 прим. — іноземні); періодичних видань — 45 тис. прим. (9 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од.

У фонді представлена література з проблем нафтохімії та переробки нафти, хімічної технології, біоорганіки, захисту рослин, фармакології. До складу фонду увійшла особиста бібліотека члена-кореспондента АH СРСР, академіка АH УРСР Гутирі В.С. Зберігаються повні комплекти збірника "Нефтепереработка и нефтехимия", журналу "Катализ и нефтехимия", які видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — вітчизняної літератури (з 1940 р.), іноземної літератури (з 1979 р.); систематичні — вітчизняної літератури (з 1940 р.), іноземної літератури