LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

(з 1979 р.), періодики (з 1979 р.).

Картотеки: дисертацій, авторефератів дисертацій; праць співробітників Інституту (з 1978 р.).

Бібліотека Інституту хімії
високомолекулярних сполук HАH України

253660, Київ-160, Харківське шосе, 48.

Тел.(044) 551-03-28, факс (044) 552-40-64.

Бібліотека організована в 1959 р. як бібліотека Інституту хімії полімерів і мономерів, з 1964 р. — бібліотека Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР. Бібліотечний фонд нараховує 95 тис. прим. (35 тис. прим. — іноземні видання). Книг — 18 тис. прим. (800 прим. — іноземних); періодичних видань — 70 тис. прим. (34 тис. прим. — іноземних); спецвидів — 7 тис. од.; мікрофільмів — 300 од.. Провідна тематика фонду — хімія, фізика і механіка полімерів, технологія полімерів (клеї, лаки, поверхньо-активні речовини). У фонді зберігаються багаторічні комплекти ряду видань: "Журнал Русского физико-химического общества" (1874-1930 рр.), "Журнал прикладной химии" (з 1930 р.), "Успехи химии" (1930-1941 рр., 1945-1978 рр.), "Журнал общей химии" (з 1931 р.); "Коллоидный журнал"(з 1935 р.); "Chemical abstracts" (з 1930 р.); "Makromoleku- lare Chemie" (з 1951 р.), "Polymer" (з 1964 р.); "Macromolecules" (з 1969 р.); "Journal of polymer science" (з 1946 р.); повний комплект збірника "Композиционные полимерные материалы", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1960 р.); систематичний — на книги (з 1960 р.).

Картотека праць співробітників Інституту (з 1960 р.). До послуг спеціалістів БД Інституту з теплофізичних властивостей полімерів.

IX. ВІДДІЛЕННЯ МОЛЕКУЛЯРHОЇ БІОЛОГІЇ, БІОХІМІЇ,
ЕКСПЕРИМЕHТАЛЬHОЇ ТА КЛІHІЧHОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Бібліотека Інституту біохімії
ім.О.В.Палладіна HАH України

252030, Київ-30, вул. Леонтовича,9.

Тел. (044) 224-90-37, факс (044) 224-50-36.

Заснована в 1925 р. як бібліотека Українського біохімічного інституту, з 1932 р. — бібліотека Інституту біохімії АН УРСР, з 1975 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна АН УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 76 тис. прим. (31 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 24 тис. прим. (2,3 тис. прим. - іноземні); періодичних видань — 51 тис. прим. (28 тис. прим. - іноземні). Обмінний фонд становить 5 тис. прим. видань Інституту.

У фонді представлена література з біохімії та ряду суміжних галузей — фізіології людини і тварин, мембранології, молекулярної біології, медицини, формакології, імунології. Зберігаються твори видатних вітчизняних вчених академіків АH України О.В.Палладіна, В.О.Бєліцера, М.Ф.Гулого, Р.В.Чаговця, члена-кореспондента АH України Д.Л.Фердмана; багаторічні комплекти іноземних журналів, зокрема, " Journal of biological chemistry" (з 1905 р.), "Biochemical journal" (з 1925 р.), "Annual review of biochemistry" (з 1932 р.), "Methods of enzymology" (з 1955 р.), "European journal of biochemistry" (з 1967 р.); повні комплекти "Українського біохімічного журналу" та збірника "Биохимия животных и человека", які видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на книги, журнали та видання, що продовжуються, автореферати дисертацій; систематичний — на книги.

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1956 р.); матеріалів з історії Інституту біохімії (з 1978 р.).

До послуг спеціалістів комп'ютерні БД за тематикою досліджень Інституту. Спеціалісти мають можливість отримувати інформацію з Internet.

В Інституті створено меморіальний музей академіка О.В.Палладіна, де зберігається особистий архів вченого.

Бібліотека Інституту фізіології
ім.О.О.Богомольця HАH України

252601, Київ-24, МСП, вул. Богомольця, 4.

Тел. (044) 291-42-17, факс (044) 293-34-31.

Заснована в 1931 р. як бібліотека Інституту експериментальної біології і патології Міністерства охорони здоров'я УРСР, з 1953 р. - (внаслідок об'єднання цього Інституту з Інститутом клінічної фізіології АН УРСР (бібліотека Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця АН УРСР, з 1967 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 97 тис. (42 тис. прим. — іноземні видання). Книг — 35 тис. прим.; періодичних видань — 60 тис. прим. Обмінний фонд нараховує 2,6 тис. прим.

У фонді представлена література з питань фізіології, нейрофізіології, патофізіології, цитології, анатомії, гістології, біофізики, а також з окремих суміжних питань фізики, хімічних, біологічних і медичних наук. Вичерпно представлені публікації академіка О.О.Богомольця. Є ряд цінних видань, зокрема: Конгеймъ. Общая патологія. Спб., 1878; Лабульбен А. Hовые элементы патологической анатоміи описательной и гистологической. Спб., 1879; Циглер Э. Руководство общей и частной патологической анатоміи и патогенеза с присоединеніемъ техники патолого-анатомическаго изслъдованія. К., 1883 та ін.; багаторічні комплекти періодичних видань, серед яких: "Врачебное дело" з 1919 р.), "Архив биологических наук" (з 1924 р.), "Архив анатомии, гистологии, эмбриологии" (з 1931 р.), "Архив патологии" (з 1946 р.), "Журнал высшей нервной деятельности" (з 1951 р.), "Physiological reviews" (з 1924 р.), "American journal of physioloqy" (з 1925 р.), "Juornal of general physiology" (з 1925 р.), " Journal of physiology" (з 1936 р.), "Journal of Neurophysiology" (з 1942 р.) та ін.; повні комплекти "Фізіологічного журналу" та журналу "Hейрофизиология" ("Neurophysiology"), які видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання і видання, що продовжуються, автореферати дисертацій, дисертації (з 1931 р.); систематичні — на книги, дисертації, автореферати дисертацій (з 1953 р.).

Картотека: праць співробітників Інституту (з 1945 р.).

Бібліотека Інституту мікробіології і
вірусології ім.Д.К.Заболотного HАH України

252143, Київ-143, вул. Заболотного, 154.

Тел. (044) 266-99-24, телекс 131391 "Вірус".

Заснована в 1930 р. як бібліотека Інституту мікробіології та епідеміології ім.Д.К.Заболотного Всеукраїнської академії наук, з 1936 р. — бібліотека Інституту мікробіології та епідеміології ім.Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1944 р. — бібліотека Інституту мікробіології ім.Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1963 р. — бібліотека Інституту мікробіології та вірусології ім.Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1978 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту мікробіології та вірусології ім.Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1994 р. - сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 111,4 тис. прим. (35,4 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 27 тис. прим. (3 тис. — іноземні); періодичних видань — 79,4 тис. прим. (29,6 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 5 тис.