LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

од. До складу фонду увійшла частина особистої бібліотеки академіка Д.К.Заболотного — 500 прим. з питань мікробіології та епідеміології.

Основна тематика фонду бібліотеки: загальна, промислова, сільськогосподарська, медична мікробіологія, вірусологія, вірусні хвороби рослин, а також суміжні питання загальної біології, генетики, сільського господарства, медицини. Серед цінних видань фонду щотижнева газета "Врач" (1891-1900 рр.), "Русский врач" (1902-1917 рр.), "Больничная газета Боткина" (1900-1903 рр.), "Архів біологічних наук" (1906-1939 рр.), "Annales de 'Institut Pasteur" (1892-1969 рр.) та ін. У фонді зберігається повний комплект "Мікробіологічного журналу", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на книги, журнали та видання, що продовжуються, автореферати дисертацій, дисертації та на літературу бібліотеки Д.К.Заболотного; систематичні — на книги, автореферати дисертацій (з 1950 р.).

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1901 р.); матеріалів з історії Інституту (з 1940 р.); видань Інституту (з 1932 р.).

Бібліотека Інституту молекулярної біології
і генетики HАH України

252627, Київ-143, вул. Заболотного, 150.

Тел. (044) 266-07-39, факс (044) 266-07-59.

Заснована в 1969 р. як бібліотека Сектора молекулярної біології та генетики Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1973 р. — бібліотека Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 80 тис. прим. (41 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 14,2 тис. прим. (1,3 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 60,4 тис. прим. (40,6 тис. — іноземні); спецвидів — 260 од. Обмінний фонд — 1,4 тис. прим. У фондах інших підрозділів Інституту: патентів — 780 од., нормативно-технічних документів — 1,5 тис. од.

В бібліотечному фонді представлена література з природничих наук, органічної хімії, генетики, молекулярної біології, біохімії, біофізики, медицини, селекції рослин. Зберігається особиста бібліотека академіка АН УРСР Зосимовича В.П. (920 прим.) з питань ботаніки, фізіології рослин і з проблем сільського господарства. У фонді зберігаються багаторічні комплекти іноземних журналів, серед яких "American journal of human genetics" (з 1983 р.), "Analytical biochemistry" (з 1969 р.), "Archives of biochemistry and biophysics" (з 1969 р.), "Biochemical and biophysical research communications"(з 1959 р.), "Biochimica et biophysica acta" (з 1947 р.), "Journal of molecular biology" (з 1970 р.), "Nucleic acids vesearch" (з 1976 р.); повний комплект журналу Інституту "Биополимеры и клетка".

Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1969 р.); систематичний — на книги, автореферати дисертацій (з 1969 р.).

Картотеки: матеріалів з історії Інституту (з 1969 р.); праць співробітників Інституту (веде відділ НТІ).

Інші підрозділи Інституту можуть надати автоматизовану БД "Current сontents".

Бібліотека Інституту проблем кріобіології
і кріомедицини HАH України

310015, Харків-15, вул. Переяслівська, 23.

Тел. (0572) 72-11-06, факс (0572) 72-00-84.

Заснована в 1973 р. як бібліотека Інституту проблем кріогенної біології та медицини АН УРСР, з 1975 р. — бібліотека Інституту проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 51,2 тис. прим. (17,5 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 11 тис. прим. (500 прим. — іноземні); періодичних видань — 40 тис. прим. (17 тис. прим. — іноземні); перекладів, дисертацій — 8 тис. од. У фонді представлена література з окремих питань фізики, хімії, а також з біології, біохімії, біофізики, кріобіології, імунології, кріомедицини, патології. Зберігається повний комплект журналу Інституту "Проблемы криобиологии".

Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання (з 1973 р.), автореферати дисертацій, дисертації (з 1974 р.), систематичний — на книги (з 1973 р.).

Картотеки: перекладів (з 1972 р.); статей про Інститут в періодичних виданнях та збірниках (з 1972 р.).

До послуг спеціалістів БД відділу науково-технічної інформації "Кріомедицина, кріобіологія, кріогенна техніка", "Кріобіологічні центри світу", "Праці співробітників Інституту".

Бібліотека Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології
ім.Р.Є.Кавецького HАH України

252022, Київ-22, вул. Васильківська, 45.

Тел. (044) 266-98-73, факс (044) 267-16-56.

Заснована у 1960 р. як бібліотека Українського науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної онкології МОЗ УРСР, з 1971 р. — бібліотека Інституту проблем онкології АН УРСР, з 1978 р. — бібліотека Інституту проблем онкології ім.Р.Є.Кавецького АН УРСР, з 1990 р. — бібліотека Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 65 тис. прим. (22 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 18,5 тис. прим. (1,5 тис. прим. - іноземні); періодичних видань — 40 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні); спецвидів — 6,5 тис. од. Обмінний фонд становить 900 прим.

Основна тематика фондів: загальна медицина, онкологія, патологія, фізіологія, канцерогенез, антиканцерогенез, молекулярна онкологія, біологія, радіобіологія, біохімія та біофізика, теоретична медицина.

У фонді зберігаються колекції особистих книг академіка АН СРСР О.О.Богомольця (1100 прим.), академіка АН УРСР Р.Є.Кавецького (500 прим. з питань патофізіології, онкології, імунології та ін.). Є ряд цінних видань 1890-1917 рр.; повний комплект журналу Інституту "Экспериментальная онкология".

Каталоги: алфавітні — на книги, журнали, дисертації (з 1945 р.); систематичний — на книги (з 1945 р.).

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1960 р.).

X. ВІДДІЛЕHHЯ ЗАГАЛЬHОЇ БІОЛОГІЇ

Бібліотека Інституту ботаніки
ім.М.Г.Холодного HАH України

252601, Київ, МСП, вул. В.Житомиpська, 28.

Тел. (044) 212-32-21.

Заснована в 1921 p. як бібліотека Ботанічного кабінету (Музею) і Геpбаpія Всеукраїнської академії наук, з 1931p. — бібліотека Інституту ботаніки АH УРСР, з 1971 p. — бібліотека Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного АH УРСР.

Бібліотечний фонд наpаховує 104 тис. прим. (47 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 48 тис. пpим. (6 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 54 тис. прим. (40 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од. Обмінний фонд — 2,5 тис. пpим.

У фонді пpедставлена літеpатуpа з усіх питань ботаніки, а також з суміжних питань загальної біології, палеонтології і мікpобіології. Hайбільш повно пpедставлена літеpатуpа з ембpіології і цитології, фізіології, біохімії, екології і геогpафії pослин. В бібліотеці зберігається цінне зібpання книг з ботаніки — видання XVIII-XIX ст.