LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

ч. книг — 26 тис. прим.; періодичних видань — 10 тис. прим.

Основна проблематика фонду — соціально-економічні процеси, співробітництво Російської Федерації, України та інших країн СHД, фінансово-промислові групи, державний устрій та державні політичні процеси в Росії, громадсько-політичне життя, етно-соціальні та конфесійні проблеми, Росія в контексті загально-європейської інтеграції, українська діаспора в Російській Федерації та інших країнах СHД.

Розпочато роботу по створенню нових каталогів.

XII. ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА

Бібліотека Інституту історії України HАH України

252001, Київ-1, вул. Грушевського, 4.

Тел. (044) 229-03-96, факс (044) 228-54-74.

Заснована в 1936 р. як бібліотека Інституту історії України АH УРСР, з 1952 р. — бібліотека Інституту історії АH УРСР, з 1991 р. - бібліотека Інституту історії України АH України.

Бібліотечний фонд нараховує 124 тис. прим. (21 тис. прим. - іноземні видання). Книги — 67 тис. прим. (7 тис. прим. — іноземні); періодичні видання — 53 тис. прим. (13 тис. прим. — іноземні); спецвиди — 4 тис. од. Обмінний фонд — 5 тис. прим.

У фонді представлена література з історії та історичних наук, з економіки, філософії, літературознавства, статистики, держави та права.

Значну цінність мають комплекти журналів, серед яких: "Русский вестник" (1819-1905 рр.); "Отечественные записки" (1846-1884 рр.); "Чтения в императорском обществе истории и древностей российских" (1846-1848 рр.; 1858-1915 рр.); "Университетские известия" (1861-1919 рр.); "Чтения в Историческом обществе Hестора Летописца" (1888-1896 рр.; 1898-1914 рр.); "Русская старина" (1870-1907 рр.); "Киевская старина" (1882-1906 рр.) та ін. У фонді зберігається повний комплект "Українського історичного журналу", який видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на книги, журнали, видання, що продовжуються, автореферати дисертацій, дисертації, карти; систематичний — на книги (вітчизняні).

Картотеки: "Історія Києва" (з 1967 р.); праць співробітників Інституту (з 1938 р.).

Бібліотека Інституту філософії HАH України

252601, Київ-1, МСП-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Тел. (044) 228-41-78, факс (044) 228-57-95.

Заснована в 1946 р. Бібліотечний фонд нараховує 60 тис. прим. (11,8 тис. прим. — іноземні видання). Книг — 38 тис. прим.; періодичних видань — 17,7 тис. прим.; спецвидів — 4,3 тис. од. Обмінний фонд видань Інституту — 678 прим. (з 1947 р.).

У фонді бібліотеки представлена література з проблем філософії та суспільних наук у цілому, з історії релігії, атеїзму, логіки, етики, естетики, психології, а також з філософських проблем природничих, історичних, економічних, технічних наук.

До складу фондів увійшла колекція книг професора Б.О.Фохта (4 тис. прим., з них 2 тис. — видання іноземними мовами). Більша частина колекції — твори визначних філософів — Арістотеля, Гегеля, Платона та ін., а також література про них; монографії з логіки, історії філософії, філософських питань природознавства. Зберігаються повні комплекти журналів "Вопросы философии" (з 1956 р.); "Вопросы психологии" (з 1947 р.); журнал Інституту "Філософська і соціологічна думка (до 1989 р. — "Філософська думка").

Каталоги: алфавітний і систематичний — на всі види вітчизняних і зарубіжних видань.

Картотеки: ГДК (з 1947 р.); "Філософська література, що вийшла в Україні" (статті з періодичних видань і видань, що продовжуються, тематичних збірників з 1809 р.); праць співробітників Інституту (з 1947 р.).

Бібліотека Інституту соціології HАH України

252021, Київ-21, вул. Шовковична, 12.

Тел. (044) 291-50-90, факс (044) 291-56-96,

E-mail: Root@ISNAU.Kiev.UA

Заснована в 1991 р.

Бібліотечний фонд нараховує 17 тис. прим. (1,7 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 14 тис. прим.; періодичних видань — 2,5 тис. прим. (1,7 тис. прим. — іноземні).

Основна тематика: соціологія, соціальна економіка, соціальна психологія, культурологія, історія громадської думки.

В бібліотеці вичерпно представлені видання Центру етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інстутуту, в тому числі матеріали досліджень української діаспори.

Бібліотека Інституту національних відносин
і політології HАH України

252011, Київ — 11, вул. Кутузова, 8.

Тел. (044) 295-69-98, факс (044) 295-77-22.

Заснована в 1928 р. як бібліотека Комісії по Жовтневій революції і громадянській війні на Україні, з 1929 р. по 1934 р. - бібліотека Інституту історії партії і Жовтневої революції на Україні, з 1939 р. — бібліотека Українського філіалу Інституту Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б), з 1956 р. — бібліотека Інституту історії партії ЦК КП України — філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, з 1990 р. — бібліотека Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України, з 1992 р. — бібліотека Інституту національних відносин і політології АH України.

Бібліотечний фонд нараховує 120 тис. прим.. Книг — 93 тис. прим.; періодичних видань — 27 тис. прим. В бібліотеці зберігається фонд дисертацій з історії Компартії України. Наукову цінність має "Женевський фонд" (нелегальні видання різних партій до 1917 р.). За ряд років зберігаються журнали "Киевская старина" та"Русское богатство".

Основна тематика, згідно якої розпочато комплектування фонду з 1992 р. — національні відносини в Україні, прогнозування їх розвитку, теоретичні, правові, соціально-політичні та етно-психологічні механізми регулювання міжнаціональних конфліктів, історичні, соціально-політичні та культурологічні проблеми розвитку національних та етнічних груп в Україні, українці в інших республіках; проблеми етнополітології в зарубіжному українознавстві; теоретичні та прикладні проблеми політології, політичні партії, громадські рухи, міжнаціональні проблеми в Україні.

Каталоги: алфавітний — на вітчизняні та зарубіжні видання (з 1944 р.); систематичний — на вітчизняні книги (з 1944 р.); на зібрання матеріалів "Україніка".

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1992 р.); періодичних видань (з 1917 р.); за тематикою досліджень Інституту.

Бібліотека Інституту держави і права
ім.В.М.Корецького HАH України

252001, Київ -1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Тел. (044) 228-45-82.

Заснована в 1949 році як бібліотека Сектора держави та права АН УРСР, з 1969 р. — бібліотека Інституту держави і права АН УРСР, з 1990 р. — бібліотека Інституту держави і права імені В.М.Корецького АH УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 78 тис. прим. (26 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 36 тис. прим.; періодичних видань — 41 тис. прим. (22 тис. прим. — іноземні). Обмінний фонд налічує 2,3 тис. прим. (з 1953 р.).

У