LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

фонді представлена література з питань держави та права, зокрема держави та права України, а також з окремих суміжних питань історії, економіки, політики і філософії.

Зберігаються роботи видатних юристів кінця XIX — початку XX ст. Ю.Гамбарова, К.Побєдоносцева, Г.Шершеневича; багаторічні комплекти законодавчих матеріалів України та інших країн, зокрема Франції, Росії, Польщі, Болгарії; повний комплект журналу Інституту "Право України" (з 1922 р. по 1991 р. — "Радянське право"); а також видання Інституту, зокрема, збірники наукових праць "Правова держава" (з 1992 р.).

В Інституті зберігається особиста бібліотека ученого-юриста, академіка HАH України В.М.Корецького (2,5 тис. прим. переважно зарубіжних видань з міжнародного права). В ній представлені матеріали Міжнародного суду (Гаага) з 1920 р., Асоціації міжнародного права, звіти, огляди практики з міжнародного права окремих країн, зібрання праць визначних юристів — міжнародників.

Каталоги: алфавітні — вітчизняних книг (з 1950 р.); іноземних книг (з 1954 р.); авторефератів дисертацій; дисертацій; періодичних видань та видань, що продовжуються; систематичні каталоги — вітчизняних книг (з 1950 р.), авторефератів дисертацій, іноземних книг (з 1954 р.).

Картотека: праць співробітників Інституту (з 1949 р.).

В журналі "Право України" ("Радянське право") бібліотека вміщує покажчик юридичної літератури, виданої в Україні.

До послуг спеціалістів комп'ютерна БД "Інформаційна система нормативних актів України" Верховної Ради України.

Бібліотека Інституту українознавства
ім.І.Крип'якевича HАH України

290026, Львів-26, вул. Козельницька, 4.

Тел. (0322) 76-51-60.

Заснована в 1931 р. В 1962-1967 рр. Інститут входив до складу Львівського університету, з 1967 р. — бібліотека Інституту суспільних наук АН УРСР, з 1993 р. — бібліотека Інституту українознавства ім.І.Крип'якевича АH України.

Бібліотечний фонд нараховує 26 тис. прим. (6 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 12 тис. прим. (3 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 11 тис. прим. (3 тис. прим. — іноземні).

У фонді представлена література з суспільних наук в цілому, з історії, археології, мовознавства, з питань історії філософської думки в Україні, релігієзнавства та української культури, комп'ютерного аналізу українознавчих дисциплін.

Обмінний фонд нараховує 15 тис. прим. видань Інституту (з 1958 р.).

У фонді бібліотеки зосереджені матеріали створеного при Інституті науково — дослідного іноваційного центру "Рятівна археологічна служба", зокрема журнал "Studia archaеologica".

Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги.

Картотека: праць співробітників Інституту (з 1980 р.); літератури з діаспори (з 1990 р.).

Бібліотека Інституту археології HАH України

252014, Київ-14, Видубицька, 40.

Тел. (044) 296-51-42.

Філіал бібліотеки у Ольвійському історико-археологічному заповіднику Інституту археології.

392244, Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Парутіно.

Заснована в 1921 р. при Антрополого-етнологічному кабінеті ім.Ф.К.Волкова АН УРСР. У 1934 р. включена до складу Інституту історії матеріальної культури АН УРСР. З 1938 р. — бібліотека Інституту археології АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 113 тис. прим. (22 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 76 тис. прим. (8 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 36 тис. прим. (14 тис. прим. — іноземні). Обмінний фонд — 30 тис. прим.

Основна тематика фондів — археологія, а також окремі суміжні питання історії, філософії, етнографії, мистецтва, релігії, наукознавства, геології та географії, антропології, нумізматики, музеєзнавства.

У фонді зберігається ряд цінних видань, зокрема: Полное собрание русских летописей. Тт.1-24. Спб., 1841-1921; Отчеты Археологической комиссии. Спб., 1859-1916; Древности. Труды Московского археологического общества. Тт.1-25. М., 1867-1916; Труды археологических съездов. Тт.1-15. М., 1871-1916; Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Тт.1-24. К., 1879-1914; "Записки Hаукового товариства ім.Т.Г.Шевченка" (1892-1937 рр.); "Записки Українського наукового товариства в Києві" (1908-1914 рр.).

До складу фондів увійшла література з особистих бібліотек видатних учених: академіка будівництва і архітектури СРСР В.Г.Заболотного — з питань мистецтва та давньої архітектури; академіка АН УРСР П.П.Єфіменка — з питань геології, антропології, нумізматики, давньої історії, археології, етнографії, музеєзнавства, мистецтва; д.і.н., професора В.П.Петрова — з питань давньої історії, археології, етнографії, мовознавства, фольклористики; д.і.н. професора М.Я.Рудинського — з питань антропології, давньої історії, археології, етнографії, музеєзнавства, мистецтва; д.і.н. П.Н.Шульца - з питань археології, давньої історії Криму; професора Ф.К.Волкова - з питань археології, нумізматики, антропології, етнографії, мистецтва. Зберігається повний комплект журналу Інституту "Археологія".

Обмінний фонд — 30 тис. прим.

Каталоги: алфавітні — на вітчизняні та зарубіжні книги, автореферати дисертацій, видання, що продовжуються; систематичні - на вітчизняні та зарубіжні книги (з 1921 р.).

Картотеки: матеріалів з вітчизняних та зарубіжних журналів (вибірково з 1963 р.); праць співробітників Інституту (з 1930 р.); тематичних збірників (з 1963 р.); іноземних журналів (з 1950 р.); статей з "Известий Археологической комиссии" (1901-1918 рр.); рецензій на матеріали з питань давньої історії та археології (з 1946 р.); праць видатних вчених — археологів СРСР та УРСР (з 1946 р.).

Бібліотека Кримського філіалу
Інституту археології HАH України

333007, Сімферополь, вул. Ялтинська, 2.

Тел. (0652) 23-20-72.

Заснована в 1970 р.

Бібліотечний фонд нараховує 13 тис. прим. Основна тематика - археологія, історія, етнографія, філософія, релігія, мистецтво, географія, архітектура.

У фонді є багато цінних видань XVIII — XIX ст.

Каталоги: алфавітні і систематичні — на книги, періодичні видання (з 1975 р.).

Бібліотека Інституту української археографії
та джерелознавства ім.М.С.Грушевського HАH України

252601, Київ-1, МСП-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Тел. (044) 228-41-78.

Організована в 1991 р. як бібліотека Інституту української археографії АH України, з 1995 р. — сучасна назва.

Бібліотечний фонд нараховує 3 тис. прим. Основна тематика: теоретичні та методичні проблеми археографії, джерелознавства та джерелознавчих наук, історія економічного, суспільно-політичного, наукового життя в Україні, історія церкви, етнографія, фольклористика, іконографія, картографія, право; зарубіжні джерела історії України. У