LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

фонді зберігаються енциклопедії українознавства, комплекти журналу "Архіви України", що видає Інститут.

Каталоги: алфавітні — на вітчизняні та зарубіжні книги; систематичний — на вітчизняні книги.

Картотеки: картотека статей (з 1992 р.); картотека праць співробітників Інституту (з 1962 р.).

Бібліотека Одеського археологічного музею HАH України

270026, Одеса-26, вул. Ласточкіна, 4.

Тел. (0482) 25-63-22.

Бібліотека існує з 1825 р. як бібліотека Одеського міського музею старовини, пізніше — Музею товариства історії та старовини, Всеукраїнського історичного музею, Державного археологічного музею, з 1971 року — бібліотека Одеського археологічного музею АН УРСР.

Бібліотечний фонд нараховує 27 тис. прим. (7,5 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 25 тис. прим. (6,6 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 1,5 тис. прим. (700 прим. — іноземні).

Основна тематика фондів — археологія, історія, етнографія, релігія, нумізматика та ін. Ядро фонду складає зібрання Одеського товариства історії та старожитностей (1839-1922 рр.) — видання XVII-XIX ст. з історії, історії стародавнього світу, класичної філології, античної літератури, а також "Записки Одесского общества истории и древностей", монографії, друковані каталоги та покажчики товариства. Зберігаються комплекти видань, що продовжуються та періодичних видань, зокрема "вестники" Харківського, Московського, Ленінградського університетів; "Вестник древней истории", "Советская археология", "Вопросы архивоведения" та ін.

Фонди музею — одна з найбагатших колекцій археологічних джерел з історії Північного Причорномор'я, а також пам'яток стародавніх Єгипту, Греції, Риму, монет різних країн і часів.

Каталоги: алфавітний каталог книг.

XIII. ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Бібліотека Інституту літератури
ім.Т.Г.Шевченка HАH України

252601, Київ-601, вул. Грушевського,4.

Тел. (044) 229-05-03, факс (044) 228-58-81.

Заснована в 1926 р. як бібліотека науково-дослідного інституту Тараса Шевченка, з 1936 р. — бібліотека Інституту української літератури ім.Т.Г.Шевченка АH УРСР, з 1952 р. — бібліотека Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка АH УРСР.

Бібліотечний фонд налічує 140 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 99 тис. прим. (7 тис. прим. — іноземні видання); періодичних видань — 38 тис. прим. (13 тис. прим. - іноземні видання). Обмінний фонд — 4 тис. прим. (видання Інституту з 1966 р.).

У фонді представлені видання з питань літературознавства, теорії та історії української літератури, а також російської та зарубіжної літератур; видання з філософії, історії, культури, фольклору та мистецтвознавства.

Є цінні зібрання української драматургії ХІХ-ХХ ст.; зберігаються літературні альманахи і збірники "Молодик" (за 1843 та 1844 рр.), "Сніп" (1841); "Ластівка" Є.Гребінки (1841); "Русалка Дністрова" (1837); "Вінок русинів на обжинки" (1846); "Записки о Южной Руси", "Малорусский литературный сборник" (Саратов, 1859) та ін.; "Кобзар" Т.Шевченка (Прага, 1876, СПб., 1907, 1911) та ін., прижиттєві видання "Енеїди" І.Котляревського, творів І.Франка; періодичні видання XIX — XX ст., що виходили в Україні: "Зоря Галицкая" (1848-1860 рр.); "Світ" (1881-1882 рр.); "Киевская старина" (1882-1906 рр.), "Літературно-науковий вісник" (1898-1932 рр.), "Правда" (1867-1898 рр.), "Записки Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка" (1892-1935 рр.), "Основа" (1861-1862 рр.), "Труды Киевской духовной академии" (1860-1917 рр.); "Червоний шлях" (1923-1936 рр.), "Гарт" (1924-1932 рр.),"Життя і революція" (1925-1934 рр.), "Критика" (1928-1938 рр.) та ін.; а також російські: "Современник" (1840-1884 рр.), "Русское богатство" (1895-1917 рр.), "Русский вестник" (1856-1906 рр.), "Вестник Европы" (1807-1917 рр.), "Исторический вестник" (1880-1916 рр.) та ін.

Серед цінних надходжень останніх років — "Україніка Канади і США" (післявоєнних років); останнє американське видання "The World book enciclopedia". У фонді зберігається повний комплект журналу Інституту "Слово і час" (з 1957 по 1990 рр. — "Радянське літературознавство"). У відділі рукописних фондів і текстології Інституту зберігаються архіви українських письменників, діячів науки і культури XVIII-XX ст.; зібрано найціннішу і найбагатшу колекцію фондів класиків української літератури XVII-XX століть: І.Величковського, Г.Сковороди, І.Котляревського, Т.Шевченка, С.Руданського, О.Бодянського, Марка Вовчка, Панаса Мирного, М.Драгоманова, І.Франка (разом з колекцією давніх рукописів та його особистою бібліотекою, що нараховує понад 12 тис. томів рідкісних та унікальних видань), Є.Гребінки, Г.Квітки-Основ'яненка, І.Манжури, Я.Щоголева, М.Старицького, Олени Пчілки, Лесі Українки, І.Hечуя-Левицького, В.Стефаника, Ольги Кобилянської, О.Маковея, М.Черемшини, С.Васильченка, П.Тичини, В.Сосюри, Г.Епіка, В.Поліщука, М.Семенка, М.Рильського, З.Тулуб, Я.Галана, С.Скляренка, М.Бажана, С.Тудора, Ю.Яновського, О.Гончара, В.Симоненка, В.Стуса та багатьох інших. Розпочато активне поповнення фондів матеріалами В.Винниченка, М.Грушевського, О.Олеся, О.Ольжича.

Зберігаються особисті бібліотеки І.Франка, М.Сиваченка, книжкова колекція "Шевченкіана" Ю.Меженка.

Каталоги: алфавітні та систематичні — на всі види видань вітчизняної літератури та на зарубіжні книги (з 1944 р.).

Картотеки: періодичних вітчизняних та зарубіжних видань (з 1944 р.), дисертацій (з 1972 р.); друкованих праць співробітників Інституту (з 1926 р.).

Спеціалісти мають можливість зв'язуватись із зовнішніми абонентами через електронну пошту.

Бібліотека Інституту мовознавства
ім.О.О.Потебні HАH України

252601, Київ-601, вул. Грушевського, 4.

Тел. (044) 229-17-93.

Заснована в 1921 р. як бібліотека Інституту української наукової мови АН УРСР, з 1930 р. — бібліотека Інституту мовознавства АН УРСР, з 1945 р. — бібліотека Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні АН УРСР, з 1972 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні АН УРСР, з 1994 р. — бібліотека Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні HАH України та Інституту української мови НАН України.

Бібліотечний фонд нараховує 103 тис. прим. (38 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 59 тис. прим. (19 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 33 тис. прим. (20 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 104 тис. од.

В основному фонді представлена література з усіх питань мовознавства, а також ряду суміжних наук — історії, етнографії, фольклору, літературознавства та філософських наук.

До складу фонду частково увійшла література з особистих бібліотек професора, заслуженого діяча науки УРСР М.К.Грунського (література з славістики), професора