LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

І.В.Шаровольського (література з романо-германського мовознавства). Представляє інтерес бібліотечка з фризької мови (150 прим.), подарована Фризькою АH. Бібліотека має комплекти ряду іноземних журналів: "American speech" (1925-1995 pp.), "Language" (1967-1995 pp.), Slavia" (1922 — 1993 pp.), "Journal of Ukrainian graduate studies University of Alberta" (1976-1980 pp.); зберігається повний комплект журналу Інституту "Мовознавство" (з 1967 р.).

Обмінний фонд — 6 тис. прим. видань Інституту (з 1949 р.).

У фондах інших підрозділів Інституту зберігаються архіви, зокрема, картотеки: етимологічного словника української мови; словника мови Т.Г.Шевченка; частотного словника сучасної української художньої прози, а також ономастичний архів.

Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1921 р.), систематичний — на книги (з 1921 р.).

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1950 р.); за тематикою досліджень Інституту.

До послуг спеціалістів комп'ютерні БД Інституту: "Генеральний реєстр українських слів", "Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.", "Українська лінгвістична термінологія", "Словник морфем української мови", "Лексична картотека української мови", "Лексична діалектична картотека", "Ономастична картотека" та ін.

Бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім.М.Т.Рильського HАH України

252601, Київ-1, вул. Грушевського, 4.

Тел. (044) 228-15-76, факс (044) 229-45-22.

Заснована в 1936 р. як бібліотека Інституту українського фольклору АН УРСР, з 1942 р. — бібліотека Інституту народної творчості та мистецтва АН УРСР, з 1944 р. — бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, з 1964 р. - бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського АН УРСР, з 1992 р. — бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського АH України.

Бібліотечний фонд налічує 92 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 49 тис. прим. (5 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 35 тис. прим. (15 тис. — іноземні); спецвидів - 8 тис. од.

У фонді представлена література з етнології, фольклору і фольклористики, літературознавства, образотворчого мистецтва, музики, театру, кіномистецтва та інших суміжних дисциплін.

Серед старих видань — нотні та образотворчі матеріали ХІХ ст. До складу фондів бібліотеки увійшла колекція книг (7534 прим.) заслуженого діяча мистецтв УРСР, відомого музикознавця, фольклориста, педагога і критика М.О. Грінченка. У фонді зберігається повний комплект журналу Інституту "Hародна творчість та етнографія" (з 1925 р.).

Обмінний фонд видань Інституту нараховує 6 тис. прим. (з 1946 р.).

Для фахівців особливу цінність становить науково-галузевий архів "Рукописні фонди" — унікальне і найбільше в Україні зібрання матеріалів, пов'язаних з традиційною народною культурою, професійним музичним, образотворчим і театральним мистецтвом України. Серед рукописних фондів — матеріали з середини XIX ст. Зберігаються фонди Етнографічної комісії ВУАH, кабінетів музичної етнографії, національних меншин, художніх та етнографічних товариств, особисті фонди та колекції видатних діячів української культури - фольклориста, етнографа В.Гнатюка; музикознавця, фольклориста М.Грінченка; фольклориста, музикознавця, композитора і літературознавця Ф.Колесси; українських живописців К.Костанді, Г.Світлицького; композитора М.Лисенка; історика мистецтв Ф.Ернста; а також частина матеріалів архіву поета М.Т.Рильського, пов'язана з його діяльністю в Інституті.

Каталоги: алфавітний і систематичний на всі види видань (з 1936 р.).

Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1936 р.); тематична за профілем діяльності Інституту (книги, статті з періодичних видань з 1957 р.).

До послуг спеціалістів комп'ютерна БД "Путівник по рукописних фондах Інституту".

Бібліотека Інституту народознавства HАH України

290000, Львів, проспект Свободи, 15.

Тел. (0322) 72-70-12.

Створена в 1951 р. на базі фондів двох бібліотек — Міського промислового музею (заснованого в 1874 р.) та Етнографічного музею при Науковому товаристві ім.Т.Г.Шевченка (заснованого в 1895 р.). В 1951-1963 рр. — бібліотека Державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР, у 1963-1969 рр. — бібліотека Державного музею етнографії та художнього промислу Міністерства культури УРСР, у 1969-1982 рр. — бібліотека Музею етнографії та художнього промислу АН УРСР, з 1982 р. — бібліотека Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського АH УРСР, з 1992 р. — бібліотека Інституту народознавства АН України.

Бібліотечний фонд нараховує 59 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 24 тис. прим. (16 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 9 тис. прим. (4 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 26 тис. од.

У фонді представлена література з питань історії, етнографії, мистецтва, археології, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, народних художніх промислів. В основу формування фонду було покладено ідею висвітлення розвитку матеріальної культури народів світу, матеріальної і духовної культури українського народу. Фонди бібліотеки багаті образотворчими матеріалами, колекціями листівок і документальних фото.

У фонді зберігаються багатоілюстровані зарубіжні видання ХІХ - початку ХХ ст. з історії, етнографії, фольклору, історії мистецтва, музеєзнавства; праці українських і польських вчених в галузі етногрфії; журнали мистецтвознавчого характеру російською, польською, німецькою, французькою, англійською мовами.

Обмінний фонд нараховує 555 прим.

Каталоги: алфавітний, систематичний — на книги; предметний — на видання до 1939 р.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК БІБЛІОТЕК

Для зручності вказується місто, в якому знаходиться бібліотека
(крім бібліотек, розташованих у м. Києві). Б і б л і о т е к а

 • Археологічного музею HАH України (м.Одеса)
 • Ботанічного саду HАH України (м.Донецьк)
 • Головної астрономічної обсерваторії HАH України
 • Державного природознавчого музею HАH України (м.Львів)
 • Інституту археології HАH України
 • Кримського філіалу Інституту археології HАH України (м.Сімферополь)
 • Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH України (м.Севастополь)
 • Карадазького філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH України
 • Одеського філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH України
 • Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії HАH України
 • Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна HАH України
 • Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного HАH України
 • Інституту газу HАH України
 • Інституту

 •