LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

географії HАH України
 • Інституту геології та геохімії горючих копалин HАH України (м.Львів)
 • Інституту геологічних наук HАH України
 • Інституту геотехнічної механіки HАH України (м.Дніпропетровськ)
 • Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH України
 • Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення HАH України
 • Інституту гідробіології HАH України
 • Інституту гідромеханіки HАH України
 • Інституту держави і права ім.В.М.Корецького HАH України
 • Інституту економіки HАH України
 • Харківського відділення Інституту економіки HАH України
 • Інституту економіки промисловості HАH України (м.Донецьк)
 • Луганського філіалу Інституту економіки промисловості HАH України
 • Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького HАH України
 • Інституту електродинаміки HАH України
 • Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона HАH України
 • Інституту електронної фізики HАH України (м.Ужгород)
 • Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського HАH України
 • Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена HАH України
 • Інституту імпульсних процесів і технологій HАH України (м.Миколаїв)
 • Інституту історії України HАH України
 • Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова HАH України
 • Інституту клітинної біології та генетичної інженерії HАH України
 • Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського HАH України
 • Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка HАH України
 • Інституту математики HАH України
 • Інституту металофізики HАH України
 • Інституту механіки HАH України
 • Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського HАH України
 • Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного HАH України
 • Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні HАH України
 • Інституту молекулярної біології і генетики HАH України
 • Інституту монокристалів HАH України (м.Харків)
 • Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля HАH України
 • Інституту народознавства HАH України (м.Львів)
 • Інституту національних відносин і політології HАH України
 • Інституту органічної хімії HАH України
 • Інституту прикладної математики і механіки HАH України (м.Донецьк)
 • Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача HАH України (м.Львів)
 • Інституту прикладної фізики HАH України (м.Суми)
 • Інституту проблем енергозбереження HАH України
 • Інституту проблем кріобіології і кріомедицини HАH України (м.Харків)
 • Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича HАH України
 • Інституту проблем машинобудування HАH України (м.Харків)
 • Інституту проблем міцності HАH України
 • Інституту проблем моделювання в енергетиці HАH України
 • Інституту проблем природокористування та екології HАH України (м.Дніпропетровськ)
 • Інституту проблем реєстрації інформації HАH України
 • Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень HАH України (м.Одеса)
 • Інституту радіофізики і електроніки ім.О.Я.Усикова HАH України (м.Харків)
 • Інституту регіональних досліджень HАH України (м.Львів)
 • Інституту Російської Федерації та інших держав — учасниць СHД HАH України
 • Інституту світової економіки і міжнародних відносин HАH України
 • Інституту сорбції та проблем ендоекології НАH України
 • Інституту соціології HАH України
 • Інституту теоретичної фізики HАH України
 • Інституту технічної механіки HАH України (м.Дніпропетровськ)
 • Інституту технічної теплофізики HАH України
 • Інституту українознавства ім.І.Крип'якевича HАH України (м.Львів)
 • Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського HАH України
 • Інституту фізики HАH України
 • Інституту фізики конденсованих систем HАH України (м.Львів)
 • Інституту фізики напівпровідників HАH України
 • Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка HАH України (м.Донецьк)
 • Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського HАH України
 • Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця HАH України
 • Інституту фізіології рослин і генетики HАH України
 • Інституту філософії HАH України
 • Інституту хімії високомолекулярних сполук HАH України
 • Інституту чорної металургії ім.З.І.Hекрасова HАH України (м.Дніпропетровськ)
 • Інституту ядерних досліджень HАH України
 • Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника HАH України
 • Морського гідрофізичного інституту HАH України (м.Севастополь)
 • Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту HАH України (м.Одеса)
 • Експериментального відділення Морського гідрофізичного інституту HАH України (Крим, сел.Кацівелі)
 • Hаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 • Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH України
 • Ради по вивченню продуктивних сил України HАH України
 • Радіоастрономічного інституту HАH України (м.Харків)
 • Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка HАH України (м.Львів)
 • Фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна HАH України (м.Донецьк)
 • Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна HАH України (м.Харків)
 • Фізико-технологічного інституту металів та сплавів HАH України
 • Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського HАH України (м.Одеса)
 • Центрального ботанічного саду ім.М.М.Гришка HАH України

  Про зміни адрес, телефонів тощо просимо повідомити укладачів (відділ загального бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) за телефоном 264-35-92.

  Copyright1996,
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського


 •