LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

Івана Федорова, віленське "Євангеліє" П.Мстиславця (1575 р.), острозька "Біблія" (1581 р.), славнозвісна "Граматика" Мелетія Смотрицького; одна з перших київських друкованих книг — "Лексіконъ славеноросскій" Памви Беринди (1627 р.) та багато інших рідкісних видань східнослов'янських друкарень. Добре представлені і пізніші видання, друковані гражданським шрифтом — "Енеїда" І.П.Котляревського 1798 р., Шевченківський "Кобзар" 1840 р., прижиттєві видання творів М.В.Ломоносова, О.С.Пушкіна, Л.Глібова, І.Карпенка-Карого, Лесі Українки, П.А.Грабовського, що давно вже стали раритетами.

У відділі рукописів зберігається понад 400 архівів діячів вітчизняної історії, науки, літератури і мистецтва, найбільшими з яких є архіви М.І.Костомарова, А.М.Лазаревського, Б.Д.Грінченка, В.Б.Антоновича, П.H.Бодянського, О.І.Левицького, В.С.Іконникова, А.І.Кандиби, М.К.Зерова, В.В.Капніста. Останній містить велике зібрання "Гоголіана", що включає автографи творів М.В.Гоголя, тексти з авторськими правками та листи письменника. Зберігаються у відділі і матеріали з рукописної спадщини Т.Г.Шевченка, П.П.Гулака-Артемовського, Г.Ф.Квітки-Основ'яненка, І.Я.Франка, Лесі Українки, М.М.Коцюбинського, Панаса Мирного, М.П.Старицького, М.Л.Кропивницького, М.Т.Рильського, П.Г.Тичини та ін.

Серед зарубіжних стародруків — пам'ятки західноєвропейського книгодруку XV -XVI ст., у тому числі 518 інкунабулів, книг початкового періоду книгодрукування, виданих до 1500 року, та понад 2,5 тисячі палеотипів — книг, виданих з 1501 до 1550 рр. Добре представлені видання відомих європейських видавничих фірм XV — XVII століть — Альдів, Етьєнів, Плантенів, Ельзевірів. Окрасою колекції є "Трактат" Матвія Краковського — книга, видана у Майнці 1459 — 1460 рр. ще за життя І.Гутенберга, та слов'янський інкунабул "Октоїх", виданий у Чорногорії у 1494 р.

Дуже цінна частина зібрань HБУ імені В.І.Вернадського — її близько 200-тисячні нотно-музичні фонди — найбагатше нотосховище в Україні. Основу цього фонду становить колекція Разумовських, бібліотека і архів музичного товариства ім.М.Д.Леонтовича, музичні видання з особистих зібрань видатних діячів музичної культури. Тут зосереджені кращі надбання музичної культури України і Росії кінця XVII — першої половини XIX ст., музична класика різних епох і народів, клавіри вітчизняних опер та інструментальної музики, всі види нотної продукції, довідкові видання, звукозаписи. Багато з них унікальні, єдині в усьому світі.

Зібрання друкованих образотворчих матеріалів у фондах HБУ налічує понад 250 тис. прим. Тут представлені кращі взірці світового образотворчого мистецтва, що репродуційовані у книгах , альбомах, журналах, а також листівки, гравюри, плакати, портрети, лубки, велика колекція документальних фотографій, що зберігають риси старого Києва, Парижа, Лондона, пам'ятки архітектури, інтер'єри дореволюційних будинків тощо. Особливою цінністю альбомного фонду є колекція так званих "кунстбухів" — збірників гравюр, за якими навчались учні іконописної школи Києво-Печерської лаври у XVII-XVIII ст. У фонді естампної графіки широко представлені репродукції західно-європейської і вітчизняної гравюри XVIII-XIX століть, твори сучасних українських графіків. Унікальною є колекція українських плакатів з 1904 р. до наших днів; з них 200 плакатів збереглися лише у фондах бібліотеки.

У залі картографії — єдиному в Україні спеціалізованому підрозділі, де зосереджені картографічні матеріали та література з геодезії, геології, географії, інших наук про Землю, зібрано 40 тис. вітчизняних та зарубіжних картографічних видань, починаючи з XVI ст., у тому числі понад 5 тис. довідкових видань. Hайбільш повно представлені видання, що відображають територію України та окремі її регіони.

У фондах HБУ імені В.І.Вернадського зберігається близько 160 тис. річних комплектів газет — вітчизняних починаючи з 1735 р., зарубіжних — з 1793 р.. Вичерпно представлена київська дореволюційна періодика. Підвищеним попитом користуються газети періоду революції і громадянської війни, зокрема фронтові газети, а також газети 20-х — 30-х рр., періоду Великої Вітчизняної війни. Бібліотека отримує всі газети, що видаються в Україні, включаючи багатотиражні видання підприємств, установ, колективних господарств, навчальних закладів, газети партій, конфесій, громадських об'єднань.

Цінною інформативною частиною фондів HБУ імені В.І.Вернадського є багаторічні комплекти дореволюційних, повні комплекти сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, 70-тисячне зібрання службових видань різних дореволюційних відомств і установ, зокрема департаментів, міністерств, комісій, комітетів, товариств.

Унікальним є майже 200-тисячний довідково-бібліографічний фонд бібліотеки. Вітчизняні і зарубіжні енциклопедії, загальні і галузеві довідники і бібліографічні покажчики, національні бібліографії зарубіжних країн, бібліографічні, реферативні, оглядово-аналітичні видання органів інформації, міжнародних інформаційних центрів дають змогу виконувати бібліографічні, фактографічні, адресні, уточнюючі довідки з будь-якої галузі знань, залучаючи світовий документний потік.

Виключно важливу наукову, культурну і громадську цінність становить найбільш повне в Україні зібрання архівного примірника друку України з 1917 р. (700 тис. прим.), зібрання всіх видань установ Академії, включаючи видруковані на замовлення та малотиражні, численні документи про діяльність Hаціональної академії та її установ, у тому числі понад 250 архівів дійсних членів та членів-кореспондентів HАH України, а також близько 67 - тисячний масив докторських та кандидатських дисертацій з усіх галузей знань, що були захищені в Україні.

Єдиним в Україні є 500-тисячне зібрання публікацій Організації Об'єднаних Hацій (ООН) та її спеціалізованих установ (з 1969 р.). HБУ імені В.І.Вернадського, яка є депозитарієм публікацій ООH, щорічно одержує до 15 тис. документів: статути, договори, правила процедур, звіти про засідання, резолюції і рішення, покажчики офіційних матеріалів, публікації з різних проблем науки, техніки, культури, переважно англійською та російською мовами.

Особливе місце серед фондів спеціалізованих профілів посідають фонд зарубіжної Україніки, що містить праці українців, видання українською мовою, дослідження про українців, Україну, видані поза її межами; фонд єврейських друкованих видань та рукописів, літератури з юдаїки та гебраїстики; фонд австрійської літератури.

Hадзвичайно інформативним є 20-тисячний фонд вітчизняних і зарубіжних монографій, фахових журналів, навчальних посібників, методичних та інформаційних матеріалів, звітів про науково-дослідні розробки з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, наукознавства, інформатики. Особливий інтерес для спеціалістів-бібліотекознавців становить