LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки Національної Академії Наук України

одне з найповніших зібрань документів, що відображають становлення та розвиток бібліотечної справи в Україні у 20-ті - 30-ті рр. XX ст., а також ретельно підібраний масив сучасних вітчизняних і зарубіжних видань з питань автоматизації бібліотечних та інформаційних процесів.

Система каталогів:

 • генеральний (службового користування) і читацький (загального користування) алфавітні каталоги книг, надрукованих гражданським шрифтом;
 • систематичний каталог книг, надрукованих гражданським шрифтом;
 • алфавітний та систематичний каталоги книг, надрукованих латинським шрифтом;
 • зведені алфавітний та систематичний каталоги іноземних книг, що централізовано надійшли до фондів бібліотек наукових установ HАH України (з 1970 р.);
 • каталог журналів і видань, що продовжуються, надрукованих гражданським шрифтом;
 • каталог журналів і видань, що продовжуються, надрукованих латинським шрифтом;
 • алфавітний та систематичний каталоги дисертацій;
 • алфавітний каталог авторефератів дисертацій;
 • каталог архівного фонду творів друку України (з 1917 р.);
 • каталоги окремих книжкових колекцій основного книгосховища;
 • каталоги на фонди галузевих та спеціалізованих відділів.

Основні бібліографічні картотеки:

 • законодавчих та директивних матеріалів Верховної Ради та Уряду України (з 1985 р.);
 • премій в галузі науки і техніки, літератури і мистецтва (з 1972 р.);
 • персоналій (з 1950 р.);
 • з загальних питань літературознавства (з 1950 р.);
 • назв художніх творів (з 1950 р.);
 • журнальних публікацій літературно-художніх творів письменників України і зарубіжних країн (з 1950 р.);
 • рецензій на літературні твори, вистави, кінофільми (з 1970 р.);
 • з історії періодичної преси (з 1956 р.);
 • з історії міст України та зарубіжних країн (з 1952 р.);
 • праць співробітників HБУ імені В.І.Вернадського (з 1970 р.);
 • численні картотеки, що в різних аспектах розкривають зміст наявних у фондах HБУ картографічних матеріалів, газет, рукописів, образотворчих матеріалів, нотно-музичної літератури, тощо.
У задоволенні інформаційних потреб читачів все вагоміше місце посідають БД вітчизняних та іноземних інформаційних установ. Серед них найбільш інформативними є БД на машиночитаних носіях інформації: бібліографічні — "Scince сitation index", "Current contens" (Інститут наукової інформації, США), каталог бібліотеки Конгресу США з предметним та іменним покажчиками (з 1968 р.); покажчик перекладних видань ЮHЕСКО — "Index translationum" (з 1979 р.); повнотекстові БД законодавчих та нормативних документів України "Закон", "Кодекси" (Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"), а також локальні БД, створені у HБУ: проблемно-орієнтована бібліографічна БД з питань ринкової економіки (відділ довідково-бібліографічного обслуговування), рефератів газетних статей (Служба інформаційно-аналітичного забезпечення), гіпертекстові БД "Державні і політичні діячі України у дзеркалі преси" та "Преса про російських лідерів" (лабораторія прогнозо-аналітичної бібліотметрії).

Розпочаті роботи по створенню БД з актуальних питань економічного, політичного та культурного життя України, розвитку науки на основі аналітичних оглядів, що їх готує для адміністрації Президента, комісій Верховної Ради, Президії HАH України, Міністерства оборони, інших міністерств і відомств Служба інформаційно-аналітичного забезпечення HБУ імені В.І.Вернадського. Ведеться наповнення БД "Зовнішньоекономічне життя України", "Екологічне життя України", "Економічні правопорушення і злочини", "Оборонна безпека України".

Важливим джерелом інформації мають стати бібліографічні та фактографічні комп'ютерні БД, що їх ведуть підрозділи бібліотеки: довідкових і бібліографічних зарубіжних видань; зарубіжних видань, що надходять шляхом міжнародного книгообміну (відділ комплектування іноземною літературою); національної бібліографії України (Інститут української книги та Інститут рукопису); джерел національної біографістики і алфавітний словник видатних діячів України (Інститут біографічних досліджень), електронна енциклопедія "Книжкова спадщина України" (Центр бібліотечно-інформаційних технологій).

З 1995 р. ведеться наповнення електронного каталогу нових надходжень.

HБУ імені В.І.Вернадського зв'язується із зовнішніми абонентами через електронну пошту та Web-вузол, який надає можливість обмінюватися інформацією в діалоговому режимі.

Бібліотека обслуговує наукових працівників, спеціалістів господарчого комплексу, викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів вузів; забезпечує аналітичною інформацією органи державної влади і управлінн

Платні бібліотечні послуги: мікрофільмування, фото- та ксерокопіювання видань з фондів HБУ імені В.І.Вернадського, виїзні книжкові виставки на замовлення установ та організацій, письмові бібліографічні довідки, редагування згідно з ДEСТами бібліографічних списків, консультації з оформлення бібліографічного апарату дисертацій, монографій, статей, курсових і дипломних робіт, заняття із студентами по оволодінню бібліотечно-бібліографічними знаннями на замовлення навчальних закладів, письмові та усні переклади наукової літератури та документів з іноземних мов та на іноземні, друкування, зчитування, корегування матеріалів іноземними мовами, пошук та підбір газетних публікацій, надання права фотознімання документів з фондів книгозбірні.

Як головна бібліотека держави HБУ імені В.І.Вернадського має статус науково-дослідного інституту, що веде наукову розробку проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформатики і на цій основі визначає стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні, координує діяльність найкрупніших наукових бібліотек. З метою комплексного вирішення наукових проблем у структурі бібліотеки створені науково-дослідні підрозділи: інститути бібліотекознавства, рукопису, української книги, архівознавства, біографічних досліджень; наукові центри - інформаційно-аналітичний, до складу якого входить служба інформаційно-аналітичного забезпечення структур влади; а також бібліотечно-інформаційних технологій, культурно-просвітницький, редакційно-видавничий, консервації і реставрації документів.

Бібліотека є методичним центром для бібліотечних закладів наукових установ HАH України, вона організовує і координує роботу зі створення автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи HАH України.

HБУ імені В.І.Вернадського підтримує творчі зв'язки з науковими бібліотеками багатьох країн світу, є членом ІФЛА, Міжнародної асоціації академічних бібліотек і науково-інформаційних центрів, Бібліотечної Асамблеї Євразії, веде міжнародний книгообмін з 1497 партнерами з 78 країн.

ЛЬВІВСЬКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІМ. В.СТЕФАНИКА HАН УКРАЇНИ

290601, Львів, МСП-1, вул. Стефаника, 2.
Т е л