LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки та інформаційні служби: міжнародне культурне співробітництво (з досвіду роботи зарубіжних культурно-інформаційних центрів в Україні)

проблем. Водночас вони постачають підручники і інші матеріали для підтримки освітніх та навчальних програм.

Бібліотеки і навчальні центри організовують свою інформаційну роботу, виходячи з місцевих потреб (у Центральній та Східній Європі - це переважно англомовне навчання), але всі вони дають можливість широкого вибору літератури та періодичних видань з тих напрямів, за якими працює Рада. Бібліотеки забезпечені аудіо- і ві-деоматеріалами, мають сучасні комп’ютерні засоби зв’язку, що забезпечують доступ до британських та європейських засобів надання інформації й баз даних.

Крім обслуговування відвідувачів, бібліотеки надають серію додаткових послуг - готують спе-ціальну інформацію для урядових структур країни перебування та місцевих бібліотек, влаштовують виставки нової літератури і періодики, беруть участь у численних книжкових ярмарках та конференціях з питань книговидавництва й бібліотечної справи.

Представництво Британської Ради в Україні працює з 1992 р. Доступ до британських досягнень та досвіду в галузі освіти і перепідготовки, науки та культури Рада здійснює через свої осередки й центри англійської мови в Києві, Донецьку, Львові, Харкові та Одесі. Ці заклади пропонують спектр інформації про освіту, науку і культуру у Великій Британії, консультують викладачів англійської мови, керують проектами технічної допомоги від імені міжнародних фінансових організацій.

Спеціальний випуск “Британського вісника” був присвячений п’ятиріччю перебування Ради в Україні і, певною мірою, узагальнив результати її функціонування в нашій державі. Протягом цього часу постійна підтримка процесів реформування і розвитку в провідних галузях діяльності управлінського апарату знаходилася серед найважливіших цілей Ради. Існуючи спочатку у формі партнерства щодо надання інформаційної та консультативної допомоги в таких галузях, як державне управління і реформа державної служби, співробітництво далі перейшло до реформи юридичної та фінансової сфери, до запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в банківському секторі.

Допомагаючи законотворчому процесу в Україні, Рада консультувала наших експертів у царинах цивільного, комерційного й адміністративного права, надавала тексти законодавчих актів Великої Британії у таких ділянках, як пенітенціарна система, законодавство в сфері інтелектуальної власності та прав дітей, координувала проекти Фонду “Know How” стосовно державного управління.

У 1995 р. Рада спільно з британською компанією “International Book Development” ініціювала програму навчання і надання допомоги представникам українського книговидання. Завдяки фінансуванню від Європейського Союзу, британського посольства в Україні та власним ресурсам Рада провела сім інтенсивних курсів, які відвідали 180 старших управлінців і фахівців видавничої справи. У Києві та Харкові було організовано дві великі книжкові виставки й семінари за темами: “Книготоргівля у Британії сьогодні”, “Як отримати британські книжки” та “Операції з закордонними авторськими правами”. Після закриття експозицій книжки було передано українським бібліотекам безкоштовно.

Один з нових проектів Ради в Україні - “Інформаційне суспільство”, сконцентрований на бібліотечних проблемах. На початку реалізації цього проекту в Інформаційному центрі Ради було проведено круглий стіл “Бібліотеки в інформаційному суспільстві” за участю керівників регіонального відділення Ради, представників міжнародних організацій в Україні, керівників українських бібліотек, бібліотечної громадськості.

Директор у справах Центральної та Східної Європи Британської Ради Енн Возенкрафт, її директор в Україні Макл Берд відзначили, що Рада приділяє особливу увагу розвиткові ініціатив світового інформаційного суспільства, розв’язує проблеми підвищення ролі бібліотек в інформаційному суспільстві через підтримку професійного зростання, співробітництва з національними бібліотеками та розвитку професійних об’єднань бібліотечних працівників.

Учасники мали можливість ознайомитися з дослідженнями й програмами Європейського Союзу, котрі опікуються роллю бібліотек у новому інформаційному суспільстві. Моніка Сегберт, експерт Європейської Комісії з програми “Телематика для бібліотек”, розповіла про розвиток бібліотек у країнах Європейського Союзу, їхні досягнення у використанні інформаційних технологій, наданні нових послуг, у процесі взаємообміну ресурсами.

Джон Міллер, регіональний інформаційний координатор Ради по Східній Європі, наголосив, що в інформаційній сфері Британія завоювала надзвичайно сильні позиції. Існує добре розвинена інфраструктура інформаційних послуг, котра включає такі всесвітньо визнані установи, як Британська бібліотека, потужні наукові та спеціалізовані бібліотечні мережі, а ще функціонують поважні організації, що займаються консультаціями та навчанням у галузі інформації2.

Застосовуючи техніку SWOT (сильні й слабкі сторони, можливості та небезпеки), учасники круглого столу проаналізували ситуацію, в якій сьогодні опинились бібліотеки України. До слабких сторін бібліотечного комплексу було віднесено: психологічну неготовність і практичну непідготовленість бібліотекарів до нововведень, споживацьке ставлення держави й суспільства до бібліотек, що призводить до браку належної матеріальної бази та підриває їх імідж; не налагоджено партнерство й скоординованість роботи бібліотек. Серед позитивних сторін було відзначено традиції, сильний кадровий потенціал, прагнення до прогресивних змін, доступність і відкритість бібліотек. Учасники дискусії дійшли висновку, що можливості подальшого розвитку бібліотечної сфери полягають в інтенсивнішому і цілеспрямованішому професійному розвиткові, утворенні мережі, яка б забезпечила доступ до нагромаджених ресурсів, у вивченні та обміні досвідом із колегами, розвитку ініціативи бібліотечних працівників.

Отже, питання підтримки і розвитку бібліотечної справи стає сьогодні одним з найголовніших у пріоритетах діяльності Британської Ради в Україні.

Iнформаційну агенцію США (United States Information Agency) - USIA було утворено у 1953 р. як незалежну установу в структурі уряду з метою об’єднання здійснюваних за кордоном інформа-ційних програм та підвищення їх ефективності. До компетенції USIА було віднесено й керівництво радіостанцією “Голос Америки”, але освітні та обмінні програми залишились у компетенції Державного департаменту США3.

Традиційним напрямом діяльності подібних організацій USIA, але не головним, є підтримка та керівництво освітніми й культурними обмінними програмами, переговорами з цих питань4.

У рамках діяльності USIA представлені й культурно-мистецькі проекти, зокрема “Книжкова програма” та “Мистецька Америка”. Понад 650 тис. прим. книжок, англійською та 15 іншими мовами надруковано і розповсюджено в світі останнім часом.

Діяльність Інформаційної служби Сполучених Штатів в Україні спрямована на розвиток демо-кратичних засад та громадянської освіти, сприяння економічним реформам5.

Крім USIS, основною інституцією для реалізації культурно-інформаційної діяльності в Україні є America House - Американський дім, який поєднує в собі бібліотеку та інформаційний центр. Його завданням було створити зразок американської бібліотеки за системою, організацією доступу до інформації та обслуговування. На базі бібліотеки проводиться комплекс заходів для бібліотечних працівників, зокрема спрямованих на використання американського досвіду популяризації бібліотечної справи, запровадження новітніх інформа-ційних технологій. Діє тут і професійний “бібліотечний клуб” для працівників бібліотек Києва, які