LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки та інформаційні служби: міжнародне культурне співробітництво (з досвіду роботи зарубіжних культурно-інформаційних центрів в Україні)

володіють англійською мовою.

Американський дім в Україні займається певною роботою з організації культурного співробітництва, хоча цей напрям діяльності явно не є пріоритетним. Це насамперед співробітництво з музеями та влаштування виставок, підтримка спільних проектів у музейно-виставковій сфері. За видавничою програмою, Американським домом здійснено переклади близько 40 книжок з різних галузей знань. З допомогою USIS готується передача “Вікно в Америку”, яка виходить в ефір на першому національному каналі Українського телебачення.

Важливим напрямом роботи Американського дому в Україні, як й інших культурно-інформа-ційних центрів, є організація вивчення англійської мови та надання допомоги в її викладанні. У центрі з вивчення мови та ресурсному центрі для вчителів можна отримати нові підручники, допоміжні матеріали, в т.ч. аудіо та відео.

З 1998 р. бібліотеку Американського дому реорганізовано в інформаційно-ресурсний центр. Це створює можливість віднайти інформацію про головні напрями американського демократичного досвіду, якими є демократизація всіх сфер життя, верховенство права, відкритість уряду, ринкова економіка, незалежність засобів масової інформації тощо. Серед інших пріоритетів інформаційно-ресурсного центру - політика США стосовно американських та європейських структур безпеки, роль громадськості в американських політичних дебатах, роль громадянської освіти в демократичному суспільстві, громадська обізнаність і полі-тична діяльність у галузі коригування проблем навколишнього середовища.

Отже, робота USIS в Україні акцентується на інформаційному забезпеченні, яке адресується передусім владним, академічним та бізнесовим структурам. За роки існування служби намітилась тенденція до розбудови бібліотечної сфери, насамперед її інформаційної функції.

Німеччина реалізує культурно-інформаційну діяльність за кордоном через мережу культурно-освітніх центрів, що мають назву Гете-Інститут (Німецький культурний центр). Вони засновані в 1951 р., представлені 168 установами у 73 країнах. За дорученням уряду ФРН, Гете-Інститут виконує широкомасштабні завдання в галузі культурної політики в світі, опікуючись розвитком німецької мови за кордоном, сприяючи міжнародному співробітництву в сфері культури.

Гете-Інститут тісно співробітничає зі школами, університетами, спілками вчителів німецької мови та центрами освіти для дорослих і надає допомогу вчителям німецької мови в поліпшенні методів викладання, зокрема проводяться семінари з підвищення кваліфікації з методики та дидактики викладання іноземної мови, надаються навчальні матеріали, стипендії та гранти, пропонуються мовні курси для певних груп фахівців, для дітей та юнацтва під час канікул. Усі мовні курси функ-ціонують під гаслом “Вивчаючи німецьку мову - знайомимося з Німеччиною”. При Гете-Інституті, як і при більшості культурно-інформаційних центрів інших країн, можна скласти іспити, що визнаються на міжнародному рівні.

Разом з партнерами в країнах перебування Гете-Інститут організовує та сприяє різноманітним заходам, зокрема конференціям, лекціям, семінарам з питань науки, культури й мистецтва, авторським читанням, теле- та радіосемінарам, влаштуванню вистав і концертів тощо. До сфери діяльності Гете-Інститутів належить спектр заходів для керівних кадрів та фахівців, організація їх навчання і стажування у ФРН.

Основною ланкою Гете-Інституту в Україні є бібліотека з найпотужнішим серед усіх зарубіжних культурно-інформаційних представництв в Україні фондом літератури, аудіо- та відеозаписів. Її фонди складаються з понад 4000 книжок, трьох щоденних газет, 38 тижневих і спеціалізованих журналів, близько 350 відеокасет, понад 500 компакт-дисків та аудіокасет, 30 CD-ROМів для швидкого й зручного пошуку інформації. Приблизно такі ж фонди мають філії Гете-Інституту - Німецькі читальні зали у Львові та Харкові.

Отже, перевага віддається розвитку бібліотечної справи як провідному засобу міжнародного гуманістичного спілкування, проектам, що тим чи іншим чином пов’язані з обміном інформацією, книжковою справою, популяризацією літератури та новітніх технологій.

Досвід показує: потреба в інформації про Німеччину в Україні досить велика і охоплює різні напрями. Бібліотека Гете-Інституту надає інформацію та літературу з таких галузей: філософія, психологія, економіка і менеджмент, право, екологія, мистецтво, архітектура й дизайн, кіно, театр, музика, німецькомовна література, історія, географія тощо. Важливою складовою фонду є фахова література з бібліотекознавства, оскільки одним із завдань Гете-Інституту є ознайомлення бібліотекарів України з ноу-хау на прикладі німецьких бібліотек. На відміну від Американського дому, робота Гете-Інституту значно більше адресована широкому загалу користувачів.

За часів соціалістичного табору питаннями поширення німецької мови, історії та культури на теренах СРСР опікувалась Німецька Демократична Республіка. З політичних міркувань відбувалося певне “дозування” інформації й ідеологічне забарвлення цієї роботи. З цих причин в українських бібліотеках була відсутня значна кількість видань німецькою мовою, особливо це стосувалося австрійської культурної спадщини.

Після 1989 р. Міністерство закордонних справ Австрії розпочало досить амбіційну програму щодо заснування австрійських бібліотек. Відтоді створено понад 35 таких закладів у різних країнах постсоціалістичного простору. В Україні відкрито чотири австрійські бібліотеки - в Києві, Львові, Чернівцях і Харкові.

Австрійську бібліотеку в столиці України створено у 1992 р. (Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3, НБУВ). Її фонд становить близько п’яти тис. од. - книги, газети, журнали, в т.ч. приблизно 30 найменувань періодичних видань, нетрадиційні носії інформації - мікрофіші, аудіо- та відеокасети. Бібліотека забезпечує інформацією не лише відвідувачів, а й різні установи міста, в т.ч. органи державної влади. Партнерами бібліотеки є понад 30 організацій в Австрії, серед них бібліотека Авст-рійської Академії наук, Австрійська національна бібліотека, Бібліотека Австрійського інституту Східної та Південно-Східної Європи, Відділ культури магістрату Відня.

Діяльність Австрійської бібліотеки в Києві засвідчила пріоритетність тенденції наукового співробітництва в гуманітарній сфері, зокрема філософії, літератури й літературознавства, теорії та історії культури, книговидавничої справи. Це зумовлено структурою книжкового фонду, спрямованістю інтересів користувачів, певними історичними традиціями українсько-австрійських зв’язків.

За час існування Австрійська бібліотека в Києві реалізувала декілька цікавих і змістовних проектів, зокрема пройшли спільний українсько-австрійський симпозіум “Українська література в Австрії, австрійська - в Україні”, міжнародні семі-нари “Діалектика національної свідомості” (до 1000-річчя Австрії) та “Відень і розвиток слов’янських культур ХIХ - ХХ ст.”, круглий стіл з питань перекладу та видання австрійської літератури в Україні, семінар австрійських бібліотек у нашій державі. За участю бібліотеки й Посольства Австрії в Україні видано ряд тематичних випусків журналу “Ковчег”, де відбито українсько-австрійські культурні і літературні зв’язки, три номери журналу “Вікно в світ”, присвячені австрійській літературі.

Тут постійно відбуваються книжкові виставки, презентації творів австрійських авторів, перекладених українськими літераторами та випущені видавництвами “Основи” (Вольфганг Краус “Нігілізм сьогодні”, Людвіг Віттенштайн “Філософські дослідження”, Крістоф Рансмайр “Останній світ”, Карл Поппер “Відкрите суспільство та його вороги”,