LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії

Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії


10 жовтня 2002 р. у рамках міжнародної наукової конференції відбувся круглий стіл "Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії" (наук. кер. – канд. іст. наук, с. н. с. НБУВ О. В. Воскобойнікова-Гузєва; зав. відділу Книжкової палати України В. Г. Волох; учений секретар – н. с. НБУВ С. М. Масловська), в роботі якого взяли участь 38 учасників. Це керівники, наукові співробітники, провідні фахівці національних, наукових, вищих навчальних закладів і галузевих бібліотек, члени редакційних колегій і співробітники редакційних відділів фахових часописів України.

На круглому столі було заслухано 20 доповідей та повідомлень з різних питань розвитку бібліотечної професії і фахової періодики, охарактеризовано тенденції взаємовпливу в цьому процесі. Відбулись презентації часопису "Світ дитячих бібліотек", електронного проекту "Український молодіжний комп'ютерний альманах", демонстрації БД інформаційно-аналітичної системи "Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в пресі".

Точилася жвава дискусія, учасники круглого столу обговорили актуальні питання розвитку і функціонування фахових періодичних видань. Відзначалося, що наукові журнали з творчим стажем: "Бібліотечний вісник", "Вісник Книжкової палати" – посіли чільне місце у науковому і культурному житті країни. Важливо і те, що користувач має до них як традиційний, так і онлайновий доступ. Четвертий рік функціонування часопису "Бібліотечна планета" показав, що це своєрідне видання, гармонійно поєднуючи науку і практику, ввійшло в життя бібліотечної громадськості, стало настільним журналом для бібліотечних працівників різних систем і відомств у всіх регіонах країни.

Одним із важливих чинників розвитку національної культури і бібліотечної галузі стала поява нових бібліотекознавчих періодичних видань. Під час заходу відбулася презентація нового фахового журналу для працівників дитячих книгозбірень "Світ дитячих бібліотек", засновниками якого стали Українська асоціація працівників бібліотек для дітей та Державна бібліотека України для дітей. Учасники круглого столу сприйняли появу нового професійного журналу як значну подію у бібліотечному житті країни, відзначили актуальність змісту та якісне поліграфічне оформлення видання. Це видання несе в маси нові ідеї, які стають творчим поштовхом для фахового росту бібліотекарів, а отже, і для підвищення якості інформаційного обслуговування юних читачів. Схвальним є те, що на його сторінках знайшлося, крім суто бібліотечних проблем, місце для письменників, бібліотекознавців, літературознавців, висвітлення доробку окремих працівників дитячих бібліотек, вітання ювілярам тощо.

Про підвищення ролі бібліотек у житті суспільства свідчить і поява багатьох публікацій про бібліотеки і бібліотечну діяльність на шпальтах центральних та регіональних видань. Питанням донесення цієї інформації до користувачів шляхом побудови інформаційно-аналітичної системи "Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в пресі" була присвячена низка повідомлень працівників НБУВ. Окрему увагу було приділено виданням ЮНЕСКО онлайнового доступу як джерелу професійної інформації, охарактеризовано методику і технологію відбиття бібліотечної періодики України у БД "Україніка наукова" та УРЖ "Джерело", висвітленню місця бібліотечної періодики в системі передплатних видань, використанню їх бібліотечними фахівцями з освітньою та науковою метою.

Проте у виступах багатьох учасників відзначалося, що розвиток фахових періодичних видань, а отже і підвищення їхньої поліграфічної якості, збільшення періодичності випуску, можливість представлення їх електронних версій онлайнового доступу гальмується слабкою комп'ютерно-телекомунікаційною базою редакцій бібліотечних часописів. Реалії бібліотечно-інформаційної діяльності, розширення меж та ускладнення змісту праці бібліотечних працівників потребують відповідних змін у змісті і формі фахових видань як джерел професійної інформації і фахової самоосвіти.

Зокрема, зав. відділу НПБУ Л. І.Бейліс у своїй доповіді "Місце часопису "Бібліотечна планета" в системі бібліотечної періодики України" зазначив, що від початку існування журнал шукає свою нішу у системі періодичних фахових бібліотечних видань. Журнал розраховано на широкий загал бібліотечних фахівців, що працюють у закладах будь-якого підпорядкування і рівня. Вважаючи своїм основним читачем бібліотекаря-практика, журнал вважає необхідним публікувати і наукові статті. Утримувати баланс між цими двома початками допомагає принцип "Друкуємо такі практичні матеріали, які підлягають науковому узагальненню, такі наукові розвідки, які можуть використовуватися практиками". Система рубрик часопису розвивається із часом, віддзеркалюючи ускладнення завдань, що поставали перед бібліотечною спільнотою, а отже, і перед фаховим часописом. Особливою проблемою є налагодження ефективної взаємодії між журналом і його читачами, які одночасно є його авторами.

Зав. відділу наукових видань НБУВ, відп. секретар редколегії журналу "Бібліотечний вісник" Н. М. Маслакова у своєму виступі "Бібліотечний вісник" як фаховий журнал: тенденції розвитку", зокрема, зазначила, що ускладнення завдань бібліотечних й інформаційних установ, поява нових напрямів наукової і практичної діяльності потребують від видавців фахової періодики відповідного реагування. Усвідомлюючи значення фахових видань для професійного зростання бібліотечних працівників, розуміючи їхню потребу в інформації з актуальних питань, працюємо у напрямі розширення та актуалізації тематики нашого часопису, плануємо активніше висвітлювати на його сторінках як напрацювання вітчизняних науковців, так і зарубіжний досвід. Редакція "Бібліотечного вісника" як фахового періодичного видання вбачає своє призначення насамперед у задоволенні інформаційних потреб бібліотечних працівників, сприянні розвитку бібліотекознавчої, книгознавчої наук.

Канд. іст. наук, с. н. с. НБУВ Н. Г. Солонська підкреслила у своєму виступі: "Упродовж уже майже 85-річного існування Національна бібліотека України, що випливає з аналізу періодичних та неперіодичних видань, які установа видавала, починаючи з 1918 р., постійно тримала в полі зору проблему бібліотечної освіти, самоосвіти, формування бібліотечної професії, питання підвищення кваліфікації через систему різних освітних форм. Бібліотека – замовник фахівців свого профілю і тому вона повинна бути в курсі справ підготовки відповідних спеціалістів". Так, наприклад, "Журнал бібліотекознавства та бібліографії" (видання Всенародної бібліотеки України) в 1923 р. висвітлював стан підготовки середнього бібліотечного персоналу, що було надважливо для того часу, в 1929 р. – програму дворічних курсів бібліотекознавства. Кадрова проблема ніколи не втрачала гостроти для бібліотечної галузі. Це випливає зі статей М. Ясинського, В. Козловського, Н. Піскорської, проблематику яких продовжено вже в 1993–2001