LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)

Ірина Чабан

Автоматизація Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І ВернадськогоПроаналізовано аспекти автоматизації інформаційно-бібліотечних технологій на пункті запису читачів (ПЗЧ) Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського (НБУВ) протягом 1995–2001 рр. Розглядаються можливості, переваги та недоліки автоматизованих інформаційних систем (АIС), які були розроблені впродовж цих років та введені в експлуатацію на ПЗЧ, а також інформаційних і програмних засобів, що використовувалися в процесі створення цих АIС. Впровадження АIС дало змогу істотно підвищити ефективність обслуговування читачів на ПЗЧ НБУВ.

Роботи з метою автоматизації бібліотечних процесів на ПЗЧ НБУВ розпочато в 1994 р. і проводилися в рамках створення інтегрованої автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи Бібліотеки. Відповідно до вимог співробітників пункту запису (ПЗ) було розроблено автоматизоване робоче місце ПЗЧ. (АРМ ПЗЧ реалізоване на ПЕОМ у середовищі операційної системи MS-DOS (версія 5.0 і вище)).

Для забезпечення його розробки та функціонування використовувалась інформаційно-пошукова система (ІПС) CDS/ISIS/M (розроблена в ЮНЕСКО і призначена для автоматизації роботи бібліотек, музеїв, архівів та інших організацій, що обробляють великі обсяги документальної інформації), яка реалізує всі основні функції ІПС зі створення і супроводження баз даних, а також з введення, редагування, синтаксичного контролю, зберігання, індексування, пошуку, перегляду, сортування, друку і видалення інформації, яка є в цих БД1.

До складу ІПС CDS/ISIS входить вбудована мова програмування Pascal. Це дозволяє створювати прикладні програми, необхідні для реалізації функцій АРМ ПЗЧ.

Для організації пошуку інформації в БД відомостей про читачів (БД ВЧ) поряд з пошуковими засобами CDS/ISIS використовувалася система HEURISKO (розроблена в Італійсь-кій асоціації документальних служб, бібліотек та архівів і в 1993 р. передана для поширення серед організацій і установ держав — членів ЮНЕСКО), що являє собою дружній інтерфейс кінцевого користувача для організації пошуку, перегляду та експорту інформації, яка зберігається в БД, підготовлених у системі CDS/ISIS. Вона дає змогу:

1) вибирати БД;

2) виконувати пошук інформації в них у спосіб формування запиту пошуковою мовою системи CDS/ISIS;

3) здійснювати пошук з вибором пошукових термінів безпосередньо зі словника термінів БД з додатковою можливістю вказівки поля, в якому вони повинні знаходитися;

4) переглядати документи, знайдені внаслідок виконання останнього пошукового запиту або раніше введених запитів і здійснювати при цьому відбір необхідних документів та їх запам'ятовування у файлі;

5) друкувати відомості з БД, відібрані за номерами записів, або результати виконання пошукових запитів;

6) здійснювати експорт інформації із БД CDS/ISIS у файл формату ISO 2709.

Порівняно з ІПС CDS/ISIS система HEURISKO надає зручніший для користувачів-непрограмістів інтерфейс для пошуку інформації в БД. Крім того, система HEURISKO не дозволяє вилучати, вводити або редагувати інформацію в БД. Тому ця система доцільна при організації пошуку інформації в БД користувачами, котрі мають недостатній досвід роботи з ІПС CDS/ISIS. Це унеможливлює втрату або псування інформації в БД CDS/ISIS, коли нею послуговуються низькокваліфіковані користувачі.

У процесі реалізації АРМ ПЗЧ були також використані розроблені в ДПНТБ Росії програмні засоби, що розширюють функції системи CDS/ISIS, надають можливості, не реалізовані в ІПС CDS/ISIS, та забезпечують зручніший порівняно з ІПС CDS/ISIS інтерфейс користувача при виконанні різних операцій обробки даних2. У ході розробки АРМ ПЗЧ використовувалися такі засоби, що надаються вказаними програмними засобами:

v введення значень деяких полів записів БД з використанням меню, коли користувач у процесі введення інформації в поле вибирає потрібне значення зі списку допустимих значень даного поля, а не вводить це значення з клавіатури. Використання списків допустимих значень полів дає змогу скоротити час введення і редагування інформації й зменшити кількість помилок у ході виконання цих операцій обробки даних. Допускається використання меню, що включають тільки списки допустимих значень відповідних полів (прикладами в АРМ ПЗЧ можуть служити списки, які використовуються при введенні відомостей про освіту читачів і місця їх навчання), і меню, котрі поряд зі списками допустимих значень містять пояснення до кожного із значень, що знаходяться в цих списках (наприклад, в АРМ ПЗЧ це списки категорій і шифрів спеціальностей читачів);

v автоматичний вибір та установка робочих листів у процесі редагування даних і форматів виведення на основі таблиць відповідності робочих листів / форматів виведення і значень певних полів записів бази даних (в АРМ ПЗЧ використовуються різні робочі листи й формати виведення для різних категорій читачів);

v пошук інформації в БД за допомогою пошукових робочих листів (створюються як звичайний робочий лист введення системи CDS/ISIS, але використовуються не для створення або редагування записів БД, а для збору даних, на основі яких формується пошуковий запит), що реалізують деякі сценарії пошуку, позбавляють користувача від необхідності вивчення складної для нього як непрограміста мови запитів ІПС CDS/ISIS;

v статистичний аналіз інформації з БД. Засоби статистичного аналізу дають змогу отримувати статистичні розподіли документів, що зберігаються в БД, за значеннями полів (підполів) цієї БД у вигляді таблиць. У АРМ ПЗЧ статистичний аналіз відомостей про читачів-студентів проводився за шифрами спеціальностей, місцями навчання, курсами й змістом інших полів записів БД ВЧ;

v контроль записів БД з метою перевірки коректності даних у всіх або частині цих записів (забезпечується контроль обов'язкової наявності значень у деяких полях записів БД і звірка на дублетність).

Необхідні для реалізації функцій АРМ ПЗЧ програми були написані мовою програмування CDS/ISIS Pascal.

АРМ ПЗЧ автоматизував процеси введення, редагування, зберігання, пошуку, перегляду, друку і видалення відомостей про читачів Бібліотеки та інформації в списках, призначених для зберігання переліків допустимих значень певних полів записів БД ВЧ. Він також надавав засоби для багаторазового використання одних і тих же номерів читацьких квитків для тимчасового запису студентів у Бібліотеку. В АРМ ПЗЧ було передбачено можливість друку читацьких квитків зі штриховими кодами на матричному принтері. З метою забезпечення конфіденційності інформації, яка зберігалася в БД ВЧ, до роботи з АРМ ПЗЧ допускалися тільки працівники пункту запису, зареєстровані адміністратором БД ВЧ у файлі санкціонування доступу. Для контролю за виконанням операцій введення і редагування відомостей про читачів у кожному записі БД ВЧ зберігалася інформація про співробітника Бібліотеки, котрий ввів або останнім відредагував цей запис. У процесі роботи користувач за бажанням міг отримувати коротку контекстно-залежну інформацію про можливості АРМ ПЗЧ. У ньому були передбачені засоби для відновлення загубленої або зіпсованої інформації у БД ВЧ і в