LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)

читацьких квитків вводили в записи БД ВЧ співробітники пункту запису. Автоматичне формування номерів читацьких квитків дозволило уникнути помилок, пов'язаних з видачею кільком читачам квитків з номерами, що збігаються. У ході роботи з ПТК ПЗЧ використовуються шифри спеціальностей читачів, які відповідають Рубрикатору НБУВ.

У ПТК ПЗЧ забезпечується друк пластикових читацьких квитків з фотографіями власників і з штриховими кодами. В процесі розробки ПТК ПЗЧ співробітники НБУВ і ф. ТОП-Сервіс-Системс розробили і керівники НБУВ затвердили дизайн нового пластикового читацького квитка. Читацькі квитки друкуються на пластикових картках, на яких заздалегідь при їх виготовленні нанесені назва "Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського", її емблема і слова "Читацький квиток №". Усі інші необхідні для друку пластикового квитка відомості про читача (номер читацького квитка, категорія, шифр спеціальності, прізвище, ім'я і по батькові читача, рік запису в Бібліотеку і для студентів та іноземних громадян дата, до якої читач записаний у Бібліотеку) вводяться в БД ВЧ співробітником пункту запису при допомозі АРМ ПЗЧ, котрий натискує на клавіатурі клавішу з буквою "Д" (Друк) після введення або редагування відомостей про читача в середовищі АРМ ПЗЧ. У разі натискування цієї клавіші автоматично створюється текстовий файл з інформацією із БД ВЧ, необхідною для друку читацького квитка.

Відомості про читача в текстовий файл записуються українською мовою і кодуються згідно зі стандартом України "РСТ УРСР 2018-91. Системи обробки інформації. Кодування символів української абетки 8-бітовими кодами". Після створення цього текстового файла програма імпорту забезпечує активізацію ППП QuikWorks Capture Software та передачу в цей ППП необхідних для друку квитка відомостей про читача. За допомогою ППП QuikWorks Capture Software співробітник Бібліотеки, котрий працює з ПТК ПЗЧ, фотографує читача та перевіряє на екрані монітора сформований цим пакетом програм читацький квиток. Можливість попереднього перегляду до друку сформованого пакетом QuikWorks Capture Software читацького квитка дає змогу перевірити якість фотографії читача і наявність помилок в інформації, введеній за допомогою АРМ ПЗЧ. Коли необхідно, співробітник Бібліотеки виправляє помилки у відомостях про читача у БД ВЧ або повторно фотографує його. Якщо помилок у відомостях на читацькому квитку нема, якість фотографії читача задовільна, квиток друкують на термопринтері ImageCard III. Підкреслимо, термопринтер ImageCard III забезпечує якісний друк на читацькому квитку відомостей про читача Бібліотеки, переданих із БД ВЧ, його кольорової фотографії та штрихового коду 128, а також наступне нанесення на пластикову картку прозорого захисного покриття. У штриховому коді кодується номер читацького квитка, що однозначно ідентифікує читача.

Код 128 є штриховим кодом з високою щільністю, контролепридатністю, невисокими вимогами до точності друку і рекомендується як найперспективніший штриховий код для систем автоматичної ідентифікації нормативним документом України "КНД 50-051-95. Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Вибір і застосування штрихових кодів. Основні положення". Штриховий код друкується згідно з вимогами, викладеними у стандартах України "ДСТУ 3359-96. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Якість друку штрих-кодових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю" і "ДСТУ 3145-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги". Штриховий код розташовується на читацькому квитку таким чином, щоб його було зручно зчитувати як за допомогою контактного сканера штрих-кодів, так і за допомогою щілинного зчитувача штрих-кодів. Після фотографування файл з фотографією читача зберігається на вінчестері для його подальшого використання, а резервна копія цього файла автоматично записується на ZIP-диск. При роботі з АРМ ПЗЧ читачам видавалися картонні читацькі квитки без штрих-кодів, які виписувалися співробітниками пункту запису вручну. На ці читацькі квитки приклеювалися фотографії читачів, принесені ними в Бібліотеку.

З метою забезпечення відновлення втраченої або зіпсованої інформації у ПТК ПЗЧ використовуються ZIP-диски і пристрої для роботи з ними. Для цього періодично на ZIP-дисках створюються повні копії БД ВЧ і списків, призначених для зберігання переліків допустимих значень певних полів записів БД ВЧ. У процесі експлуатації ПТК ПЗЧ виконується автоматичне копіювання на ZIP-диск введених і відредагованих відомостей про окремих читачів Бібліотеки. Ці відомості записуються на ZIP-диск у два текстових файли. В один текстовий файл записуються заново введені відомості про читачів, а в другий — відредаговані відомості про читачів. Ці текстові файли створюються у форматі, що є вхідним для програми конвертування Fangorn. У разі псування або втрати відомостей про читачів виконується відновлення БД ВЧ з повної її копії. За допомогою програми Fangorn текстові файли із заново введеними відомостями про читачів і з відредагованими відомостями про читачів, що були створені відразу після повного копіювання БД ВЧ і оновлені в міру необхідності, конвертуються у файли формату ISO 2709. Інформація з отриманих внаслідок конвертації файлів імпортується в БД ВЧ, яка була відновлена з повної її копії. В АРМ ПЗЧ для резервного копіювання інформації використовувалися гнучкі магнітні диски, що не забезпечували надійного зберігання інформації із БД ВЧ. Засоби ПТК ПЗЧ для відновлення втраченої або зіпсованої інформації мають важливе значення у зв'язку з великим обсягом БД ВЧ і списків.

Для запобігання видачі одному читачеві кількох читацьких квитків з різними номерами і виключення багаторазового введення у БД ВЧ відомостей про одного читача при введенні і редагуванні інформації у ПТК ПЗЧ автоматично виконується контроль БД ВЧ на дуб- летність.

У ПТК ПЗЧ забезпечується контроль за несанкціонованим видаленням інформації із БД ВЧ.

З метою забезпечення цілісності БД ВЧ і файлів з фотографіями читачів для ПТК ПЗЧ розроблено ряд програм-утиліт.

Нині БД ВЧ ПТК ПЗЧ містить 72 тис. записів з відомостями про читачів НБУВ.

Розробка і впровадження в експлуатацію на пункті запису ПТК ПЗЧ дали змогу автоматизувати всі операції, пов'язані з веденням БД ВЧ, що містить відомості про читачів, які мають постійні квитки, і друком пластикових квитків. Разом з тим, нарівні з постійними читацькими квитками в НБУВ певним категоріям читачів видаються тимчасові читацькі квитки. Кожен читач Бібліотеки може мати тільки один постійний або тимчасовий читацький квиток. Крім того, на пункті запису НБУВ є картотека читачів-порушників, які позбавлені права користування Бібліотекою. Для автоматизації виконання операцій, пов'язаних з видачею тимчасових читацьких квитків і перевіркою наявності в читача, що записується, раніше виданого постійного або тимчасового квитка, а також перевіркою наявності цього читача в картотеці порушників у листопаді 1998 р. на базі АРМ ПЗЧ, що раніше використовувався, був розроблений і впроваджений в експлуатацію інтегрований АРМ (ІАРМ) ПЗЧ. ІАРМ ПЗЧ реалізовано на ПЕОМ у середовищі операційної системи MS-DOS. Для реалізації ІАРМ ПЗЧ використано ІПС CDS/ISIS, систему HEURISKO, програму конвертування Fangorn і розроблені у