LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)

ДПНТБ Росії програмні засоби. Необхідне для реалізації функцій ІАРМ ПЗЧ програмне забезпечення написане мовою програмування CDS/ISIS Pascal. ІАРМ ПЗЧ експлуатується на ПЕОМ з 486 мікропроцесором, об'ємом оперативної пам'яті 8 Мб і вінчестером об'ємом 500 Мб. ІАРМ ПЗЧ розроблено для використання в повсякденній роботі співробітниками пункту запису читачів.

ІАРМ ПЗЧ працює з об'єднаною БД (ОБД) ВЧ, яка включає відомості про читачів НБУВ, що мають постійні та тимчасові квитки, і про читачів-порушників. Відомості про читачів НБУВ, котрі мають постійні читацькі квитки, передаються в цей ІАРМ із ПТК ПЗЧ.

ІАРМ ПЗЧ забезпечує виконання всіх основних функцій, які виконувались в АРМ ПЗЧ, у ньому передбачено автоматичне формування за вказівкою користувача списку вільних номерів тимчасових читацьких квитків та автоматичне вилучення із ОБД ВЧ за вказівкою користувача відомостей про читачів, термін дії тимчасових читацьких квитків котрих закінчився на певну дату.

ІАРМ ПЗЧ орієнтовано на роботу користувачів-непрограмістів і тому має простий інтерфейс і забезпечує реалізацію великої кількості інформаційно-довідкових функцій; містить систему контекстної допомоги, що дозволяє користувачеві натисканням клавіш - у будь-який момент часу отримати у вікні в лівому верхньому кутку екрана монітора фрагмент інструкції, пов'язаний з поточним режимом роботи ІАРМ ПЗЧ. При введенні й редагуванні певного поля запису ОБД ВЧ натисканням клавіші можна отримати інформацію про те, які відомості про читача вводяться в дане поле запису. В усіх режимах роботи ІАРМ ПЗЧ у нижніх рядках екрана монітора виводиться коротка інформація про доступні в конкретний момент часу операції і про те, які клавіші на клавіатурі необхідно натискати для виконання цих операцій.

При записі в Бібліотеку після оформлення читачем картки реєстрації читача співробітники пункту запису за допомогою ІАРМ ПЗЧ перевіряють наявність у читача, який записується, раніше виданих постійних або тимчасових читацьких квитків. У разі наявності у ОБД ВЧ запису з відомостями про читача, що записується, співробітник Бібліотеки перевіряє у відповідному полі знайденого запису наявність інформації про номер наказу про виключення з Бібліотеки. Тільки після виконання цих перевірок співробітник пункту запису оформляє постійний або тимчасовий читацький квиток. Цей ІАРМ ПЗЧ також використовується співробітниками Бібліотеки для оформлення читачам разових перепусток у разі, коли читач забув взяти з собою в Бібліотеку свій постійний або тимчасовий читацький квиток. Для пошуку й перегляду відомостей про читачів Бібліотеки використовується система HEURISKO. В процесі пошуку в ОБД ВЧ відомостей про читачів співробітники Бібліотеки не вводять пошукові терміни з клавіатури, а вибирають їх безпосередньо із словника термінів бази даних з вказівкою полів записів, у яких терміни мають знаходитися. Такий підхід забезпечує велику швидкість виконання операції пошуку і унеможливлює помилки при введенні пошукових термінів з клавіатури. Найчастіше пошук виконується за прізвищем, ініціалами й роком народження читача, що записується. Поряд з цим можна виконувати й пошук за іншими даними, які зберігаються в полях записів ОБД ВЧ.

Особливе значення для забезпечення цілісності інформації в ОБД ВЧ мають засоби ІАРМ ПЗЧ для відновлення втраченої або зіпсованої інформації у ОБД ПЗЧ. Ці засоби мають важливе значення в зв'язку з великим обсягом ОБД ВЧ. Нині ОБД ВЧ ІАРМ ПЗЧ містить 80 тис. записів з відомостями про читачів НБУВ. Засоби для відновлення втраченої або зіпсованої інформації дають змогу копіювати на гнучкі магнітні диски із ОБД ВЧ введені при допомозі ІАРМ ПЗЧ відомості про всіх читачів, котрі мають тимчасові читацькі квитки, і про читачів-порушників, а також списки допустимих значень певних полів записів ОБД ВЧ. Ці засоби дають можливість копіювання на гнучкий магнітний диск відомостей про окремих читачів Бібліотеки в процесі введення або редагування цих відомостей. Наявність гнучких магнітних дисків з зазначеними копіями дозволяє відновити інформацію у ОБД ВЧ і в списках у разі псування або втрати цієї інформації. Однак потрібно вказати на низьку надійність резервних копій інформації, створених на гнучких магнітних дисках.

Засоби статистичного аналізу ІАРМ ПЗЧ дають змогу формувати статистичні розподіли відомостей про читачів Бібліотеки за значеннями полів записів ОБД ВЧ. Результати статистичного аналізу використовуються при вивченні контингенту читачів НБУВ з метою підвищення ефективності роботи Бібліотеки.

Використання ПТК ПЗЧ та ІАРМ ПЗЧ на пункті запису читачів дозволяє скоротити час і підвищити ефективність виконання основних технологічних операцій при записі читачів у Бібліотеку, в процесі їх перереєстрації та видачі дублікатів втрачених читацьких квитків. Наповнення ОБД ВЧ відомостями про всіх читачів НБУВ дасть змогу в майбутньому перейти до розробки і впровадження у Бібліотеці підсистеми книговидачі, яка працюватиме з електронним каталогом та ОБД ВЧ і забезпечить істотне підвищення ефективності обслуговування читачів.


Проанализированы аспекты автоматизации информационно-библиотечных технологий на пункте записи читателей (ПЗЧ) Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ) на протяжение 1995—2001 гг. Рассматриваются возможности, преимущества и недостатки автоматизированных информационных систем (АИС), разработанных в эти годы и введенных в эксплуатацию на ПЗЧ, а также информационных и программных средств, использующихся в процессе создания этих АИС. Внедрение АИС дало возможность существенно повысить эффективность обслуживания читателей на ПЗЧ НБУВ.


The automation technologies on readers registrations desk (RRD) of VNLU during 1995–2001 are analyzed. Possibilities, merits and limitations of automation information systems (AIS) are considered. Development of AIS gave the possibility to improve of readers services in VNLU.


Die Autorin analysiert Automatisierungsaspekte bibliothekarischen Technologien auf dem Punkt der Leseranmeldung in der Vernadsky-Nationalbibliothek der Ukraine im Laufe von Jahren 1995–2001. Es werden auch die Mцglichkeiten die Vorzьge und Mandel der automatisier ten Informationssystems und auch im Laufe diesen Jahren auf diesem Punkt erarbeiteten Software erforscht. Die Einfьhrung dieses Systems er mцglicht die bessere Leserbetreuung auf dem Punkt derLeseranmeldung der Vernadsky-Nationalbibliothek der Ukraine.


L'article analyse les aspects de l'automatisation des technologies bibliothйco-informatiques au service de l'inscription des lecteurs de la BNVU (1995–2001). Cet article offre une information sur les possibilitйs, les avantages et les dйfauts des systиmes informatiques automatisйs (SIA) йlaborйs durant les annйes et mis en service ainsi que les moyens informatiques et de programme utilisйs en processus de la crйation des SIA. La mise en service des SIA a donnй la possibilitй de perfectionner le service des lecteurs au poste de travail automatisй du service de l'inseription des lecteurs de la BNVU.