LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація університетських бібліотек як спосіб розширення доступу до інформації: досвід Науково-технічної бібліотеки Українського державного університету харчових технологій

вищих навчальних закладів України” за 1998 рік, що містить відомості про 171 бібліотеку, лише 78 університетських бібліотек підключені до Інтернет.

У цьому довіднику НТБ УДУХТ не значиться серед цих бібліотек. З жовтня 2000 р. наша бібліотека отримала доступ до Інтернет, що дало змогу нашим спеціалістам ознайомитись з досвідом колег в усьому світі та розширити свої уявлення про сучасну бібліотечно-інформаційну діяльність. Ми почали замислюватись над питанням надання доступу до вже створенних електронних ресурсів віддаленим користувачам.

З жовтня 2000 року почалась робота над створенням Web-сайту нашої бібліотеки. На сьогоднішній день вже сформовано структуру сайту та створено основні файли, які представляють собою типовий “бібліотечний набір: загальні відомості про бібліотеку (історична довідка, розпорядок роботи та правила користування, статичні дані про фонди), характеристику інформаційних ресурсів (перелік каталогів, картотек та електронних баз даних), публікації бібліотеки, щомісячні списки нових поповнень, відомості про масові заходи бібліотеки, перелік посилань на інші бібліотечні сати.

Значним недоліком нашого сайту на сьогоднішній день є відсутність онлайнового доступу до електронного каталога бібліотеки. Це пов’язано з відсутністю відповідного програмного забезпечення. Для надання доступу віддаленим користувачам необхідно мати додатковий модуль WWW-ІРБІС. Керівництво бібліотеки та університету шукає можливість для придбання такого модуля. Тому є надія, що цей суттєвий недолік інформаційного сервера бібліотеки буде усунено. А поки, ми виставляємо окремі частини Баз даних Електронного каталога у текстовому форматі.

Деякою компенсацією можє бути і інформація, що надається у рубриці “Бібліографічні ресурси”, де представлено покажчики, створені у бібліотеці, різноманітні тематичні списки та інші матеріали, та у рубриці “День інформації”, в якій можна ознайомитись із щомісячними бюлетнями нових надходжень. Крім того, не аби-яку інформаційну цінність сервера складають сторонні ресурси, які згадувались вище.

Впровадження автоматизації та залученння новітніх інформаційних технологій вимагають від працівників бібліотеки додаткових знань та освоєння інших ділянок роботи. Так, наприклад, організація ретроспективного введення бібліографічних описів стала можливою лише завдяки підключенню до цієї роботи співробітників усіх відділів. Якісне виконання цього процесу базується на навчанні цих співробітників як правилам складання бібліографічних описів, так і навичкам роботи з комп’ютером. В НТБ УДУХТ 15 співробітників закінчили курси користувачів персональних комп’ютерів, 4 — курси адміністраторів комп’ютерних мереж, 20 співробітників оволоділи навачками роботи з системою ІРБІС. То ж можна зробити з цього висновок, що автоматизація сприяла зростанню професійної майстерності.

Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів, що здійснюється в бібліотеках, відкриває значні перспективи по створенню і використанню інформаційних ресурсів. Проте, успіхи інформатизації неможливі без належного рівня інформаційної культури. Навіть найдосконаліша система інформатизації не буде ефективною, якщо її споживачі не уявляють можливостей інформації, не будуть її активно використовувати.

Розвитку інформаційної культури студентів сприяє вивчення “Основ бібліотечних знань та бібліографії”. В НТБ УДУХТ з вересня 2000 року до цього курсу включено навчання студентів навичкам роботи з Базами даних Електронного каталога. Перші ж заняття показали зацікавленність студентів в отриманні саме таких знань і дуже змінило їх ставлення до бібліотеки.

На мій погляд, було б цікаво включити до такого курсу і огляд інформаційних ресурсів Інтернет, навички користування ним. Ресурси, що пропонує мережа Інтернет значні та різноманітні. Знайомство з ними поглибить і розширить знання студентів і випускників, виробить потребу у молодих спеціалістів постійно слідкувати за розвитком науки і виробництва галузі, що сприятиме ефективності їх роботи.

На завершення хочу навести слова професора Шрайберга Я.Л., який сказав, що “автоматизація бібліотечно-інформаційної діяльності — це прояв не лише сучасного науково-технічного розвитку, а й соціального прогресу: забезпечується не лише своєчасний й швидкий доступ користувачів до інформації та першоджерел, але в цілому створюються умови для реалізації одного з головних принципів відкритого суспільства — принципу загальної доступності інформації та публікацій”.

Бібліотеки вищих навчальних закладів, приймаючі участь у підготовці майбутніх керівних кадрів, мають організовувати свою діяльність, спираючись на цей принцип.

Список використаної літератури

 • Бабич В. Роль бібліотек в інформатизації суспільства і підвищенні інформаційної культури // Бібл. планета. — 1998. — № 1.- С. 17-20.
 • Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы 6-ой Международной Конференции “Крым 1999”. –Судак, 1999.
 • Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы 7-ой Международной Конференции “Крым 2000”. –Судак, 2000.
 • Бібліотеки вищих навчальних закладів України ( інформаційний каталог — довідник) /НБ ім. М.Максимовича Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 198 с.
 • Запровадження інформаційних технологій в бібліотеках / Коміс. Європ. співт-ва.- Брит. Рада в Україні, 1996.
 • Крол Эд. Все об INTERNET: Руководство и каталог / Пер. с англ С.М.Тимачева. — К.: Торгово-издательское бюро BNV, 1995. — 592 с.
 • Кроуфорд Дж. Оцінка бібліотечних й інформаційних послуг. — Брит. рада в Україні, 1996.- 68 с. — (Серія путівників “Асліб” із ноу-хау).
 • Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і технолгії. — Брит. Рада в Україні, 1996. — 76 с. — (Серія путівників “Асліб” із ноу-хау).
 • Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. №32/95 –ВР // Закони України /Верховна Рада України. Ін-т законодавства. — К.,1997. — Т. 8 — С. 27-38.
 • Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Закони України /Верховна Рада України. Ін-т законодавства. — К.,1996. — Т. 4 — С. 72-88.
 • Про національну програму інформатизації: Закон України, 4 лют. 1998 р. — К.: Кн. палата України, 1998. — С. 2.
 • Робін Т. Гарбор. Управління автоматизацією бібліотеки. — К., 1997. — 56 с.
 • Шрайберг Я.Л. Основные положения и принципы разработки автоматизированных библиотечно-информационных систем и сетей.- М.: ГПНТБ России, 2000.-130 с.

 •