LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: технологія і устаткування

цього зразка (проведені на одному з заводів фірми) у широкому діапазоні швидкостей транспортування блоків (0,3...2,7 м/с), переважно великих форматів блоків (від 21029025 мм та 32041020 мм), виготовлених з паперів масою 60 і 85 г/м2 об'єктивно показали його працездатність при забезпеченні необхідної якості та точності обрізування.

4. На основі аналізу динамічної моделі транспортуючої системи виявлені суть і неминучість вимушених поздовжніх коливань натягування транспортувальних пасів при одночасному обрізування трьох блоків, пульсація швидкості транспортування блоків (у межах 2,6...2,76 м/c при заданій 2.7 м/с) і споживаної потужності . Теоретична частина роботи поглиблює знання про процес різання паперу (насамперед багатолезовим інструментом), вказує шляхи мінімізації коливань натягування пасів на етапі проектування. Розроблено метод розрахунку та проектування такого транспортера.


5. Для реалізації ідеї безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків відібрано найбільш придатну до промислового використання високошвидкісну транспортувальну систему (до 2.7 м/с), а саме – транспортером на основі однобічних зубчастих пасів, які гладкими боками затискують блоки, а протилежними боками ковзають по напрямних із пневмопіддувом.


6. Розроблені конструкції оригінальних засобів для зміни напрямку переміщення блоків під час транспортування з першої у другу різальні секції із збереженням їх орієнтації у просторі можуть застосовуватися як в операційних машинах, так і в устаткуванні автоматизованих потокових ліній.

Критеріальний аналіз геометричних, кінематичних, динамічних та силових характеристик розроблених засобів дозволив виявити найбільш придатний з них – на основі однобічних зубчастих пасів.


7. При вибраній з економічних та технологічних міркувань максимальній швидкості 2,7 м/с безперервної подачі блоків, висоті блока, наприклад, 210 мм продуктивність пропонованого устаткування сягає 770 бл/хв, що у 7,7 разів перевищує максимальну продуктивність існуючого устаткування (при поштучному обрізуванні).


8. Експериментальним шляхом доведена доцільність застосування БРІ для обрізування переду "англійської" брошури товщиною до 40 мм під час її обробки в агрегаті "Normbinder" при швидкості транспортування блоків до 1,3 м/с.


9. Виявлена можливість використання "ультразвукового" обрізування при швидкості транспортування блоків до 0,6 м/с.


10. Технічні рішення, на яких базується машина для безвистійного обрізування блоків багатолезовими різальними інструментами, захищені патентом України, двома А.с. СССР і 1 Європатентом, право на користування яким отримала фірма "Muller Martini". На теренах СНД право користування патентом зберігається за Україною. У перспективі випуск таких машин може здійснюватися на вітчизняних заводах поліграфічного машинобудування.

Результати роботи використовуються в навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей УАД.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Топольницький П.В. Вплив механічних властивостей та розмірних показників паперу на сили різання // Наукові записки УАД.- 2000.- Вип.2.- С.9-12.

 • Топольницький П.В. Розрахунок геометричних параметрів лінійного різального інструмента // Поліграфія і видавнича справа.- 1998.- № 34.- С.87-94.

 • Топольницький П.В. Умови подавання книжкових блоків у різальну секцію машини для безвистійного обрізування // Наукові записки УАД.-1999.- Вип.1.- С.7-8.

 • Топольницький П.В. Визначення ефективності "ультразвукового" обрізування книжкових блоків // Машинознавство.- 2000.- №6/7.- С.36-37.

 • Топольницький П.В. Трансформація кутів різання при використанні різальних інструментів з закругленими вершинами лез // Поліграфія і видавнича справа.- 1999.- № 35.- С.59-64.

 • Полюдов О.М., Топольницький П.В. Безвистійне обрізування книжково-журнальної продукції багатолезовим інструментом // Поліграфія і видавнича справа.- 1994.- № 29.- С.6-8.

 • Полюдов О.М., Топольницький П.В., Харченко Є.В., Стахів Р.Б. Розрахунок динамічних навантажень на елементи системи транспортування книжкових блоків // Машинознавство.- 1999.- №4.- С.56-60.

 • Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Експериментальні дослідження силових параметрів процесу обрізування книжкових блоків // Машинознавство.- 2000.- №3.- С.49-50.

 • Полюдов О.М., Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Пристрій для зміни напрямку руху книжкових блоків у машині для безвистійного обрізування книжково-журнальної продукції //Зб. наук. пр. "Комп'ютерні технології друкарства".- УАД.- 2000.-№5.-С.64-71.

 • Топольницький П.В. Вплив відстані між площинами обрізування і затискування блока на силу різання та якість площини обрізу // Поліграфія і видавнича справа.- 1995.- № 31.- С.44-47.

 • Полюдов О.М., Топольницький П.В., Топольницький Р.П. Параметричний аналіз безвистійного обрізування книжкових блоків в машинах карусельного типу // Зб. наук. пр. "Комп'ютерні технології друкарства".- УАД.- 2001.-№6.-С.364-368.

 • Топольницкий П.В. Определение глубины резания лезвиями фасонного многолезвийного режущего инструмента // Изв. ВУЗов. Проблемы полиграфии и издательского дела.-М.- 2001.- №1-2.- С.42-44.

 • Топольницкий П.В. Исследование нагрузок на приводном валу ременных транспортеров машины для безвыстойной обрезки блоков // Изв. ВУЗов. Проблемы полиграфии и издательского дела.-М.- 2002.- №1.- С.53-56.

 • Топольницький П.В. Методика автоматизованого проектування багатолезового різального інструмента // Наукові записки УАД.- 2001.- Вип.3.- С.3-5.

 • Топольницький П.В. Аналіз залежності сил різання від кількості одночасно обрізаних блоків // Друкарство.- 2002.- №1(42).- С.42-43.

 • Топольницький П.В. Аналітичні дослідження фасонного багатолезового різального інструмента // Зб. наук. пр.- К.: Нац. акад. наук України. Інст. пробл. модел. в енергетиці. Моделюв. та інформ. технології, 2001.- Вип.10.- С.178-182.

 • Топольницький П.В. Особливості технологічних навантажень під час обрізування блоків, скріплених за допомогою термоклею // Зб.наук.пр. "Квалілогія книги".- УАД.- 2002.-С.117-120.

 • Топольницький П.В. Кінематичний та силовий розрахунки пристрою для зміни напрямку транспортування книжково-журнальних // Зб. наук. пр. "Комп'ютерні технології друкарства".- УАД.- 2002.-№7.-С.187-192.

 • Топольницький П.В. Вплив швидкості транспортування і товщини книжкових блоків, довжини різання на зусилля транспортування та момент на приводному валу пасових транспортерів // Наукові записки УАД. - 2002. - Вип.5. - С.14-16.

 • Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Пристрої для зміни напрямку руху поліграфічних напівфабрикатів у багатопозиційних машинах та потокових лініях // Друкарство.- 2002.- №3(44).- С.54-55.

 • Топольницький П.В. Вплив швидкості переміщення блоків на сили різання та зусилля транспортування під час їх обрізування


 •